No. of Protocol Procurement activity Contracting authority Complaining EO Received date of complaint status
303/22 Shërbimet e mirëmbajtjes së automjeteve Agjencia e Menaxhimit Emergjent Sfishta Auto Home SH.P.K. 02/08/2022 In process
Procurement Number 21432700-22-4769-2-2-1
Title of procurement activity Shërbimet e mirëmbajtjes së automjeteve
Contracting authority Agjencia e Menaxhimit Emergjent
Tender category Service
The foreseen value of the contract 30000.00
Bid price of EO complaining 14715.46
Received date of complaint 02/08/2022
Bid price of EO complaining 14715.46
Deposit for plea 564.3
Çmimi i ofertës së OE ankues 54199.64
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 02/08/2022
Complain 303-22Ankesa.pdf
Main text of the plea Shërbimet e mirëmbajtjes së automjeteve
Tagat automjeteve, Mirëmbajtjes, Shërbime
Numrber of parts
Unit price
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts Lavdim Fejza
Date of notification with expertise for CA and EO 15/08/2022
The exper report 303-22Eksp.pdf
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Mendimi i Ekspertit en (Tagat) Ankesa refuzohet si e pabazuar
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Vendomi i panelit shqyrues en (Tagat)
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
303-22Eksp.pdf Experts report 15/08/2022
303-22Ankesa.pdf Complaint 02/08/2022
302/22 Asgjësimi i barnave me afat të skaduar ne QKMF- Hani i Elezit Komuna Hani i Elezit Princi Company 02/08/2022 Ended
Procurement Number 659-22-3885-2-3-6
Title of procurement activity Asgjësimi i barnave me afat të skaduar ne QKMF- Hani i Elezit
Contracting authority Komuna Hani i Elezit
Tender category Service
The foreseen value of the contract 8950.00
Bid price of EO complaining 7200.00
Received date of complaint 02/08/2022
Bid price of EO complaining 7200.00
Deposit for plea 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 8725
Status of the complaint Ended
Date of notification of AK for the plea 02/08/2022
Complain 302-22Ankesa.pdf
Main text of the plea Asgjësimi i barnave me afat të skaduar në QKMF- Hani i Elezit
Tagat Hani i, Skaduar, QKMF, Barnave, afati, Asgjësimin
Numrber of parts
Unit price
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Mendimi i Ekspertit en (Tagat)
Decision of the ASP 302/22
ASP decisions
Date of notification of ASP 05/08/2022
Vendomi i panelit shqyrues en (Tagat)
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
302-22 vendim.pdf Raport i PSH 05/08/2022
302-22Ankesa.pdf Complaint 02/08/2022
301/22 Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1 Ministry of Infrastructure Eng Idea shpk 01/08/2022 In process
Procurement Number 205-22-3038-2-1-1
Title of procurement activity Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Contracting authority Ministry of Infrastructure
Tender category Service
The foreseen value of the contract 980000.00
Bid price of EO complaining 7.67
Received date of complaint 01/08/2022
Bid price of EO complaining 7.67
Deposit for plea 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 500000
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 01/08/2022
Complain 301-22Ankesa.pdf
Main text of the plea Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024
Tagat Rrugëve, Hartimi, strukturave, Projekteve, vitet, Ndryshme
Numrber of parts
Unit price
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Mendimi i Ekspertit en (Tagat)
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Vendomi i panelit shqyrues en (Tagat)
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
301-22Ankesa.pdf Complaint 01/08/2022
300/22 Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1 Ministry of Infrastructure NSH Geo MAP 01/08/2022 In process
Procurement Number 205-22-3038-2-1-1
Title of procurement activity Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Contracting authority Ministry of Infrastructure
Tender category Service
The foreseen value of the contract 980000.00
Bid price of EO complaining 7.67
Received date of complaint 01/08/2022
Bid price of EO complaining 7.67
Deposit for plea 4000
Çmimi i ofertës së OE ankues 400000
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 01/08/2022
Complain 300-22Ankesa.pdf
Main text of the plea Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 2
Tagat Projektit, strukturave, vitet, Rrugëve, Hartimi, Ndryshme
Numrber of parts
Unit price
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Mendimi i Ekspertit en (Tagat)
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Vendomi i panelit shqyrues en (Tagat)
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
300-22Ankesa.pdf Complaint 01/08/2022
299/22 Operacioni, mbështetja dhe mirëmbajtja e Platformës së interoperabilitetit Ministria e Punëve të Brendshme Cacttus SH A 01/08/2022 In process
Procurement Number 214-22-2972-2-1-1
Title of procurement activity Operacioni, mbështetja dhe mirëmbajtja e Platformës së interoperabilitetit
Contracting authority Ministria e Punëve të Brendshme
Tender category Service
The foreseen value of the contract 600000.00
Bid price of EO complaining 424800.00
Received date of complaint 01/08/2022
Bid price of EO complaining 424800.00
Deposit for plea 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 595425.24
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 01/08/2022
Complain 299-22Ankesa.pdf
Main text of the plea Operacioni, mbështetja dhe mirëmbajtja e Platformës së interoperabilitetit
Tagat Operacioni, Mirëmbajtja, Platformës, Mbështetja
Numrber of parts
Unit price
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Mendimi i Ekspertit en (Tagat)
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Vendomi i panelit shqyrues en (Tagat)
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
299-22Ankesa.pdf Complaint 01/08/2022
298/22 Furnizimi dhe montimi i ashensorëve në DR Ferizaj Kosova Police Ejona Sh.P.K. 01/08/2022 In process
Procurement Number 214-22-5442-1-2-1
Title of procurement activity Furnizimi dhe montimi i ashensorëve në DR Ferizaj
Contracting authority Kosova Police
Tender category Supply
The foreseen value of the contract 78600.00
Bid price of EO complaining 0.00
Received date of complaint 01/08/2022
Bid price of EO complaining
Deposit for plea 836.33
Çmimi i ofertës së OE ankues 83633
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 01/08/2022
Complain 298-22Ankesa.pdf
Main text of the plea Furnizimi dhe montimi i ashensorëve në DR Ferizaj
Tagat Ferizaj, Furnizimi, Ashensorëve, Montimi
Numrber of parts
Unit price
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts Muhamet Kurtishaj
Date of notification with expertise for CA and EO 12/08/2022
The exper report 298-22Eksp.pdf
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Mendimi i Ekspertit en (Tagat) Ankesa aprovohet si e bazuar, Rivlerësim
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Vendomi i panelit shqyrues en (Tagat)
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
298-22Eksp.pdf Experts report 12/08/2022
298-22Ankesa.pdf Complaint 01/08/2022
297/22 Furnizim me material shpenzues për vendin e ngjarjes Kosova Police Ardi SH.P.K. 01/08/2022 In process
Procurement Number 214-22-3058-1-2-1
Title of procurement activity Furnizim me material shpenzues për vendin e ngjarjes
Contracting authority Kosova Police
Tender category Supply
The foreseen value of the contract 37500.00
Bid price of EO complaining 21520.00
Received date of complaint 01/08/2022
Bid price of EO complaining 21520.00
Deposit for plea 122.8
Çmimi i ofertës së OE ankues 12800
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 01/08/2022
Complain 297-22Ankesa.pdf
Main text of the plea Furnizim me material shpenzues për vendin e ngjarjes
Tagat Vendin, Shpenzues, Furnizim, Material
Numrber of parts
Unit price
Hearing Experts
Professional Exprets Sadri Abazi
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO 15/08/2022
The exper report 297-22Eksp.pdf
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Mendimi i Ekspertit en (Tagat) Ankesa refuzohet si e pabazuar
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Vendomi i panelit shqyrues en (Tagat)
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
297-22Eksp.pdf Experts report 15/08/2022
297-22Ankesa.pdf Complaint 01/08/2022
296/22 Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1 Ministry of Infrastructure Infra Plus SH.P.K. 01/08/2022 In process
Procurement Number 205-22-3038-2-1-1
Title of procurement activity Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Contracting authority Ministry of Infrastructure
Tender category Service
The foreseen value of the contract 980000.00
Bid price of EO complaining 7.67
Received date of complaint 01/08/2022
Bid price of EO complaining 7.67
Deposit for plea 3800
Çmimi i ofertës së OE ankues 380000
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 01/08/2022
Complain 296-22Ankesa.pdf
Main text of the plea Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024
Tagat strukturave, Projekteve, Ndryshme , Hartimi, Rrugëve
Numrber of parts
Unit price
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Mendimi i Ekspertit en (Tagat)
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Vendomi i panelit shqyrues en (Tagat)
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
296-22Ankesa.pdf Complaint 01/08/2022
295/22 Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1 Ministry of Infrastructure NTSH Infratek- 29/07/2022 In process
Procurement Number 205-22-3038-2-1-1
Title of procurement activity Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Contracting authority Ministry of Infrastructure
Tender category Service
The foreseen value of the contract 980000.00
Bid price of EO complaining 7.67
Received date of complaint 29/07/2022
Bid price of EO complaining 7.67
Deposit for plea 3800
Çmimi i ofertës së OE ankues 380000
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 29/07/2022
Complain 295-22Ankesa.pdf
Main text of the plea Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Tagat Lot 1, Hartimi, vitet, Ndryshme , Rrugëve, Projekteve, strukturave
Numrber of parts
Unit price
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Mendimi i Ekspertit en (Tagat)
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Vendomi i panelit shqyrues en (Tagat)
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
295-22Ankesa.pdf Complaint 29/07/2022
294/22 Vendosja e kamerave për të rritur nivelin e sigurisë nëpër vendbanimet dhe shkollat e Komunës së Fushë Kosovës KK Fushë Kosovë NPSH Afa Ing 29/07/2022 In process
Procurement Number 612-22-5410-5-2-1
Title of procurement activity Vendosja e kamerave për të rritur nivelin e sigurisë nëpër vendbanimet dhe shkollat e Komunës së Fushë Kosovës
Contracting authority KK Fushë Kosovë
Tender category Work
The foreseen value of the contract 90000.00
Bid price of EO complaining 77499.00
Received date of complaint 29/07/2022
Bid price of EO complaining 77499.00
Deposit for plea 493.23
Çmimi i ofertës së OE ankues 49323
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 29/07/2022
Complain 294-22Ankesa.pdf
Main text of the plea Vendosja e kamerave për të rritur nivelin e sigurisë nëpër vendbanimet dhe shkollat e Komunës së Fushë Kosovës
Tagat Sigurisë, shkollat, Rritur, Komunë së, Kamerave, Niveli , Fushë Kosovës, Vendosja, Vendbanime
Numrber of parts
Unit price
Hearing Experts
Professional Exprets Visar Kastrati
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO 05/08/2022
The exper report 294-22 eksp.pdf
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Mendimi i Ekspertit en (Tagat) Rivlerësim, Ankesa aprovohet pjesërisht si e bazuar