Njoftimet për SeancëTitulli Data Linku
Njoftim per seance online me dt 03.03.2021 ne ora10:30 02/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 03.03.2021 ne ora 10:00 02/03/2021 Linku
Njoftim për Seancë Online me dt 01.03.2021 në ora 14:30 26/02/2021 Linku
Njoftim për Seancë Online me dt 01.03.2021 në ora 14:00 26/02/2021 Linku
Njoftim për Seancë Online me dt 01.03.2021 në ora 13:30 26/02/2021 Linku
Njoftim për Seancë Online me dt 01.03.2021 në ora 13:00 26/02/2021 Linku
Njoftim për Seancë Online me dt 01.03.2021 në ora 12:30 26/02/2021 Linku
Njoftim për Seancë Online me dt 01.03.2021 në ora 12:00 26/02/2021 Linku
Njoftim për Seancë Online me dt 01.03.2021 në ora 11:30 26/02/2021 Linku