Numri i ankesave, ne baze te llojit te dokumentit en

Type of the document Number of Complaints

Description of the report

Numri i ankesave, ne baze te llojit te dokumentit en