Njoftim për Autoritete Kontraktuese

 

Njoftim për Autoritetet Kontraktuese

 

      Të gjitha Autoritetet Kontraktuese që njoftohen përmes E-prokurimit se është dorëzuar një ankesë pranë OSHP-së,  i njoftojmë se, dorëzimi  i një ankese konform nenit  112 paragrafi 1 të LPP-së,  i obligon Autoritet Kontraktuese që automatikisht ta pezullojnë  zbatimin e aktivitetit të prokurimit me të cilin ka të bëjë ankesa në fjalë dhe nëse lënda nuk është në e-Prokurim, atëherë të na e sillni fizikisht në OSHP.