No. of Protocol Procurement activity Contracting authority Complaining EO Received date of complaint status
218/20 Ndërtimi i kolektorit veri-perëndimor për përfshirjen në kanalizim të fshatrave Koshare, Slivovë, Kosinë-Projekt trevjeçar Municipality of Ferizaj Eurolindi shpk 01/04/2020 In process
Procurement Number 656-19-6954-5-1-1
Title of procurement activity Ndërtimi i kolektorit veri-perëndimor për përfshirjen në kanalizim të fshatrave Koshare, Slivovë, Kosinë-Projekt trevjeçar
Contracting authority Municipality of Ferizaj
Tender category work
The foreseen value of the contract 790000.00
Bid price of EO complaining 0.00
Received date of complaint 01/04/2020
Deposit for plea 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 4385
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 01/04/2020
Complain 218-20ankesa.pdf
Main text of the plea Ndërtimi i kolektorit veri-perëndimor për përfshirjen në kanalizim të fshatrave Koshare, Slivovë, Kosinë-Projekt trevjeçar
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
218-20ankesa.pdf Complaint 03/04/2020
217/20 Mirëmbajtja e rrjetit të ndriqimit publik në qytet dhe fshatra Municipality Vushtrri NSH MVR Elektromontues 30/03/2020 In process
Procurement Number VU644-19-7674-2-2-1
Title of procurement activity Mirëmbajtja e rrjetit të ndriqimit publik në qytet dhe fshatra
Contracting authority Municipality Vushtrri
Tender category service
The foreseen value of the contract 120000.00
Bid price of EO complaining 105.00
Received date of complaint 30/03/2020
Deposit for plea 1200
Çmimi i ofertës së OE ankues 57
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 30/03/2020
Complain 217-20ankesa.pdf
Main text of the plea Mirëmbajtja e rrjetit të ndriqimit publik në qytet dhe fshatra
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
217-20ankesa.pdf Complaint 31/03/2020
216/20 Ndërtimi I kolektorit veri-perëndimorë për përfshirjen në kanalizim të fshatrave Koshare, Slivovë, Kosinë-Projekt tre vjeqar Municipality of Ferizaj Linda shpk 30/03/2020 In process
Procurement Number 656-19-6954-5-1-1
Title of procurement activity Ndërtimi I kolektorit veri-perëndimorë për përfshirjen në kanalizim të fshatrave Koshare, Slivovë, Kosinë-Projekt tre vjeqar
Contracting authority Municipality of Ferizaj
Tender category work
The foreseen value of the contract 790000.00
Bid price of EO complaining 0.00
Received date of complaint 30/03/2020
Deposit for plea 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 30/03/2020
Complain 216-20ankesa.pdf
Main text of the plea Ndërtimi I kolektorit veri-perëndimorë për përfshirjen në kanalizim të fshatrave Koshare, Slivovë, Kosinë-Projekt tre vjeqar
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
216-20ankesa.pdf Complaint 31/03/2020
215/20 Furnizim me reagensa për pajisjen Olympus Spitali I pergjithshem Gjilan Inter Lab shpk 27/03/2020 In process
Procurement Number 220-70001-0731-20-227-1-2-1
Title of procurement activity Furnizim me reagensa për pajisjen Olympus
Contracting authority Spitali I pergjithshem Gjilan
Tender category supply
The foreseen value of the contract 123200.00
Bid price of EO complaining 122121.00
Received date of complaint 27/03/2020
Deposit for plea 990
Çmimi i ofertës së OE ankues 99000
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 27/03/2020
Complain 215-20ankesa.pdf
Main text of the plea Furnizim me reagensa për pajisjen Olympus
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
215-20ankesa.pdf Complaint 31/03/2020
214/20 Shërbime të pastrimit të objekteve të MPB-së Ministria e Punëve të Brendshme Ambienti SH.P.K 27/03/2020 In process
Procurement Number 214-19-9291-2-1-1
Title of procurement activity Shërbime të pastrimit të objekteve të MPB-së
Contracting authority Ministria e Punëve të Brendshme
Tender category service
The foreseen value of the contract 723512.00
Bid price of EO complaining 0.00
Received date of complaint 27/03/2020
Deposit for plea 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 27/03/2020
Complain 214-20ankesa.pdf
Main text of the plea Shërbime të pastrimit të objekteve të MPB-së
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
214-20ankesa.pdf Complaint 31/03/2020
213/20 Furnizim me reagensa për laborator- e ndarë në 2 pjesë Spitali i Përgjithshëm Pejë Inter Lab shpk 27/03/2020 Ended
Procurement Number 70030-20-645-1-2-1
Title of procurement activity Furnizim me reagensa për laborator- e ndarë në 2 pjesë
Contracting authority Spitali i Përgjithshëm Pejë
Tender category supply
The foreseen value of the contract 121500.00
Bid price of EO complaining 0.00
Received date of complaint 27/03/2020
Deposit for plea 1215
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status of the complaint Ended
Date of notification of AK for the plea 27/03/2020
Complain 213-20ankesa.pdf
Main text of the plea Furnizim me reagensa për laborator- e ndarë në 2 pjesë
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP 213/20
ASP decisions
Date of notification of ASP 02/04/2020
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
213-20vendim.pdf Raport i PSH 02/04/2020
213-20ankesa.pdf Complaint 31/03/2020
212/20 Shërbime të veqanta kontraktuale për përfaqësinë ligjore për nevoja të Komunës së Prishtinës Municipality Pristina Avokat Ardita Morina 27/03/2020 In process
Procurement Number 616-19-8564-2-2-1
Title of procurement activity Shërbime të veqanta kontraktuale për përfaqësinë ligjore për nevoja të Komunës së Prishtinës
Contracting authority Municipality Pristina
Tender category service
The foreseen value of the contract 100000.00
Bid price of EO complaining 0.00
Received date of complaint 27/03/2020
Deposit for plea 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 4150
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 27/03/2020
Complain 212-20ankesa.pdf
Main text of the plea Shërbime të veqanta kontraktuale për përfaqësinë ligjore për nevoja të Komunës së Prishtinës
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
212-20ankesa.pdf Complaint 29/03/2020
211/20 Rregullimi I rrjetit të kanalizimit fekal në rrugën e Kumanovës deri te lumi në Livoqin e ulët Municipality of Gjilan IPN EU shpk 27/03/2020 In process
Procurement Number 651-19-698-5-2-1
Title of procurement activity Rregullimi I rrjetit të kanalizimit fekal në rrugën e Kumanovës deri te lumi në Livoqin e ulët
Contracting authority Municipality of Gjilan
Tender category work
The foreseen value of the contract 205599.00
Bid price of EO complaining 149649.00
Received date of complaint 27/03/2020
Deposit for plea 2055
Çmimi i ofertës së OE ankues 178887
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 27/03/2020
Complain 211-20ankesa.pdf
Main text of the plea Rregullimi I rrjetit të kanalizimit fekal në rrugën e Kumanovës deri te lumi në Livoqin e ulët
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
211-20ankesa.pdf Complaint 29/03/2020
210/20 Ndërtimi I qendrës multifunksionale në Ferizaj-Projekt tre vjeçar Municipality of Ferizaj Olti Trasing 26/03/2020 In process
Procurement Number 656-19-9164-5-1-1
Title of procurement activity Ndërtimi I qendrës multifunksionale në Ferizaj-Projekt tre vjeçar
Contracting authority Municipality of Ferizaj
Tender category work
The foreseen value of the contract 4075000.00
Bid price of EO complaining 3299321.00
Received date of complaint 26/03/2020
Deposit for plea 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 3188000
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 26/03/2020
Complain 210-20ankesa.pdf
Main text of the plea Ndërtimi I qendrës multifunksionale në Ferizaj-Projekt tre vjeçar
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
210-20ankesa.pdf Complaint 29/03/2020
209/20 Linja e huazuar optike për Golesh ASHNA Telekomi of Kosovo 25/03/2020 In process
Procurement Number 254-20-767-2-3-6
Title of procurement activity Linja e huazuar optike për Golesh
Contracting authority ASHNA
Tender category service
The foreseen value of the contract 8000.00
Bid price of EO complaining 0.00
Received date of complaint 25/03/2020
Deposit for plea 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 25/03/2020
Complain 209-20ankesa.pdf
Main text of the plea Linja e huazuar optike për Golesh
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
209-20ankesa.pdf Complaint 26/03/2020

Are Displayed 1 to 10 from 432 Complain