Table of requests for disqualification of OE (Black List)

Activna Lista
Nr Naziv aktivnosti nabavke Ugovorni organ Ekonomksi operator Datum od Datum do Aktivnost nabavke Odluka komisije za razmatranje
1 Dekorimi i qytetit për festat e fundvitit SO Vushtrri N.N.P Elektro - -
2 Furnizim me një kamion për transportin e mbeturinave KMDK SH.A Grami shpk - -
3 Furnizim me aksesorë dhe pajisje për punë në lartësi KEK Grami shpk - -
4 Shërbimet e vendosjes me merimangë dhe bllokimit të automjeteve në territorin e Komunës së Suharekës SO Suhareka Xoni shpk - -
5 Furnizim me material higjienik për nevojat e Fondit të Kursimeve Pensionale te Kosovës Centralna Agencija za Nabavke PM Group - -
6 Shtypja e materialeve zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e RKS 2019 Komisioni Qëndror Zgjedhorë N.T.P Office Printy 19/11/2019 18/05/2020
7 Furinizim me pajisje policore, pjesa 1, 3, 4 - Ri-vlerësim Kosovka Policija Artius Group SH.P.K 19/11/2019 18/05/2020
8 Sanimi i rrëshqitëzes në rrugën Hani i Elezit Ministria e Infrastrukturës Ledi Ing SH.P.K 19/11/2019 18/05/2020
9 Sanimi i rrëshqitzës në rrugën Hani i Elezit Ministria e Infrastrukturës Arfa Group SH.P.K 19/11/2019 18/05/2020
10 Rekonstruimi i rrugës regjionale R115, pjesa Prizren-Prevallë km 0 = km 16 Ministria e Infrastrukturës Lirigzoni SH.P.K 19/11/2019 18/05/2020