Broj protokola Aktivnost nabavke Ugovorni organ OE koji se zali Datum primanja zalbe Status
303/22 Shërbimet e mirëmbajtjes së automjeteve Agjencia e Menaxhimit Emergjent Sfishta Auto Home SH.P.K. 02/08/2022 u procesu
Broj nabavke 21432700-22-4769-2-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Shërbimet e mirëmbajtjes së automjeteve
Ugovorni organ Agjencia e Menaxhimit Emergjent
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 30000.00
preporucena cena za eo zaleci 14715.46
Datum primanja zalbe 02/08/2022
preporucena cena za eo zaleci 14715.46
Depozita za zalbu 564.3
Çmimi i ofertës së OE ankues 54199.64
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 02/08/2022
Zalba 303-22Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Shërbimet e mirëmbajtjes së automjeteve
Tagat automjeteve, Mirëmbajtjes, Shërbime
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci Lavdim Fejza
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO 15/08/2022
Izvestaj strucnjaka 303-22Eksp.pdf
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat) Ankesa refuzohet si e pabazuar
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
303-22Eksp.pdf Izveštaji Stručnjaka 15/08/2022
303-22Ankesa.pdf žalba 02/08/2022
302/22 Asgjësimi i barnave me afat të skaduar ne QKMF- Hani i Elezit Komuna Hani i Elezit Princi Company 02/08/2022 Kraj
Broj nabavke 659-22-3885-2-3-6
Naziv aktivnosti nabavke Asgjësimi i barnave me afat të skaduar ne QKMF- Hani i Elezit
Ugovorni organ Komuna Hani i Elezit
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 8950.00
preporucena cena za eo zaleci 7200.00
Datum primanja zalbe 02/08/2022
preporucena cena za eo zaleci 7200.00
Depozita za zalbu 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 8725
Status zalbe Kraj
Datum objava oko zalbe 02/08/2022
Zalba 302-22Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Asgjësimi i barnave me afat të skaduar në QKMF- Hani i Elezit
Tagat Hani i, Skaduar, QKMF, Barnave, afati, Asgjësimin
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a 302/22
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a 05/08/2022
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
302-22 vendim.pdf Raport i PSH 05/08/2022
302-22Ankesa.pdf žalba 02/08/2022
301/22 Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1 Ministria e Infrastrukturës Eng Idea shpk 01/08/2022 u procesu
Broj nabavke 205-22-3038-2-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Ugovorni organ Ministria e Infrastrukturës
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 980000.00
preporucena cena za eo zaleci 7.67
Datum primanja zalbe 01/08/2022
preporucena cena za eo zaleci 7.67
Depozita za zalbu 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 500000
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 01/08/2022
Zalba 301-22Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024
Tagat Rrugëve, Hartimi, strukturave, Projekteve, vitet, Ndryshme
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
301-22Ankesa.pdf žalba 01/08/2022
300/22 Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1 Ministria e Infrastrukturës NSH Geo MAP 01/08/2022 u procesu
Broj nabavke 205-22-3038-2-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Ugovorni organ Ministria e Infrastrukturës
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 980000.00
preporucena cena za eo zaleci 7.67
Datum primanja zalbe 01/08/2022
preporucena cena za eo zaleci 7.67
Depozita za zalbu 4000
Çmimi i ofertës së OE ankues 400000
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 01/08/2022
Zalba 300-22Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 2
Tagat Projektit, strukturave, vitet, Rrugëve, Hartimi, Ndryshme
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
300-22Ankesa.pdf žalba 01/08/2022
299/22 Operacioni, mbështetja dhe mirëmbajtja e Platformës së interoperabilitetit Ministria e Punëve të Brendshme Cacttus SH A 01/08/2022 u procesu
Broj nabavke 214-22-2972-2-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Operacioni, mbështetja dhe mirëmbajtja e Platformës së interoperabilitetit
Ugovorni organ Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 600000.00
preporucena cena za eo zaleci 424800.00
Datum primanja zalbe 01/08/2022
preporucena cena za eo zaleci 424800.00
Depozita za zalbu 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 595425.24
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 01/08/2022
Zalba 299-22Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Operacioni, mbështetja dhe mirëmbajtja e Platformës së interoperabilitetit
Tagat Operacioni, Mirëmbajtja, Platformës, Mbështetja
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
299-22Ankesa.pdf žalba 01/08/2022
298/22 Furnizimi dhe montimi i ashensorëve në DR Ferizaj Kosovka Policija Ejona Sh.P.K. 01/08/2022 u procesu
Broj nabavke 214-22-5442-1-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Furnizimi dhe montimi i ashensorëve në DR Ferizaj
Ugovorni organ Kosovka Policija
Kategoria tendera snabdevanje
Predvidjen vrednost sporazuma 78600.00
preporucena cena za eo zaleci 0.00
Datum primanja zalbe 01/08/2022
preporucena cena za eo zaleci
Depozita za zalbu 836.33
Çmimi i ofertës së OE ankues 83633
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 01/08/2022
Zalba 298-22Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Furnizimi dhe montimi i ashensorëve në DR Ferizaj
Tagat Ferizaj, Furnizimi, Ashensorëve, Montimi
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci Muhamet Kurtishaj
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO 12/08/2022
Izvestaj strucnjaka 298-22Eksp.pdf
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat) Ankesa aprovohet si e bazuar, Rivlerësim
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
298-22Eksp.pdf Izveštaji Stručnjaka 12/08/2022
298-22Ankesa.pdf žalba 01/08/2022
297/22 Furnizim me material shpenzues për vendin e ngjarjes Kosovka Policija Ardi SH.P.K. 01/08/2022 u procesu
Broj nabavke 214-22-3058-1-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Furnizim me material shpenzues për vendin e ngjarjes
Ugovorni organ Kosovka Policija
Kategoria tendera snabdevanje
Predvidjen vrednost sporazuma 37500.00
preporucena cena za eo zaleci 21520.00
Datum primanja zalbe 01/08/2022
preporucena cena za eo zaleci 21520.00
Depozita za zalbu 122.8
Çmimi i ofertës së OE ankues 12800
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 01/08/2022
Zalba 297-22Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Furnizim me material shpenzues për vendin e ngjarjes
Tagat Vendin, Shpenzues, Furnizim, Material
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci Sadri Abazi
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO 15/08/2022
Izvestaj strucnjaka 297-22Eksp.pdf
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat) Ankesa refuzohet si e pabazuar
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
297-22Eksp.pdf Izveštaji Stručnjaka 15/08/2022
297-22Ankesa.pdf žalba 01/08/2022
296/22 Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1 Ministria e Infrastrukturës Infra Plus SH.P.K. 01/08/2022 u procesu
Broj nabavke 205-22-3038-2-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Ugovorni organ Ministria e Infrastrukturës
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 980000.00
preporucena cena za eo zaleci 7.67
Datum primanja zalbe 01/08/2022
preporucena cena za eo zaleci 7.67
Depozita za zalbu 3800
Çmimi i ofertës së OE ankues 380000
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 01/08/2022
Zalba 296-22Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024
Tagat strukturave, Projekteve, Ndryshme , Hartimi, Rrugëve
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
296-22Ankesa.pdf žalba 01/08/2022
295/22 Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1 Ministria e Infrastrukturës NTSH Infratek- 29/07/2022 u procesu
Broj nabavke 205-22-3038-2-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Ugovorni organ Ministria e Infrastrukturës
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 980000.00
preporucena cena za eo zaleci 7.67
Datum primanja zalbe 29/07/2022
preporucena cena za eo zaleci 7.67
Depozita za zalbu 3800
Çmimi i ofertës së OE ankues 380000
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 29/07/2022
Zalba 295-22Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Hartimi i projekteve të ndryshme të rrugëve dhe strukturave për vitet 2022-2024 për Lot 1
Tagat Lot 1, Hartimi, vitet, Ndryshme , Rrugëve, Projekteve, strukturave
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat)
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Vendomi i panelit shqyrues sr (Tagat)
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
295-22Ankesa.pdf žalba 29/07/2022
294/22 Vendosja e kamerave për të rritur nivelin e sigurisë nëpër vendbanimet dhe shkollat e Komunës së Fushë Kosovës KK Fushë Kosovë NPSH Afa Ing 29/07/2022 u procesu
Broj nabavke 612-22-5410-5-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Vendosja e kamerave për të rritur nivelin e sigurisë nëpër vendbanimet dhe shkollat e Komunës së Fushë Kosovës
Ugovorni organ KK Fushë Kosovë
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 90000.00
preporucena cena za eo zaleci 77499.00
Datum primanja zalbe 29/07/2022
preporucena cena za eo zaleci 77499.00
Depozita za zalbu 493.23
Çmimi i ofertës së OE ankues 49323
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 29/07/2022
Zalba 294-22Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Vendosja e kamerave për të rritur nivelin e sigurisë nëpër vendbanimet dhe shkollat e Komunës së Fushë Kosovës
Tagat Sigurisë, shkollat, Rritur, Komunë së, Kamerave, Niveli , Fushë Kosovës, Vendosja, Vendbanime
Broj delova
Cena po jedinici
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci Visar Kastrati
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO 05/08/2022
Izvestaj strucnjaka 294-22 eksp.pdf
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Mendimi i Ekspertit sr (Tagat) Rivlerësim, Ankesa aprovohet pjesërisht si e bazuar
Odluka ASP-a
ASP odluke