Broj protokola Aktivnost nabavke Ugovorni organ OE koji se zali Datum primanja zalbe Status
646/20 Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK lot 23 SHSKUK Santefarm shpk 09/09/2020 u procesu
Broj nabavke 00220-20-2858-1-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK lot 23
Ugovorni organ SHSKUK
Kategoria tendera snabdevanje
Predvidjen vrednost sporazuma 1959645,00
preporucena cena za eo zaleci 598752,00
Datum primanja zalbe 09/09/2020
Depozita za zalbu 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 584496
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 09/09/2020
Zalba 646-20 ankesa.pdf
Glavni tekst zable Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK lot 23
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
646-20 ankesa.pdf žalba 15/09/2020
645/20 Ri-shpallje-Mirëmbajtja e autorrugëve Pjesa e I-rë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve urbane Municipality of Gjakova D&T Group 08/09/2020 u procesu
Broj nabavke 632-19-7809-2-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Ri-shpallje-Mirëmbajtja e autorrugëve Pjesa e I-rë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve urbane
Ugovorni organ Municipality of Gjakova
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 240000,00
preporucena cena za eo zaleci 44,00
Datum primanja zalbe 08/09/2020
Depozita za zalbu 2400
Çmimi i ofertës së OE ankues 38
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 08/09/2020
Zalba 645-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Ri-shpallje-Mirëmbajtja e autorrugëve Pjesa e I-rë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve urbane
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
645-20ankesa.pdf žalba 15/09/2020
644/20 Furnizimi dhe instalimi I softuerit , sistemi ERP NH Ibër Lepenci sha Goldberg Industries LLC 08/09/2020 Kraj
Broj nabavke IL-20-4215-1-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Furnizimi dhe instalimi I softuerit , sistemi ERP
Ugovorni organ NH Ibër Lepenci sha
Kategoria tendera snabdevanje
Predvidjen vrednost sporazuma 49000,00
preporucena cena za eo zaleci 0,00
Datum primanja zalbe 08/09/2020
Depozita za zalbu 490
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe Kraj
Datum objava oko zalbe 08/09/2020
Zalba 644-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Furnizimi dhe instalimi I softuerit , sistemi ERP
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a 644/20
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a 10/09/2020
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
644-20ankesa.pdf žalba 15/09/2020
644-20 vendim.pdf Raport i PSH 15/09/2020
643/20 Ndërtimi I rrugës Drelaj-Liqenat në Rugovë SO Pec Mirusha Company Shpk 08/09/2020 Kraj
Broj nabavke 635-20-2895-5-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Ndërtimi I rrugës Drelaj-Liqenat në Rugovë
Ugovorni organ SO Pec
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 792901,00
preporucena cena za eo zaleci 548958,00
Datum primanja zalbe 08/09/2020
Depozita za zalbu 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 679324
Status zalbe Kraj
Datum objava oko zalbe 08/09/2020
Zalba 643-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Ndërtimi I rrugës Drelaj-Liqenat në Rugovë
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a 643/20
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a 14/09/2020
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
643-20ankesa.pdf žalba 15/09/2020
643-20 vendim.pdf Raport i PSH 15/09/2020
643-20 vendimm.pdf Raport i PSH 15/09/2020
642/20 Ndërtimi I tregut dhe parkut në Zhegër SO Gjilan Bejta Comerce sha 07/09/2020 u procesu
Broj nabavke 651-20-3398-5-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Ndërtimi I tregut dhe parkut në Zhegër
Ugovorni organ SO Gjilan
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 152053,00
preporucena cena za eo zaleci 137099,00
Datum primanja zalbe 07/09/2020
Depozita za zalbu 1102
Çmimi i ofertës së OE ankues 110020
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 07/09/2020
Zalba 642-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Ndërtimi I tregut dhe parkut në Zhegër
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
642-20ankesa.pdf žalba 15/09/2020
641/20 Furnizim me kemikale -Klor I gaztë dhe klor I lëngët KRU Gjakova sh.a Seykos shpk 07/09/2020 u procesu
Broj nabavke KRURGJA-20-3633-1-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Furnizim me kemikale -Klor I gaztë dhe klor I lëngët
Ugovorni organ KRU Gjakova sh.a
Kategoria tendera snabdevanje
Predvidjen vrednost sporazuma 87000,00
preporucena cena za eo zaleci 83700,00
Datum primanja zalbe 07/09/2020
Depozita za zalbu 837
Çmimi i ofertës së OE ankues 83778
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 07/09/2020
Zalba 641-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Furnizim me kemikale -Klor I gaztë dhe klor I lëngët
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
641-20ankesa.pdf žalba 15/09/2020
640/20 Furnizim me pajisje të instrumentit GPS dhe Total Station Municipality of Gjakova DWH Kosova SH.P.K 07/09/2020 u procesu
Broj nabavke 632-20-3153-1-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Furnizim me pajisje të instrumentit GPS dhe Total Station
Ugovorni organ Municipality of Gjakova
Kategoria tendera snabdevanje
Predvidjen vrednost sporazuma 20000,00
preporucena cena za eo zaleci 0,00
Datum primanja zalbe 07/09/2020
Depozita za zalbu 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 07/09/2020
Zalba 640-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Furnizim me pajisje të instrumentit GPS dhe Total Station
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
640-20ankesa.pdf žalba 15/09/2020
639/20 Hartimi-përpilimi I projekteve ideore dhe zbatuese SO Deçan Al Enginieering shpk 07/09/2020 u procesu
Broj nabavke 631-20-1872-2-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Hartimi-përpilimi I projekteve ideore dhe zbatuese
Ugovorni organ SO Deçan
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 120000,00
preporucena cena za eo zaleci 1,00
Datum primanja zalbe 07/09/2020
Depozita za zalbu 1200
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 07/09/2020
Zalba 639-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Hartimi-përpilimi I projekteve ideore dhe zbatuese
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
639-20ankesa.pdf žalba 15/09/2020
638/20 Ri-shpallje-Mirëmbajtja e autorrugëve Pjesa e I-rë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve urbane Municipality of Gjakova Sh Drini company shpk 07/09/2020 u procesu
Broj nabavke 632-19-7809-2-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Ri-shpallje-Mirëmbajtja e autorrugëve Pjesa e I-rë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve urbane
Ugovorni organ Municipality of Gjakova
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 240000,00
preporucena cena za eo zaleci 44,00
Datum primanja zalbe 07/09/2020
Depozita za zalbu 2400
Çmimi i ofertës së OE ankues 54
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 07/09/2020
Zalba 638-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Ri-shpallje-Mirëmbajtja e autorrugëve Pjesa e I-rë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve urbane
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
638-20ankesa.pdf žalba 15/09/2020
637/20 Ndërtimi I kiosqeve në sheshin Adem Jashari SO Vushtrri Emsa NNSH 07/09/2020 u procesu
Broj nabavke 644-20-771-5-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Ndërtimi I kiosqeve në sheshin Adem Jashari
Ugovorni organ SO Vushtrri
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 20000,00
preporucena cena za eo zaleci 13932,00
Datum primanja zalbe 07/09/2020
Depozita za zalbu 142
Çmimi i ofertës së OE ankues 14264
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 07/09/2020
Zalba 637-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Ndërtimi I kiosqeve në sheshin Adem Jashari
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
637-20ankesa.pdf žalba 15/09/2020

Su prikazane 1 do 10 od 861 Zalba