Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
209/20 Linja e huazuar optike për Golesh ASHNA Telekomi I Kosoves 25/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 254-20-767-2-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Linja e huazuar optike për Golesh
Autoriteti kontraktues ASHNA
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 8000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 25/03/2020
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 25/03/2020
Ankesa 209-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Linja e huazuar optike për Golesh
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
209-20ankesa.pdf Ankesë 26/03/2020
208/20 Shërbime telefonisë mobile për nevoja të Administratës Komunale Komuna Klinë Telekomi I Kosoves 25/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 634-20-526-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Shërbime telefonisë mobile për nevoja të Administratës Komunale
Autoriteti kontraktues Komuna Klinë
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 36000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 25/03/2020
Depozita për ankesë 360
Çmimi i ofertës së OE ankues 36000
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 25/03/2020
Ankesa 208-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Shërbime telefonisë mobile për nevoja të Administratës Komunale
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
208-20ankesa.pdf Ankesë 26/03/2020
207/20 Ofrimi I shërbimeve të internetit për nevojat e drejtorisë për ekonomi dhe financa në Komunën e Prizrenit Komuna Prizren Telekomi I Kosoves 25/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 622-20-859-2-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ofrimi I shërbimeve të internetit për nevojat e drejtorisë për ekonomi dhe financa në Komunën e Prizrenit
Autoriteti kontraktues Komuna Prizren
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 5200,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 25/03/2020
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 25/03/2020
Ankesa 207-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ofrimi I shërbimeve të internetit për nevojat e drejtorisë për ekonomi dhe financa në Komunën e Prizrenit
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
207-20ankesa.pdf Ankesë 26/03/2020
206/20 Furnizim me kemikate për trajtimin e ujit dhe atëstimi I pajisjeve (Bombolave) KRU "Prishtina" N.T.P Avesta 25/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 70433736-19-7002-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me kemikate për trajtimin e ujit dhe atëstimi I pajisjeve (Bombolave)
Autoriteti kontraktues KRU "Prishtina"
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 200000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 114465,00
Data e pranimit të ankesës 25/03/2020
Depozita për ankesë 1675
Çmimi i ofertës së OE ankues 167590
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 25/03/2020
Ankesa 206-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me kemikate për trajtimin e ujit dhe atëstimi I pajisjeve (Bombolave)
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
206-20ankesa.pdf Ankesë 26/03/2020
205/20 Ritender Furnizim me medalje, dhurata dhe koina për nevoja të MM/FSK Ministria e Mbrojtjes Arf Sh.P.K 25/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 217-19-7485-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ritender Furnizim me medalje, dhurata dhe koina për nevoja të MM/FSK
Autoriteti kontraktues Ministria e Mbrojtjes
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 46000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 59700,00
Data e pranimit të ankesës 25/03/2020
Depozita për ankesë 398
Çmimi i ofertës së OE ankues 39888
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 25/03/2020
Ankesa 205-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ritender Furnizim me medalje, dhurata dhe koina për nevoja të MM/FSK
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
205-20ankesa.pdf Ankesë 26/03/2020
204/20 Furnizim me instrumente matëse Korporata Energjetike e Kosovës RH shpk 25/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit KEK0-20-040-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me instrumente matëse
Autoriteti kontraktues Korporata Energjetike e Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 25000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 23334,00
Data e pranimit të ankesës 25/03/2020
Depozita për ankesë 242
Çmimi i ofertës së OE ankues 24286
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 25/03/2020
Ankesa 204-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me instrumente matëse
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
204-20ankesa.pdf Ankesë 26/03/2020
203/20 Mirëmbajtja e objekteve të administratës komunale në Prizren Komuna Prizren MBB Construction shpk 24/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 622-19-9123-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja e objekteve të administratës komunale në Prizren
Autoriteti kontraktues Komuna Prizren
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 390000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 173,00
Data e pranimit të ankesës 24/03/2020
Depozita për ankesë 3900
Çmimi i ofertës së OE ankues 323
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 24/03/2020
Ankesa 203-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja e objekteve të administratës komunale në Prizren
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
203-20ankesa.pdf Ankesë 26/03/2020
202/20 Asfaltimi I rrugës Stup-Zajm Faza 3 Komuna Klinë Shkembi shpk 24/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit 634-19-2017-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Asfaltimi I rrugës Stup-Zajm Faza 3
Autoriteti kontraktues Komuna Klinë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 1100000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 747576,00
Data e pranimit të ankesës 24/03/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 889846
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 24/03/2020
Ankesa 202-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Asfaltimi I rrugës Stup-Zajm Faza 3
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
202-20ankesa.pdf Ankesë 26/03/2020
201/20 Furnizim me mjete personale mbrojtëse në punë Korporata Energjetike e Kosovës Rimi Altex 23/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit KEK-20-456-1-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me mjete personale mbrojtëse në punë
Autoriteti kontraktues Korporata Energjetike e Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 9971,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 4616,00
Data e pranimit të ankesës 23/03/2020
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 6997
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/03/2020
Ankesa 201-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me mjete personale mbrojtëse në punë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
201-20ankesa.pdf Ankesë 24/03/2020
200/20 Furnizim me valvula dhe filtera Termokos Alfa I shpk 23/03/2020 Në proces
Numri Prokurimit TER-10-038-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me valvula dhe filtera
Autoriteti kontraktues Termokos
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 30000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 23665,00
Data e pranimit të ankesës 23/03/2020
Depozita për ankesë 276
Çmimi i ofertës së OE ankues 27632
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/03/2020
Ankesa 200-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me valvula dhe filtera
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
200-20ankesa.pdf Ankesë 24/03/2020

Janë Shfaqur 1 deri 10 nga 423 Ankesa