Broj protokola Aktivnost nabavke Ugovorni organ OE koji se zali Datum primanja zalbe Status
218/20 Ndërtimi i kolektorit veri-perëndimor për përfshirjen në kanalizim të fshatrave Koshare, Slivovë, Kosinë-Projekt trevjeçar SO Ferizaj Eurolindi shpk 01/04/2020 u procesu
Broj nabavke 656-19-6954-5-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Ndërtimi i kolektorit veri-perëndimor për përfshirjen në kanalizim të fshatrave Koshare, Slivovë, Kosinë-Projekt trevjeçar
Ugovorni organ SO Ferizaj
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 790000,00
preporucena cena za eo zaleci 0,00
Datum primanja zalbe 01/04/2020
Depozita za zalbu 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 4385
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 01/04/2020
Zalba 218-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Ndërtimi i kolektorit veri-perëndimor për përfshirjen në kanalizim të fshatrave Koshare, Slivovë, Kosinë-Projekt trevjeçar
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
218-20ankesa.pdf žalba 03/04/2020
217/20 Mirëmbajtja e rrjetit të ndriqimit publik në qytet dhe fshatra SO Vushtrri NSH MVR Elektromontues 30/03/2020 u procesu
Broj nabavke VU644-19-7674-2-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Mirëmbajtja e rrjetit të ndriqimit publik në qytet dhe fshatra
Ugovorni organ SO Vushtrri
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 120000,00
preporucena cena za eo zaleci 105,00
Datum primanja zalbe 30/03/2020
Depozita za zalbu 1200
Çmimi i ofertës së OE ankues 57
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 30/03/2020
Zalba 217-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Mirëmbajtja e rrjetit të ndriqimit publik në qytet dhe fshatra
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
217-20ankesa.pdf žalba 31/03/2020
216/20 Ndërtimi I kolektorit veri-perëndimorë për përfshirjen në kanalizim të fshatrave Koshare, Slivovë, Kosinë-Projekt tre vjeqar SO Ferizaj Linda shpk 30/03/2020 u procesu
Broj nabavke 656-19-6954-5-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Ndërtimi I kolektorit veri-perëndimorë për përfshirjen në kanalizim të fshatrave Koshare, Slivovë, Kosinë-Projekt tre vjeqar
Ugovorni organ SO Ferizaj
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 790000,00
preporucena cena za eo zaleci 0,00
Datum primanja zalbe 30/03/2020
Depozita za zalbu 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 30/03/2020
Zalba 216-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Ndërtimi I kolektorit veri-perëndimorë për përfshirjen në kanalizim të fshatrave Koshare, Slivovë, Kosinë-Projekt tre vjeqar
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
216-20ankesa.pdf žalba 31/03/2020
215/20 Furnizim me reagensa për pajisjen Olympus Spitali I pergjithshem Gjilan Inter Lab shpk 27/03/2020 u procesu
Broj nabavke 220-70001-0731-20-227-1-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Furnizim me reagensa për pajisjen Olympus
Ugovorni organ Spitali I pergjithshem Gjilan
Kategoria tendera snabdevanje
Predvidjen vrednost sporazuma 123200,00
preporucena cena za eo zaleci 122121,00
Datum primanja zalbe 27/03/2020
Depozita za zalbu 990
Çmimi i ofertës së OE ankues 99000
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 27/03/2020
Zalba 215-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Furnizim me reagensa për pajisjen Olympus
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
215-20ankesa.pdf žalba 31/03/2020
214/20 Shërbime të pastrimit të objekteve të MPB-së Ministria e Punëve të Brendshme Ambienti SH.P.K 27/03/2020 u procesu
Broj nabavke 214-19-9291-2-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Shërbime të pastrimit të objekteve të MPB-së
Ugovorni organ Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 723512,00
preporucena cena za eo zaleci 0,00
Datum primanja zalbe 27/03/2020
Depozita za zalbu 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 27/03/2020
Zalba 214-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Shërbime të pastrimit të objekteve të MPB-së
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
214-20ankesa.pdf žalba 31/03/2020
213/20 Furnizim me reagensa për laborator- e ndarë në 2 pjesë Spitali i Përgjithshëm Pejë Inter Lab shpk 27/03/2020 Kraj
Broj nabavke 70030-20-645-1-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Furnizim me reagensa për laborator- e ndarë në 2 pjesë
Ugovorni organ Spitali i Përgjithshëm Pejë
Kategoria tendera snabdevanje
Predvidjen vrednost sporazuma 121500,00
preporucena cena za eo zaleci 0,00
Datum primanja zalbe 27/03/2020
Depozita za zalbu 1215
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe Kraj
Datum objava oko zalbe 27/03/2020
Zalba 213-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Furnizim me reagensa për laborator- e ndarë në 2 pjesë
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a 213/20
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a 02/04/2020
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
213-20vendim.pdf Raport i PSH 02/04/2020
213-20ankesa.pdf žalba 31/03/2020
212/20 Shërbime të veqanta kontraktuale për përfaqësinë ligjore për nevoja të Komunës së Prishtinës SO Prishtinë Avokat Ardita Morina 27/03/2020 u procesu
Broj nabavke 616-19-8564-2-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Shërbime të veqanta kontraktuale për përfaqësinë ligjore për nevoja të Komunës së Prishtinës
Ugovorni organ SO Prishtinë
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 100000,00
preporucena cena za eo zaleci 0,00
Datum primanja zalbe 27/03/2020
Depozita za zalbu 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 4150
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 27/03/2020
Zalba 212-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Shërbime të veqanta kontraktuale për përfaqësinë ligjore për nevoja të Komunës së Prishtinës
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
212-20ankesa.pdf žalba 29/03/2020
211/20 Rregullimi I rrjetit të kanalizimit fekal në rrugën e Kumanovës deri te lumi në Livoqin e ulët SO Gjilan IPN EU shpk 27/03/2020 u procesu
Broj nabavke 651-19-698-5-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Rregullimi I rrjetit të kanalizimit fekal në rrugën e Kumanovës deri te lumi në Livoqin e ulët
Ugovorni organ SO Gjilan
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 205599,00
preporucena cena za eo zaleci 149649,00
Datum primanja zalbe 27/03/2020
Depozita za zalbu 2055
Çmimi i ofertës së OE ankues 178887
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 27/03/2020
Zalba 211-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Rregullimi I rrjetit të kanalizimit fekal në rrugën e Kumanovës deri te lumi në Livoqin e ulët
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
211-20ankesa.pdf žalba 29/03/2020
210/20 Ndërtimi I qendrës multifunksionale në Ferizaj-Projekt tre vjeçar SO Ferizaj Olti Trasing 26/03/2020 u procesu
Broj nabavke 656-19-9164-5-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Ndërtimi I qendrës multifunksionale në Ferizaj-Projekt tre vjeçar
Ugovorni organ SO Ferizaj
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 4075000,00
preporucena cena za eo zaleci 3299321,00
Datum primanja zalbe 26/03/2020
Depozita za zalbu 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 3188000
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 26/03/2020
Zalba 210-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Ndërtimi I qendrës multifunksionale në Ferizaj-Projekt tre vjeçar
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
210-20ankesa.pdf žalba 29/03/2020
209/20 Linja e huazuar optike për Golesh ASHNA Telekomi i Kosoves 25/03/2020 u procesu
Broj nabavke 254-20-767-2-3-6
Naziv aktivnosti nabavke Linja e huazuar optike për Golesh
Ugovorni organ ASHNA
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 8000,00
preporucena cena za eo zaleci 0,00
Datum primanja zalbe 25/03/2020
Depozita za zalbu 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 25/03/2020
Zalba 209-20ankesa.pdf
Glavni tekst zable Linja e huazuar optike për Golesh
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
209-20ankesa.pdf žalba 26/03/2020

Su prikazane 1 do 10 od 432 Zalba