Table with complaint data

Nr. Contracting authority Approval of the complaint Partial approval reassessment Certification of CA decision fling Riternderim Rejection - unfounded Extension of bidding deadline Order for implementation of the decision Cancellation of activity cancellation Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 KEC 0 0 26 19 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0
2 Central Procurement Agency 0 0 5 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3 M. Malishevë 0 0 12 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Ministry of Envoryment and Spatial Planning 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 University Clinic Center of Kosova 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
6 Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 University of Mitrovica "Isa Boletini" 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Municipality of Prizren 0 0 18 8 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1
9 Kosova Police 0 0 9 5 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
10 Municipality of Rahovec 0 0 3 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Municipality Vushtrri 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Regional Hospital "Daut Mustafa"- Prizren 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Municipality Suhareka 0 0 8 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Municipality Pristina 0 0 14 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 National Audit Office 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SHSKUK 0 0 7 10 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0
17 Assembly of the Republic of Kosovo 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ministry of Justice 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KRU "Prishtina" 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ministria e Mbrojtjes 0 0 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 RTK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ministria e Shëndetësisë 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ministry of Infrastructure 0 1 28 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Spitali i Përgjithshëm Gjakovë 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Ministria e Rinisë dhe Sportit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ministria e Arsimit 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 KK Junik 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 KK Fushë Kosovë 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
29 KMDK SH.A 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
30 Komuna e Mamushës 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 N.P.L Pallati i Rinisë sh.a 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 K.R.M Pastrimi sh.a 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
33 Minicipality of Klina 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 University of Prishtina 0 0 12 4 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0
35 KK Skenderaj 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
36 SO Gjakova 0 1 11 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
37 Kosovo Academy for Public Safety 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 Municipality of Deçan 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 SKGJK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Instituti I Ombuspersonit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Municipality of Lipjan 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Trepça 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Municipality of Ferizaj 0 0 9 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Qendra e Studentëve 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 AKKVP 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
46 Municipality of Istog 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 MKRS 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 MMPH 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Këshilli Gjyqësor i Kosovës 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ministria e Punëve të Brendshme 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
51 Municipality of Gjilan 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 KOSTT sh.a 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Spitali i Përgjithshëm Pejë 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ASHNA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 University "Kadri Zeka" 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Universiteti Ukshin Hoti 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Municipality of Kamenica 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Ministria e Zhvillimit Rajonal 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 KK Drenas 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 ATK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 KK Graqanice 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 University of Gjakova 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 MBPZHR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Agjencia e Menaxhimit Emergjent 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 Ministria e Zhvillimit Ekonomik 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 KPMM 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Spitali Shtime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
68 Telecom of Kosovo sha 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 KOSTT 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
70 NH Iber Iepenc sha 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
71 Municipality of Dragash 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Shërbimi Korrektues i Kosovës- SHKK 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Municipality of Viti 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Municipality of Podujeva 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Biblioteka Kombëtare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 KRM Ambienti sha Pejë 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Municipality of Kaçanik 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 KGJK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 NPK Trafiku Urban sha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
80 KRU Gjakova sh.a 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Ministry of Public Administration 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
82 University of Prizren 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
83 KRU Hidromorava 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 KRM Ekoregjioni sha 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 NP Termokos sha 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Kompania Regjionale e mbeturinave " Uniteti" - Mitrovice 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Qendra Multifunksionale SH A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Termokos 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Spitali I pergjithshem Gjilan 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Komuna Dragash 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Komuna Partesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
92 KRU Hidrodrini sha 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Posta e Kosovës 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Komuna Obiliq 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Këshilli Prokurorial i Kosovës 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
96 Komuna Leposaviq 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0