Tabela zahteva za diskvalifikaciju EO-a (crna lista)

Activna Lista
Nr Naziv aktivnosti nabavke Ugovorni organ Ekonomksi operator Datum od Datum do Aktivnost nabavke Odluka komisije za razmatranje
1 Furnizim me Gjenerator për Komunën e Junikut Ri tender KK Junik AS Tech shpk 15/02/2021 14/08/2021
2 Drenazhimi, Kanalizimi, Ujësjellësi në Fakultetin Filologjik FSHMN, Filozofik lot 1 dhe 2 UP Basri Sopjani B.I ( NTP Aragonit -2) 15/02/2021 15/08/2021
3 Drenazhimi, Kanalizimi, Ujësjellësi në Fakultetin Filologjik FSHMN, Filozofik lot 1 dhe 2 UP Brother's Group shpk 15/02/2021 15/08/2021
4 Drenazhimi, Kanalizimi, Ujësjellësi në Fakultetin Filologjik FSHMN, Filozofik lot 1 dhe 2 UP YBA shpk 15/02/2021 15/08/2021
5 Furnizim me material medicinal nga LE për nevojat e SHSKUK-së SHSKUK Inter Lab SH.P.K. 01/02/2021 31/01/2022
6 Mirëmbajtja e Pikave të Antenave Kosovka Policija 2-Tech SH.P.K. 22/01/2021 21/07/2021
7 Renovimi rehabilitimi I objekteve të banimit kolektiv në qytetin e Prizrenit SO Prizren € Euro Group SH.P.K. 18/12/2020 17/06/2021
8 Furnizim me material ndërtimor për familjet në nevojë KK Skenderaj DITrade SH.P.K. 18/12/2020 17/06/2021
9 Furnizim me material ndërtimor për familjet në nevojë KK Skenderaj Bereqeti Ing SH.P.K. 18/12/2020 17/06/2021
10 Furnizim me maska higjienike dhe dezinfektues alkool 70 % KEK Cleantech Group shpk 09/12/2020 08/06/2021