Table of requests for disqualification of EOs (Black List)

Active List
Nr Title of procurement activity Contracting authority Economic operator Date from Date to Procurement activity Decision of the Review Panel
1 Furnizim me Gjenerator për Komunën e Junikut Ri tender KK Junik AS Tech shpk 15/02/2021 14/08/2021
2 Drenazhimi, Kanalizimi, Ujësjellësi në Fakultetin Filologjik FSHMN, Filozofik lot 1 dhe 2 University of Prishtina Basri Sopjani B.I ( NTP Aragonit -2) 15/02/2021 15/08/2021
3 Drenazhimi, Kanalizimi, Ujësjellësi në Fakultetin Filologjik FSHMN, Filozofik lot 1 dhe 2 University of Prishtina Brother's Group shpk 15/02/2021 15/08/2021
4 Drenazhimi, Kanalizimi, Ujësjellësi në Fakultetin Filologjik FSHMN, Filozofik lot 1 dhe 2 University of Prishtina YBA shpk 15/02/2021 15/08/2021
5 Furnizim me material medicinal nga LE për nevojat e SHSKUK-së SHSKUK Inter Lab SH.P.K. 01/02/2021 31/01/2022
6 Mirëmbajtja e Pikave të Antenave Kosova Police 2-Tech SH.P.K. 22/01/2021 21/07/2021
7 Renovimi rehabilitimi I objekteve të banimit kolektiv në qytetin e Prizrenit Municipality of Prizren € Euro Group SH.P.K. 18/12/2020 17/06/2021
8 Furnizim me material ndërtimor për familjet në nevojë KK Skenderaj DITrade SH.P.K. 18/12/2020 17/06/2021
9 Furnizim me material ndërtimor për familjet në nevojë KK Skenderaj Bereqeti Ing SH.P.K. 18/12/2020 17/06/2021
10 Furnizim me maska higjienike dhe dezinfektues alkool 70 % KEC Cleantech Group shpk 09/12/2020 08/06/2021