Tabela zahteva za diskvalifikaciju EO-a (crna lista)

Activna Lista
Nr Naziv aktivnosti nabavke Ugovorni organ Ekonomksi operator Datum od Datum do Aktivnost nabavke Odluka komisije za razmatranje
1 Zgjerimi dhe ndërtimi i sheshit Fehmi dhe Xhevë Lladrovci Drenas Komuna Gllogoc Euro Ing shpk - -
2 Shtimi i kapaciteteve elektroenergjetike- interne, Gastro, Nedfrologji, Hematologji dhe KMFR Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës FT Projekt SHPK - -
3 FURNIZIM ME SPALETA - Ri tender 1 Kosovka Policija NTSH Creative Design 28/02/2024 27/08/2024
4 Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimeve brenda territorit të Komunës së Skenderajt KK Skenderaj Luigj Kastrati B.I. - -
5 FURNIZIM ME SPALETA - Ri tender 1 Kosovka Policija NTSH Creative Design 28/02/2024 27/08/2024
6 Furnizim me veshmbathje për punëtorët e pastrimit publik dhe punëtorëve teknik të Shkollës Anadollu në Komunën e Mamushës Kuvendi Komunal Mamushë Naim Shuki B.I. - -
7 RRegullimi i infrastruktures ne lagjen Dardania 2, Projekt 2 vjeqar SO Prizren Asfalt Group SH.P.K. 28/02/2024 27/05/2024
8 Furnizim me tablet për nevojat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës Centralna Agencija za Nabavke Botek shpk - -
9 Furnizim me material ndërtimor për rinovimin e QMF - Prishtinë Ndërmarrja publike banesore INFRA GROUP SHPK 28/02/2024 27/05/2024
10 Modernizimi i sistemit te TI-se sipas kerkesave dhe nevojave te ATK-se Administrata Tatimore e Kosovës IU Networks LLC - -