Table of requests for disqualification of OE (Black List)

Active List
Nr Title of procurement activity Contracting authority Economic operator Date from Date to Procurement activity Decision of the Review Panel
1 Dekorimi i qytetit për festat e fundvitit Municipality Vushtrri N.N.P Elektro - -
2 Furnizim me një kamion për transportin e mbeturinave KMDK SH.A Grami shpk - -
3 Furnizim me aksesorë dhe pajisje për punë në lartësi KEC Grami shpk - -
4 Shërbimet e vendosjes me merimangë dhe bllokimit të automjeteve në territorin e Komunës së Suharekës Municipality Suhareka Xoni shpk - -
5 Furnizim me material higjienik për nevojat e Fondit të Kursimeve Pensionale te Kosovës Central Procurement Agency PM Group - -
6 Shtypja e materialeve zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e RKS 2019 Komisioni Qëndror Zgjedhorë N.T.P Office Printy 19/11/2019 18/05/2020
7 Furinizim me pajisje policore, pjesa 1, 3, 4 - Ri-vlerësim Kosova Police Artius Group SH.P.K 19/11/2019 18/05/2020
8 Sanimi i rrëshqitëzes në rrugën Hani i Elezit Ministry of Infrastructure Ledi Ing SH.P.K 19/11/2019 18/05/2020
9 Sanimi i rrëshqitzës në rrugën Hani i Elezit Ministry of Infrastructure Arfa Group SH.P.K 19/11/2019 18/05/2020
10 Rekonstruimi i rrugës regjionale R115, pjesa Prizren-Prevallë km 0 = km 16 Ministry of Infrastructure Lirigzoni SH.P.K 19/11/2019 18/05/2020