Broj protokola Aktivnost nabavke Ugovorni organ OE koji se zali Datum primanja zalbe Status
320/21 Mirëmbajtja e Sofwareve Web-aplikacioneve të MTI-së Ministria e Tregtisë dhe Industrisë DataProgNet SH.P.K. 16/04/2021 u procesu
Broj nabavke 204-20-7814-2-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Mirëmbajtja e Sofwareve Web-aplikacioneve të MTI-së
Ugovorni organ Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 14000,00
preporucena cena za eo zaleci 12000,00
Datum primanja zalbe 16/04/2021
preporucena cena za eo zaleci 9984,00
Depozita za zalbu 120
Çmimi i ofertës së OE ankues 12050
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 16/04/2021
Zalba 320-21Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Mirëmbajtja e Sofwareve Web-aplikacioneve të MTI-së
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
320-21Ankesa.pdf žalba 16/04/2021
319/21 Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatrat Terstenik I dhe II, Verboc dhe Shtutic, Baic, Krajkovë, Damanek dhe Shtrubullovë – Projekt dy vjeçar Komuna Gllogoc NT Fer Petroll 14/04/2021 u procesu
Broj nabavke 611-21-235-5-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatrat Terstenik I dhe II, Verboc dhe Shtutic, Baic, Krajkovë, Damanek dhe Shtrubullovë – Projekt dy vjeçar
Ugovorni organ Komuna Gllogoc
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 70000,00
preporucena cena za eo zaleci 0,00
Datum primanja zalbe 14/04/2021
preporucena cena za eo zaleci
Depozita za zalbu 177
Çmimi i ofertës së OE ankues 17710
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 14/04/2021
Zalba 319-21Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatrat Terstenik I dhe II, Verboc dhe Shtutic, Baic, Krajkovë, Damanek dhe Shtrubullovë – Projekt dy vjeçar
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
319-21Ankesa.pdf žalba 14/04/2021
318/21 Punë në rregullimin e tregut të ri të gjelbërt në Klinë SO Klina Shqipëroni Group SH.P.K. 14/04/2021 u procesu
Broj nabavke 634-21-1076-2-3-6
Naziv aktivnosti nabavke Punë në rregullimin e tregut të ri të gjelbërt në Klinë
Ugovorni organ SO Klina
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 9990,00
preporucena cena za eo zaleci 6833,97
Datum primanja zalbe 14/04/2021
preporucena cena za eo zaleci 6833,97
Depozita za zalbu 81
Çmimi i ofertës së OE ankues 8192
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 14/04/2021
Zalba 318-21Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Punë në rregullimin e tregut të ri të gjelbërt në Klinë
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
318-21Ankesa.pdf žalba 14/04/2021
317/21 Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet Municipality of Gjakova Joos & Krasniqi Baze SH.P.K. 14/04/2021 u procesu
Broj nabavke 632-20-7438-5-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet
Ugovorni organ Municipality of Gjakova
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 152667,69
preporucena cena za eo zaleci 127015,72
Datum primanja zalbe 14/04/2021
preporucena cena za eo zaleci 127015,72
Depozita za zalbu 1324
Çmimi i ofertës së OE ankues 132478
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 14/04/2021
Zalba 317-21Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
317-21Ankesa.pdf žalba 14/04/2021
316/21 Vendosja e kamerave dhe mirembajtja e tyre ne Prizren SO Prizren IT Market shpk 13/04/2021 u procesu
Broj nabavke 622-20-2166-2-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Vendosja e kamerave dhe mirembajtja e tyre ne Prizren
Ugovorni organ SO Prizren
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 290000,00
preporucena cena za eo zaleci 0,00
Datum primanja zalbe 13/04/2021
preporucena cena za eo zaleci
Depozita za zalbu 114
Çmimi i ofertës së OE ankues 11490
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 13/04/2021
Zalba 316-21Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Vendosja e kamerave dhe mirëmbajtja e tyre në Qytetin e Prizrenit
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
316-21Ankesa.pdf žalba 13/04/2021
315/21 Hartimi i projekteve të infrastrukturës Rrugë, kanalizim dhe shërbime gjeodezike SO Gjilan Infra Plus SH.P.K. 12/04/2021 u procesu
Broj nabavke 651-20-7907-2-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Hartimi i projekteve të infrastrukturës Rrugë, kanalizim dhe shërbime gjeodezike
Ugovorni organ SO Gjilan
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 384000,00
preporucena cena za eo zaleci 2682,38
Datum primanja zalbe 12/04/2021
preporucena cena za eo zaleci 2682,38
Depozita za zalbu 3840
Çmimi i ofertës së OE ankues 1,02
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 12/04/2021
Zalba 315-21Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Hartimi i projekteve të infrastrukturës Rrugë, kanalizim dhe shërbime gjeodezike
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
315-21Ankesa.pdf žalba 12/04/2021
314/21 Hartimi i projekteve për ndërtim të lartë SO Prishtinë Sib Bka shpk 12/04/2021 u procesu
Broj nabavke 616-20-8590-2-2-1
Naziv aktivnosti nabavke Hartimi i projekteve për ndërtim të lartë
Ugovorni organ SO Prishtinë
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 100000,00
preporucena cena za eo zaleci 0,97
Datum primanja zalbe 12/04/2021
preporucena cena za eo zaleci 0,97
Depozita za zalbu 1000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0,99
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 12/04/2021
Zalba 314-21Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Hartimi i projekteve për ndërtim të lartë
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
314-21Ankesa.pdf žalba 12/04/2021
313/21 Mirëmbajtja, servisimi dhe kalibrimi i peshores Dogana e Kosovës Vellezerit Mustafa SH.P.K. 12/04/2021 u procesu
Broj nabavke 201 13300-21-936-2-3-6
Naziv aktivnosti nabavke Mirëmbajtja, servisimi dhe kalibrimi i peshores
Ugovorni organ Dogana e Kosovës
Kategoria tendera uskuga
Predvidjen vrednost sporazuma 1950,00
preporucena cena za eo zaleci 1911,60
Datum primanja zalbe 12/04/2021
preporucena cena za eo zaleci 1911,60
Depozita za zalbu 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 1500
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 12/04/2021
Zalba 313-21Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Mirëmbajtja, servisimi dhe kalibrimi i peshores
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
313-21Ankesa.pdf žalba 12/04/2021
312/21 Furnizimi dhë montimi i ujëmatësve të profileve të ndryshme nga 1 2 deri ne 2 KRU "Prishtina" X shpk 12/04/2021 u procesu
Broj nabavke 70433736-20-6504-1-1-1
Naziv aktivnosti nabavke Furnizimi dhë montimi i ujëmatësve të profileve të ndryshme nga 1 2 deri ne 2
Ugovorni organ KRU "Prishtina"
Kategoria tendera snabdevanje
Predvidjen vrednost sporazuma 160000,00
preporucena cena za eo zaleci 0,00
Datum primanja zalbe 12/04/2021
preporucena cena za eo zaleci 157797,59
Depozita za zalbu 1375
Çmimi i ofertës së OE ankues 137517
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 12/04/2021
Zalba 312-21Ankesa.pdf
Glavni tekst zable Furnizimi dhë montimi i ujëmatësve të profileve të ndryshme nga 1 2 deri ne 2
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
312-21Ankesa.pdf žalba 12/04/2021
311/21 FazaII - Ujësjellësi Shipol - Brus, Mitrovicë Ministarstvo Sredine i Prostronog Planiranja Alfa I shpk 12/04/2021 u procesu
Broj nabavke 210-21-190-5-1-1
Naziv aktivnosti nabavke FazaII - Ujësjellësi Shipol - Brus, Mitrovicë
Ugovorni organ Ministarstvo Sredine i Prostronog Planiranja
Kategoria tendera posao
Predvidjen vrednost sporazuma 4434000,00
preporucena cena za eo zaleci 4407567,27
Datum primanja zalbe 12/04/2021
preporucena cena za eo zaleci 4407567,27
Depozita za zalbu 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Status zalbe u procesu
Datum objava oko zalbe 12/04/2021
Zalba 311-21Ankesa.pdf
Glavni tekst zable FazaII - Ujësjellësi Shipol - Brus, Mitrovicë
Strucnjaci sluha
Profesionalni strucnjaci
Tehnicki strucnjaci
Datum obaveštenja uz stručnost za CA i EO
Izvestaj strucnjaka
Odgovor CA Ne postoji odgovor
Odgovor EO Ne postoji odgovor
Odluka ASP-a
ASP odluke
Datum obaveštavanja ASP-a
Alternate Text

Nema snimka za ovu sednicu

Tekst sednice

Datum odrzavanja sendica

Ne postoji sudni zapisnik za ovaj slucaj

Ime dokumenta tip Dokumenta Datum
311-21Ankesa.pdf žalba 12/04/2021

Su prikazane 1 do 10 od 2141 Zalba