Njoftim për Seancë Online me dt 23.02.2021 në ora 14:00

Me dt : 23.02.2021 ne orën  14:00  përmes  platformës  ZOOM nga OSHP do  të  mbahet seanca online për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.95-98/21

 

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  “DWH Kosova “shpk

 

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “DWH Albania”shpk

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK-  KK Gjakovë

 

Ekspert  shqyrtues -   Kreshnik Spahiu

 

 Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë  autorizimin për përfaqësim në seancë (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Seanca do të mbahet permes platforms ZOOM, për tu qasur në seance online klikoni në linkun e mëposhtëm :


https://us02web.zoom.us/j/88491022468?pwd=WGtqT25UWmJocnUwMWJQeTE0TzkrQT09

 

 Ju lutem që të instaloni platformën ZOOM në pajisjet tuaja dhe ti testoni ato me heret ne menyrë  që të  jeni te saktë  gjatë  kyqjes ne séance, të  keni kujdes të qaseni ne orën  si  ne  ftesë.

Ekspertet   duhet   të  jenë  të  pranishem gjatë  sencave .


Ka livestream