Njoftimet per AK dhe OE
Përshkrimi Data Shkarko
Njoftim, lidhur me aplikimin e platformës ZOOM 27/12/2020 SHKARKO PDF
Njoftim për Autoritetet Kontraktuese 08/11/2020 SHKARKO PDF
Njoftim: lidhur me zbatimin e Platformës së E-prokurimit 26/11/2019 SHKARKO PDF
Njoftim mbi pranimin e ankesave përmes platformës elektronike 26/11/2019 SHKARKO PDF