Njoftim për seancë me dt 02.08.2022 në ora 10:00Me dt : 02.08.2022 në ora 10:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor të ankesës  198/22.

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Phantom Solutions”shpk

 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK:  MPB

 

Eksperti shqyrtues  z. Kreshnik Spahiu

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve (AK dhe OE) duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Titulli Data Linku
Njoftimet për Seancë 21/07/2022 Linku


Ka livestream