Tabela sa podacima o žalbama

Nr. Ugovorni organ Aproviranje zable Delimicno aproviranje Ponovna procena Potvrda odluke CA Ritenderisanje Pobijeno - bez zasnova Produzenje roka za podnosenje poduda Nalog za sprovodjenje odluge Otkazivanje otkazivanja aktivnosti Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 KEK 14 67 73 27 6 1 5 0 1 1 5 2 0 12
2 Centralna Agencija za Nabavke 3 15 19 7 0 0 2 0 1 0 0 0 0 11
3 SK Malishevë 3 7 18 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7
4 Ministarstvo Sredine i Prostronog Planiranja 1 1 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Univerzitetski Klinicki Centar Kosovo 8 18 17 8 0 1 2 0 0 0 0 3 0 3
6 Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Universitet Mitrovice "Isa Boletini" 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 SO Prizren 24 49 71 15 7 7 2 1 2 2 0 1 0 7
9 Kosovka Policija 4 18 23 10 1 0 1 0 3 1 1 1 0 7
10 SO Rahovec 4 5 9 5 0 2 0 0 2 1 1 0 0 2
11 SO Vushtrri 10 12 22 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
12 Spitali Regjional "Daut Mustafa"- Prizren 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SO Suhareka 4 27 33 8 1 0 1 0 0 1 3 0 0 5
14 SO Prishtinë 12 53 61 13 6 1 3 0 1 0 1 4 1 16
15 Zyra Kombëtare e Auditimit 0 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 SHSKUK 5 29 24 12 3 2 2 0 1 0 1 1 0 0
17 Skupstine Republike Kosovo 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 Ministria e Drejtësisë 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KRU "Prishtina" 2 6 9 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
20 Ministria e Mbrojtjes 6 12 17 5 0 0 1 0 1 2 0 0 0 5
21 RTK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ministria e Shëndetësisë 4 26 14 10 9 7 1 0 0 1 0 0 1 4
23 Ministria e Infrastrukturës 7 39 49 30 7 0 1 0 0 4 1 0 0 11
24 Komisioni Qëndror Zgjedhorë 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Spitali i Përgjithshëm Gjakovë 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
26 Ministria e Rinisë dhe Sportit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ministria e Arsimit 10 15 18 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6
28 KK Junik 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 KK Fushë Kosovë 1 6 7 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
30 KMDK SH.A 2 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
31 Komuna e Mamushës 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
32 N.P.L Pallati i Rinisë sh.a 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 KRM Pastrimi sh.a 1 5 5 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 3
34 SO Klina 7 13 31 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 7
35 UP 5 14 20 4 3 2 0 0 0 2 3 2 0 0
36 KK Skenderaj 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
37 Municipality of Gjakova 11 29 43 2 4 3 0 0 1 0 1 6 0 4
38 Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost 0 5 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
39 SO Deçan 1 7 5 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
40 SKGJK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Instituti I Ombuspersonit 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 SO Lipjan 6 21 21 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 5
43 Trepça 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 SO Ferizaj 8 18 26 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3
45 Studentski Centar 1 9 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
46 AKKVP 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
47 SO Istog 2 5 7 4 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1
48 MKRS 7 10 12 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 4
49 MMPH 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Këshilli Gjyqësor i Kosovës 4 4 8 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
51 Ministria e Punëve të Brendshme 2 15 10 2 5 0 0 0 1 0 1 2 0 2
52 SO Gjilan 6 18 24 0 1 1 3 0 0 1 0 1 0 3
53 KOSTT sh.a 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Spitali i Përgjithshëm Pejë 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ASHNA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56 Universiteti "Kadri Zeka" 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Universiteti Ukshin Hoti 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
58 SO Kamenica 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Ministria e Zhvillimit Rajonal 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 KK Drenas 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
61 ATK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 KK Graqanice 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Universiteti i Gjakovës 3 5 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 MBPZHR 1 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 Agjencia e Menaxhimit Emergjent 0 3 2 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1
66 Ministria e Zhvillimit Ekonomik 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 KPMM 3 6 4 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
68 Spitali Shtime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
69 Telekomi I Kosovës sha 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 KOSTT 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
71 NH Iber Iepenc sha 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
72 SO Dragash 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73 Shërbimi Korrektues i Kosovës- SHKK 3 6 6 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
74 SO Viti 2 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
75 SO Podujeva 0 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
76 Biblioteka Kombëtare 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 KRM Ambienti sha Pejë 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 SO Kaçanik 2 8 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
79 KGJK 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
80 NPK Trafiku Urban SH.A. 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
81 KRU Gjakova sh.a 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ministria e Administratës Publike 2 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
83 Prizrenski Univertiet 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84 KRU Hidromorava SH.A. 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
85 KRM Ekoregjioni sha 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 NP Termokos sha 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
87 Kompania Regjionale e mbeturinave " Uniteti" - Mitrovice 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Agjencia Kosovare e Privatizimit 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Qendra Multifunksionale SH A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Termokos 2 11 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Spitali i Përgjithshëm Gjilan 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Komuna Dragash 2 8 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
93 Dogana e Kosovës 1 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Komuna Partesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
95 NH Ibër Lepenci sha 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 KRU Hidrodrini sha 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 NP Banesore sha 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Posta e Kosovës 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
99 Komuna Obiliq 1 11 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
100 Këshilli Prokurorial i Kosovës 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
101 Komuna Leposaviq 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 QKMF Prishtinë 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Komuna Hani i Elezit 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 NPL Prishtina Parking 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 ASHAK 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
106 IKSHPK 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Hortikultura sha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 UHZ 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Spormarketing sha 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 SO Pec 7 17 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
111 Univeristeti "Haxhi Zeka" Pejë 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
112 Spitali Ferizaj 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Komuna Kllokot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 KUR Mitrovica sha 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 KRM Uniteti sha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ministria e Financave 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
117 AMKMK 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
118 QKKTGJ 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
119 Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Instituti i Mjeksisë së Mjekësisë së Punës së Kosovës 2 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Komuna Gllogoc 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Ministria për Kthim dhe Komunitete 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
123 Gjykata Kushtetuese e Kosovës 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Komuna Shtërpcë 0 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
125 Komuna Shtime 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
126 KK Mitrovica e Veriut 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 KRM Çabrati Gjakovë 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 2 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
129 Operimi me Trena i Hekurudhave të Kosovës - Trainkos SH.A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Komuna Novobërdë 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
131 Kuvendi Komunal Mitrovicë 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Agjencioni Veterinarisë dhe Ushqimit 2 5 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Zyra e Kryeministrit 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 NPL Pastrimi sha 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 CDI 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
137 Ministria e Punëve të Jashtme 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 KK Mitrovica e Jugut 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Ngrohtorja e Qytetit Gjakova SH.A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Agjencia e Statistikave të Kosovës 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Trepça -Ndërrmarrje Në Administrim Të AKP 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
142 Komuna Zveçan 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
143 KRU Hidroregjioni sh.a 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
144 Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
146 Agjencia e Kosovës për Produkte dhe paisje medicinale-AKPPM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
147 Kuvendi i Kosovës 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
148 Agjencia e Sherbimeve të Navigacionit Ajror 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
149 Spitali Rajonal Pejë 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Komuna Mitrovicë 2 7 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
151 Agjenicia Katasrale e Kosovës 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
152 Hidroregjioni Jugor sha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
153 Prokuroria e Shtetit 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 Kuvendi Komunal i Prizrenit 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Stacioni i Autobusëve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
157 Spitali Isa Grezda Gjakovë 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
158 Kuvendi Komunal Viti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Kuvendi Komunal Rahovec 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
160 Administrata Tatimore e Kosovës 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
161 Kuvendi Komunal Prishtinë 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
162 Komuna Ranillugë 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
163 Kuvendi Komunal Ferizaj 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
164 Kuvendi Komunal Kaçanik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
165 Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
166 Spitali i Përgjithshem Mitrovicë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
167 Kuvendi Komunal Junik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
168 Kuvendi Komunal Podujevë 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0