No. of Protocol Procurement activity Contracting authority Complaining EO Received date of complaint status
320/21 Mirëmbajtja e Sofwareve Web-aplikacioneve të MTI-së Ministria e Tregtisë dhe Industrisë DataProgNet SH.P.K. 16/04/2021 In process
Procurement Number 204-20-7814-2-2-1
Title of procurement activity Mirëmbajtja e Sofwareve Web-aplikacioneve të MTI-së
Contracting authority Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Tender category service
The foreseen value of the contract 14000.00
Bid price of EO complaining 12000.00
Received date of complaint 16/04/2021
Bid price of EO complaining 9984.00
Deposit for plea 120
Çmimi i ofertës së OE ankues 12050
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 16/04/2021
Complain 320-21Ankesa.pdf
Main text of the plea Mirëmbajtja e Sofwareve Web-aplikacioneve të MTI-së
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
320-21Ankesa.pdf Complaint 16/04/2021
319/21 Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatrat Terstenik I dhe II, Verboc dhe Shtutic, Baic, Krajkovë, Damanek dhe Shtrubullovë – Projekt dy vjeçar Komuna Gllogoc NT Fer Petroll 14/04/2021 In process
Procurement Number 611-21-235-5-2-1
Title of procurement activity Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatrat Terstenik I dhe II, Verboc dhe Shtutic, Baic, Krajkovë, Damanek dhe Shtrubullovë – Projekt dy vjeçar
Contracting authority Komuna Gllogoc
Tender category work
The foreseen value of the contract 70000.00
Bid price of EO complaining 0.00
Received date of complaint 14/04/2021
Bid price of EO complaining
Deposit for plea 177
Çmimi i ofertës së OE ankues 17710
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 14/04/2021
Complain 319-21Ankesa.pdf
Main text of the plea Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatrat Terstenik I dhe II, Verboc dhe Shtutic, Baic, Krajkovë, Damanek dhe Shtrubullovë – Projekt dy vjeçar
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
319-21Ankesa.pdf Complaint 14/04/2021
318/21 Punë në rregullimin e tregut të ri të gjelbërt në Klinë Minicipality of Klina Shqipëroni Group SH.P.K. 14/04/2021 In process
Procurement Number 634-21-1076-2-3-6
Title of procurement activity Punë në rregullimin e tregut të ri të gjelbërt në Klinë
Contracting authority Minicipality of Klina
Tender category work
The foreseen value of the contract 9990.00
Bid price of EO complaining 6833.97
Received date of complaint 14/04/2021
Bid price of EO complaining 6833.97
Deposit for plea 81
Çmimi i ofertës së OE ankues 8192
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 14/04/2021
Complain 318-21Ankesa.pdf
Main text of the plea Punë në rregullimin e tregut të ri të gjelbërt në Klinë
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
318-21Ankesa.pdf Complaint 14/04/2021
317/21 Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet SO Gjakova Joos & Krasniqi Baze SH.P.K. 14/04/2021 In process
Procurement Number 632-20-7438-5-2-1
Title of procurement activity Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet
Contracting authority SO Gjakova
Tender category work
The foreseen value of the contract 152667.69
Bid price of EO complaining 127015.72
Received date of complaint 14/04/2021
Bid price of EO complaining 127015.72
Deposit for plea 1324
Çmimi i ofertës së OE ankues 132478
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 14/04/2021
Complain 317-21Ankesa.pdf
Main text of the plea Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
317-21Ankesa.pdf Complaint 14/04/2021
316/21 Vendosja e kamerave dhe mirembajtja e tyre ne Prizren Municipality of Prizren IT Market shpk 13/04/2021 In process
Procurement Number 622-20-2166-2-1-1
Title of procurement activity Vendosja e kamerave dhe mirembajtja e tyre ne Prizren
Contracting authority Municipality of Prizren
Tender category service
The foreseen value of the contract 290000.00
Bid price of EO complaining 0.00
Received date of complaint 13/04/2021
Bid price of EO complaining
Deposit for plea 114
Çmimi i ofertës së OE ankues 11490
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 13/04/2021
Complain 316-21Ankesa.pdf
Main text of the plea Vendosja e kamerave dhe mirëmbajtja e tyre në Qytetin e Prizrenit
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
316-21Ankesa.pdf Complaint 13/04/2021
315/21 Hartimi i projekteve të infrastrukturës Rrugë, kanalizim dhe shërbime gjeodezike Municipality of Gjilan Infra Plus SH.P.K. 12/04/2021 In process
Procurement Number 651-20-7907-2-1-1
Title of procurement activity Hartimi i projekteve të infrastrukturës Rrugë, kanalizim dhe shërbime gjeodezike
Contracting authority Municipality of Gjilan
Tender category work
The foreseen value of the contract 384000.00
Bid price of EO complaining 2682.38
Received date of complaint 12/04/2021
Bid price of EO complaining 2682.38
Deposit for plea 3840
Çmimi i ofertës së OE ankues 1.02
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 12/04/2021
Complain 315-21Ankesa.pdf
Main text of the plea Hartimi i projekteve të infrastrukturës Rrugë, kanalizim dhe shërbime gjeodezike
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
315-21Ankesa.pdf Complaint 12/04/2021
314/21 Hartimi i projekteve për ndërtim të lartë Municipality Pristina Sib Bka shpk 12/04/2021 In process
Procurement Number 616-20-8590-2-2-1
Title of procurement activity Hartimi i projekteve për ndërtim të lartë
Contracting authority Municipality Pristina
Tender category work
The foreseen value of the contract 100000.00
Bid price of EO complaining 0.97
Received date of complaint 12/04/2021
Bid price of EO complaining 0.97
Deposit for plea 1000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0.99
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 12/04/2021
Complain 314-21Ankesa.pdf
Main text of the plea Hartimi i projekteve për ndërtim të lartë
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
314-21Ankesa.pdf Complaint 12/04/2021
313/21 Mirëmbajtja, servisimi dhe kalibrimi i peshores Dogana e Kosovës Vellezerit Mustafa SH.P.K. 12/04/2021 In process
Procurement Number 201 13300-21-936-2-3-6
Title of procurement activity Mirëmbajtja, servisimi dhe kalibrimi i peshores
Contracting authority Dogana e Kosovës
Tender category service
The foreseen value of the contract 1950.00
Bid price of EO complaining 1911.60
Received date of complaint 12/04/2021
Bid price of EO complaining 1911.60
Deposit for plea 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 1500
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 12/04/2021
Complain 313-21Ankesa.pdf
Main text of the plea Mirëmbajtja, servisimi dhe kalibrimi i peshores
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
313-21Ankesa.pdf Complaint 12/04/2021
312/21 Furnizimi dhë montimi i ujëmatësve të profileve të ndryshme nga 1 2 deri ne 2 KRU "Prishtina" X shpk 12/04/2021 In process
Procurement Number 70433736-20-6504-1-1-1
Title of procurement activity Furnizimi dhë montimi i ujëmatësve të profileve të ndryshme nga 1 2 deri ne 2
Contracting authority KRU "Prishtina"
Tender category supply
The foreseen value of the contract 160000.00
Bid price of EO complaining 0.00
Received date of complaint 12/04/2021
Bid price of EO complaining 157797.59
Deposit for plea 1375
Çmimi i ofertës së OE ankues 137517
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 12/04/2021
Complain 312-21Ankesa.pdf
Main text of the plea Furnizimi dhë montimi i ujëmatësve të profileve të ndryshme nga 1 2 deri ne 2
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
312-21Ankesa.pdf Complaint 12/04/2021
311/21 FazaII - Ujësjellësi Shipol - Brus, Mitrovicë Ministry of Envoryment and Spatial Planning Alfa I shpk 12/04/2021 In process
Procurement Number 210-21-190-5-1-1
Title of procurement activity FazaII - Ujësjellësi Shipol - Brus, Mitrovicë
Contracting authority Ministry of Envoryment and Spatial Planning
Tender category work
The foreseen value of the contract 4434000.00
Bid price of EO complaining 4407567.27
Received date of complaint 12/04/2021
Bid price of EO complaining 4407567.27
Deposit for plea 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status of the complaint In process
Date of notification of AK for the plea 12/04/2021
Complain 311-21Ankesa.pdf
Main text of the plea FazaII - Ujësjellësi Shipol - Brus, Mitrovicë
Hearing Experts
Professional Exprets
Technical Experts
Date of notification with expertise for CA and EO
The exper report
CA's response No Answer
The response of the EO No Answer
Decision of the ASP
ASP decisions
Date of notification of ASP
Alternate Text

THERE ARE NO VIDEOS FOR THIS SESSION

Session text

Date of the session

There is no court record on this case

Name of the document Type of the document Date
311-21Ankesa.pdf Complaint 12/04/2021

Are Displayed 1 to 10 from 2141 Complain