Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
153/21 Mbikëqyrja e realizimit të Projektit Ndërtimi i Objektit Spitalor për Nënën dhe Fëmijën në Prizren SHSKUK PMN SH.P.K. 18/02/2021 Në proces
Numri Prokurimit 00220-20-6519-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mbikëqyrja e realizimit të Projektit Ndërtimi i Objektit Spitalor për Nënën dhe Fëmijën në Prizren
Autoriteti kontraktues SHSKUK
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 49400,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 35000,00
Data e pranimit të ankesës 18/02/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 35000,00
Depozita për ankesë 128
Çmimi i ofertës së OE ankues 12895
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2021
Ankesa 153-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mbikëqyrja e realizimit të Projektit Ndërtimi i Objektit Spitalor për Nënën dhe Fëmijën në Prizren
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
153-21Ankesa.pdf Ankesë 18/02/2021
152/21 Punët përfundimtare – restaurimi konservimi I kullës Fazli Boqollit, Raushiç - Pejë Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit NT Pleqja 18/02/2021 Në proces
Numri Prokurimit 207-20-2516-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Punët përfundimtare – restaurimi konservimi I kullës Fazli Boqollit, Raushiç - Pejë
Autoriteti kontraktues Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 40000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 30973,42
Data e pranimit të ankesës 18/02/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 29633,00
Depozita për ankesë 310
Çmimi i ofertës së OE ankues 30973
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2021
Ankesa 152-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Punët përfundimtare – restaurimi konservimi I kullës Fazli Boqollit, Raushiç - Pejë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
152-21Ankesa.pdf Ankesë 18/02/2021
151/21 Sigurimi shëndetësor për punëtorët e KEK sha. Korporata Energjetike e Kosovës Kompania e Sigurimeve Eurosig SH.A. 18/02/2021 Në proces
Numri Prokurimit KEK-20-3534-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Sigurimi shëndetësor për punëtorët e KEK sha.
Autoriteti kontraktues Korporata Energjetike e Kosovës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 4230000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 18/02/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 3262680
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2021
Ankesa Ankesa151-21.pdf
Teksti kryesor i ankesës Sigurimi shëndetësor për punëtorët e KEK sha.
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa151-21.pdf Ankesë 18/02/2021
150/21 Punët në Shenjëzimin HORIZONTAL dhe VERTIKAL në qytet. KK Mitrovica e Jugut Intrast SH.P.K 18/02/2021 Në proces
Numri Prokurimit 642-20-8042-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Punët në Shenjëzimin HORIZONTAL dhe VERTIKAL në qytet.
Autoriteti kontraktues KK Mitrovica e Jugut
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 250000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 250000,00
Data e pranimit të ankesës 18/02/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 2500
Çmimi i ofertës së OE ankues 300
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2021
Ankesa 150-21ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Punët në Shenjëzimin HORIZONTAL dhe VERTIKAL në qytet.
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
150-21ankesa.pdf Ankesë 18/02/2021
149/21 Furnizim me material të shtypur Komuna Gjakovë NTG Blendi 18/02/2021 Në proces
Numri Prokurimit 632-20-5688-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me material të shtypur
Autoriteti kontraktues Komuna Gjakovë
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 152000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 49935,05
Data e pranimit të ankesës 18/02/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 49935,00
Depozita për ankesë 1396
Çmimi i ofertës së OE ankues 139639
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2021
Ankesa 149-21ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me material të shtypur
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
149-21ankesa.pdf Ankesë 18/02/2021
148/21 Furnizim me Kamionë te përdorur për nevoja te KRM “Pastrimi”SH.A KRM Pastrimi sh.a Agribau SH.P.K. 16/02/2021 Në proces
Numri Prokurimit Vete Financim-20-7627-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me Kamionë te përdorur për nevoja te KRM “Pastrimi”SH.A
Autoriteti kontraktues KRM Pastrimi sh.a
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 425000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 408000,00
Data e pranimit të ankesës 16/02/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 408000,00
Depozita për ankesë 3477
Çmimi i ofertës së OE ankues 347751
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 16/02/2021
Ankesa 148-21ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me Kamionë te përdorur për nevoja te KRM “Pastrimi”SH.A
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
148-21ankesa.pdf Ankesë 16/02/2021
147/21 Rregullimi i gardhit rrethues për parkun ekonomik në Lubizhdë të Prizrenit Komuna Prizren Construmax SH.P.K. 16/02/2021 Në proces
Numri Prokurimit 622-20-3261-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Rregullimi i gardhit rrethues për parkun ekonomik në Lubizhdë të Prizrenit
Autoriteti kontraktues Komuna Prizren
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 200000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 16/02/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 1422
Çmimi i ofertës së OE ankues 142241
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 16/02/2021
Ankesa 147-21ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Rregullimi i gardhit rrethues për parkun ekonomik në Lubizhdë të Prizrenit
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
147-21ankesa.pdf Ankesë 16/02/2021
146/21 Infografikat dhe sinjalizimi në objektet e Administratës Komunale Komuna Prizren Sfinga SH.P.K. 15/02/2021 Në proces
Numri Prokurimit 622-20-6946-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Infografikat dhe sinjalizimi në objektet e Administratës Komunale
Autoriteti kontraktues Komuna Prizren
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 40000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 28423,20
Data e pranimit të ankesës 15/02/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 28423,00
Depozita për ankesë 384
Çmimi i ofertës së OE ankues 38454
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 15/02/2021
Ankesa 146-21ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Infografikat dhe sinjalizimi ne objektet e Administrates Komunale
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së

Teksti i mbajtjes së seancës

Me dt : 01.03.2021 ne orën 13:30 përmes platformës ZOOM nga OSHP do të mbahet seanca online për shqyrtim kryesor te ankeses nr.146/21 Ftohen të marrin pjesë në seancë: Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Sfinga” shpk Përfaqësuesi i autorizuar i AK- KK Prizren Ekspert shqyrtues - Blerina Huruglica Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë autorizimin për përfaqësim në seancë (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE). Seanca do të mbahet permes platforms ZOOM, për tu qasur në seance online klikoni në linkun e mëposhtëm : https://us02web.zoom.us/j/82329575924?pwd=NmNZT3VsRzkvcEpxSmdSRmtwS2I2Zz09 Ju lutem që të instaloni platformën ZOOM në pajisjet tuaja dhe ti testoni ato me heret ne menyrë që të jeni te saktë gjatë kyqjes ne séance, të keni kujdes të qaseni ne orën si ne ftesë. Ekspertet duhet të jenë të pranishem gjatë sencave .

Data e mbajtjes së seancës

01/03/2021 13:30

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
146-21ankesa.pdf Ankesë 15/02/2021
145/21 Angazhimi i tridhjete (32) konsulentëve profesional për shërbime në Agjencinë e Statistikave të Kosovës Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës Visar Zeqiri 15/02/2021 Përfunduar
Numri Prokurimit 124000-20-8571-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Angazhimi i tridhjete (32) konsulentëve profesional për shërbime në Agjencinë e Statistikave të Kosovës Kosovës
Autoriteti kontraktues Agjencia e Statistikave të Kosovës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 357516,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 15/02/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 15/02/2021
Ankesa 145-21ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Angazhimi i tridhjete (32) konsulentëve profesional për shërbime në Agjencinë e Statistikave të Kosovës Kosovës
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 145/21
Vendimet e PSH-së 144 145-21vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 18/02/2021
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
144 145-21vend.pdf Raport i PSH 18/02/2021
145-21ankesa.pdf Ankesë 15/02/2021
144/21 Angazhimi i tridhjete (32) konsulentëve profesional për shërbime në Agjencinë e Statistikave të Kosovës Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës Liridona Behluli 15/02/2021 Përfunduar
Numri Prokurimit 124000-20-8571-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Angazhimi i tridhjete (32) konsulentëve profesional për shërbime në Agjencinë e Statistikave të Kosovës Kosovës
Autoriteti kontraktues Agjencia e Statistikave të Kosovës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 357516,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 15/02/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 15/02/2021
Ankesa 144-21ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Angazhimi i tridhjete (32) konsulentëve profesional për shërbime në Agjencinë e Statistikave të Kosovës Kosovës
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 144/21
Vendimet e PSH-së 144 145-21vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 18/02/2021
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
144 145-21vend.pdf Raport i PSH 18/02/2021
144-21ankesa.pdf Ankesë 15/02/2021

Janë Shfaqur 1 deri 10 nga 1553 Ankesa