Kontakt

Organi Shqyrtues i Prokurimit - OSHP Rr. “MIGJENI” (ish-Banka e Ljubljanës, Kati V-të), Prishtinë, Kosovë Tel:+ 383 38 212 309 e-mail: oshp@rks-gov.net