Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
569/21 Ndërtimi i sallës së sporteve “Naim Frashëri” në Podujevë Ministria e Arsimit Astraplan SH.P.K. 23/07/2021 Në proces
Numri Prokurimit 208 Udheheqesi-21-2070-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i sallës së sporteve “Naim Frashëri” në Podujevë
Autoriteti kontraktues Ministria e Arsimit
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 285000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 23/07/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 2372
Çmimi i ofertës së OE ankues 23723
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/07/2021
Ankesa 569-21Ankesa.PDF
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i sallës së sporteve “Naim Frashëri” në Podujevë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
569-21Ankesa.PDF Ankesë 23/07/2021
568/21 Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale Ministria e Infrastrukturës Sallahu SH.P.K. 23/07/2021 Në proces
Numri Prokurimit 205-21-2663-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 11669471,34
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 23/07/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 449960
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/07/2021
Ankesa 568-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
568-21Ankesa.pdf Ankesë 23/07/2021
567/21 Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale Ministria e Infrastrukturës SABA Belca 23/07/2021 Në proces
Numri Prokurimit 205-21-2663-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 11669471,34
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 23/07/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 673125
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/07/2021
Ankesa 567-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale për Lot 2
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
567-21Ankesa.pdf Ankesë 23/07/2021
566/21 Ndërtimi i sallës së sporteve “Haxhi Zeka” në Istog Ministria e Arsimit Astraplan SH.P.K. 23/07/2021 Në proces
Numri Prokurimit 208 Udheheqesi-21-2023-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i sallës së sporteve “Haxhi Zeka” në Istog
Autoriteti kontraktues Ministria e Arsimit
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 285000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 23/07/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 2372
Çmimi i ofertës së OE ankues 237238
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/07/2021
Ankesa 566-21Ankesa.PDF
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i sallës së sporteve “Haxhi Zeka” në Istog
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
566-21Ankesa.PDF Ankesë 23/07/2021
565/21 Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa –I-rë, Lot 1 Komuna Gjakovë Joos & Krasniqi Baze SH.P.K. 23/07/2021 Në proces
Numri Prokurimit 632-21-574-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa –I-rë, Lot 1
Autoriteti kontraktues Komuna Gjakovë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 880000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 212335,60
Data e pranimit të ankesës 23/07/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 212335,60
Depozita për ankesë 2280
Çmimi i ofertës së OE ankues 228085
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/07/2021
Ankesa 565-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa –I-rë, Lot 1
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
565-21Ankesa.pdf Ankesë 23/07/2021
564/21 Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale Ministria e Infrastrukturës VIA SH.P.K. 22/07/2021 Në proces
Numri Prokurimit 205-21-2663-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 11669471,34
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 22/07/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 435789
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 22/07/2021
Ankesa 564-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonal
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
564-21Ankesa.pdf Ankesë 22/07/2021
563/21 Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale Ministria e Infrastrukturës Integral SH.P.K. 22/07/2021 Në proces
Numri Prokurimit 205-21-2663-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 11669471,34
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 22/07/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 723835
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 22/07/2021
Ankesa 563-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale, Prishtina Lot 2
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
563-21Ankesa.pdf Ankesë 22/07/2021
562/21 Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale Ministria e Infrastrukturës Tali SH.P.K. 21/07/2021 Në proces
Numri Prokurimit 205-21-2663-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 11669471,34
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 21/07/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 743994
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 21/07/2021
Ankesa 562-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore 2021 2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale, Gjilan Lot 1
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
562-21Ankesa.pdf Ankesë 21/07/2021
561/21 Qendra historike në Prizren Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Albi Company SH.P.K. 21/07/2021 Në proces
Numri Prokurimit 207-20-6242-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Qendra historike në Prizren
Autoriteti kontraktues Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 200000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 99347,50
Data e pranimit të ankesës 21/07/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 99347,50
Depozita për ankesë 993
Çmimi i ofertës së OE ankues 99347
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 21/07/2021
Ankesa 561-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Qendra historike në Prizren
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
561-21Ankesa.pdf Ankesë 21/07/2021
560/21 Furnizim me pajisje sportive Komuna Fushë Kosovë N.T.P Vlora 19/07/2021 Në proces
Numri Prokurimit 612-21-2763-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pajisje sportive
Autoriteti kontraktues Komuna Fushë Kosovë
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 124870,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1743,45
Data e pranimit të ankesës 19/07/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1743,45
Depozita për ankesë 1248
Çmimi i ofertës së OE ankues 987
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 19/07/2021
Ankesa 560-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pajisje sportive
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
560-21Ankesa.pdf Ankesë 19/07/2021

Janë Shfaqur 1 deri 10 nga 3212 Ankesa