Description Date Download
English report 2021 28/02/2022 Dowload PDF
Annual report 2020 05/03/2021 Dowload PDF
Annual Work Report 2019 01/03/2020 Dowload PDF
Raporti Financiar i Organit Shqyrtues të Prokurimit 2016 07/12/2019 Dowload PDF
Raporti Vjetor dhe Financiar i Punës 2017 07/12/2019 Dowload PDF
Annual Work Report 2018 25/11/2019 Dowload PDF