Table of requests for disqualification of EOs (Black List)

Active List
Nr Title of procurement activity Contracting authority Economic operator Date from Date to Procurement activity Decision of the Review Panel
1 Furnizim me vajra për automjete- Vazhdim afati 2 Kosova Police Ballkan Petrol shpk - -
2 Renovimi dhe vendosja e dyerve lëvizëse elektrike në Qkmf KK Skenderaj KK Skenderaj Tosi V shpk - -
3 Dekorimi i qytetit për festat e fundvitit Municipality Vushtrri N.N.P Elektro - -
4 Furnizim me një kamion për transportin e mbeturinave KMDK SH.A Grami shpk - -
5 Furnizim me aksesorë dhe pajisje për punë në lartësi KEC Grami shpk - -
6 Shërbimet e vendosjes me merimangë dhe bllokimit të automjeteve në territorin e Komunës së Suharekës Municipality Suhareka Xoni shpk - -
7 Furnizim me material higjienik për nevojat e Fondit të Kursimeve Pensionale te Kosovës Central Procurement Agency PM Group - -