Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
345/24 Ritenderim për Mirëmbajtjen e sistemit të parkingut (garazh) te nënkalimi N.P.L. "AMBIENTI"SH.A. Bloomer Systems L.L.C. 22/04/2024 Në proces
Numri Prokurimit 656A-23-14171-2-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ritenderim për Mirëmbajtjen e sistemit të parkingut (garazh) te nënkalimi
Autoriteti kontraktues N.P.L. "AMBIENTI"SH.A.
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 22/04/2024
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 22/04/2024
Ankesa Ankim - 345-24.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Ritenderim për Mirëmbajtjen e sistemit të parkingut (garazh) te nënkalimi
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankim - 345-24.Pdf Ankesë 22/04/2024
344/24 Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, L=20.350 km,; Loti 1 - L= 6+913.73 km; Loti 2 = L= 6+525.00 km; Loti 3 = L= 6+911.27 km; Ministria e Infrastrukturës Damastion Projekt 22/04/2024 Në proces
Numri Prokurimit 205-23-11085-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, L=20.350 km,; Loti 1 - L= 6+913.73 km; Loti 2 = L= 6+525.00 km; Loti 3 = L= 6+911.27 km;
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 22/04/2024
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 22/04/2024
Ankesa Ankesa 344-24.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, L=20.350 km,; Loti 1 - L= 6+913.73 km; Loti 2 = L= 6+525.00 km; Loti 3 = L= 6+911.27 km;
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa 344-24.pdf Ankesë 22/04/2024
343/24 Furnizim me Pajisje Policore për Gjeneratën e 59-të Policia e Kosovës Sodex Group Sh.p.k 22/04/2024 Në proces
Numri Prokurimit 214-24-1540-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me Pajisje Policore për Gjeneratën e 59-të
Autoriteti kontraktues Policia e Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 22/04/2024
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 22/04/2024
Ankesa Ankesa 343-24.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me Pajisje Policore për Gjeneratën e 59-të
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa 343-24.pdf Ankesë 22/04/2024
342/24 Digjitalizimi i proceseve edukativo-arsimore-ritender Komuna Prishtinë Kolegji ndërkombëtar për biznes dhe teknologji - UBT 19/04/2024 Në proces
Numri Prokurimit 616-24-97-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Digjitalizimi i proceseve edukativo-arsimore-ritender
Autoriteti kontraktues Komuna Prishtinë
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 19/04/2024
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 19/04/2024
Ankesa Ankim - 342-24.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Digjitalizimi i proceseve edukativo-arsimore-ritender
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankim - 342-24.Pdf Ankesë 19/04/2024
341/24 Punet ne deponi te mbeturinave ne Sferk te thate K. Regjionale e Mbeturinave Ambienti SH.A. Roza Komani B.I. 19/04/2024 Në proces
Numri Prokurimit KRM-24-2183-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Punet ne deponi te mbeturinave ne Sferk te thate
Autoriteti kontraktues K. Regjionale e Mbeturinave Ambienti SH.A.
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 19/04/2024
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 19/04/2024
Ankesa Ankim - 341-24.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Punet ne deponi te mbeturinave ne Sferk te thate
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankim - 341-24.Pdf Ankesë 19/04/2024
340/24 Shërbimet e vaksinimit të kafshëve të egra nga ajri kundër sëmundjes së tërbimit Agjencioni i Veterinaris dhe Ushqimit PRODENTALFHARMA VETERINARIA 19/04/2024 Në proces
Numri Prokurimit 40800-24-1254-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Shërbimet e vaksinimit të kafshëve të egra nga ajri kundër sëmundjes së tërbimit
Autoriteti kontraktues Agjencioni i Veterinaris dhe Ushqimit
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 19/04/2024
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 19/04/2024
Ankesa Ankim - 340-24.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Shërbimet e vaksinimit të kafshëve të egra nga ajri kundër sëmundjes së tërbimit
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankim - 340-24.Pdf Ankesë 19/04/2024
339/24 Furnizim me material higjenik Shërbimi Korrektues i Kosovës Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. 18/04/2024 Në proces
Numri Prokurimit 33600-24-1083-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me material higjenik
Autoriteti kontraktues Shërbimi Korrektues i Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 18/04/2024
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/04/2024
Ankesa Ankese 339-24.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me material higjenik
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankese 339-24.pdf Ankesë 18/04/2024
338/24 Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, L=20.350 km,; Loti 1 - L= 6+913.73 km; Loti 2 = L= 6+525.00 km; Loti 3 = L= 6+911.27 km; Ministria e Infrastrukturës Pe-vla-ku SH.P.K. 18/04/2024 Në proces
Numri Prokurimit 205-23-11085-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, L=20.350 km,; Loti 1 - L= 6+913.73 km; Loti 2 = L= 6+525.00 km; Loti 3 = L= 6+911.27 km;
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 18/04/2024
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/04/2024
Ankesa Ankim - 338-24.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, L=20.350 km,; Loti 1 - L= 6+913.73 km; Loti 2 = L= 6+525.00 km; Loti 3 = L= 6+911.27 km;
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankim - 338-24.Pdf Ankesë 18/04/2024