Pyetjet më të shpeshta

 

    1. Si të aplikojmë për ankesë në OSHP ?

        Në linkun e mëposhtëm gjeni video manualin se si të aplikoni ankesë përmes Eprokurimit në OSHP. 

            https://e-prokurimi.rks-gov.net/HOME/ClanakItemNew.aspx?id=377

   

     2. Si të qasemi në video seancat e OSHP-së

        Në linkun e mëposhtëm gjeni kanalin zyrtar të OSHP-së në Yotube, këtu mund ti shihni të gjitha seancat e mbajtura me Livestream.

        https://www.youtube.com/channel/UCfMK372O3xQdvjy7MuAVioQ