Njoftim për seancë me dt 01.08.2022 në ora 14:00Me dt : 01.08.2022 në ora 14:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor të ankesës  212/22.

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “AGRIBAU”shpk

 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK:  KRM “PASTRIMI” sh.a

 

Eksperti shqyrtues  z. Lavdim Fejza

 

Ju përkujtojmë që përfaqësuesit e palëve (AK dhe OE) duhet të kenë me vete autorizimin për përfaqësim në seance (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Titulli Data Linku
Njoftimet për Seancë 21/07/2022 Linku


Ka livestream