Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
673/21 Shërbime të hotelerisë në Kuvendin e Republikës së Kosovës Kuvendi i Kosovës ShqiponjaBFB SH.P.K. 10/09/2021 Në proces
Numri Prokurimit 101-21-4952-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Shërbime të hotelerisë në Kuvendin e Republikës së Kosovës
Autoriteti kontraktues Kuvendi i Kosovës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 66000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 10/09/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 660
Çmimi i ofertës së OE ankues 9,76
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 10/09/2021
Ankesa 673-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Shërbime të hotelerisë në Kuvendin e Republikës së Kosovës
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
673-21Ankesa.pdf Ankesë 10/09/2021
672/21 Furnizim me peshore për matjet boshtore të automjeteve Ministria e Infrastrukturës BE NEW L.L.C. 10/09/2021 Në proces
Numri Prokurimit 205-21-2285-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me peshore për matjet boshtore të automjeteve
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 250000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 146320,00
Data e pranimit të ankesës 10/09/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 123484,64
Depozita për ankesë 1958
Çmimi i ofertës së OE ankues 195880
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 10/09/2021
Ankesa 672-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me peshore për matjet boshtore të automjeteve
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
672-21Ankesa.pdf Ankesë 10/09/2021
671/21 Ri Tender - Furnizim me Pjesë të IT-së për nevojat e SP Gjilan Spitali i Përgjithshëm Gjilan N.T. Abetarja 10/09/2021 Në proces
Numri Prokurimit 220-70001-0731-21-5196-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ri Tender - Furnizim me Pjesë të IT-së për nevojat e SP Gjilan
Autoriteti kontraktues Spitali i Përgjithshëm Gjilan
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 10000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 6232,00
Data e pranimit të ankesës 10/09/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 6232,00
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 9694
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 10/09/2021
Ankesa 671-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ri Tender - Furnizim me Pjesë të IT-së për nevojat e SP Gjilan
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
671-21Ankesa.pdf Ankesë 10/09/2021
670/21 RI-Tender Furnizimi dhe instalimi i sistemit të vëzhgimit, si dhe demolimi dhe zhvendosja e kamerave ekzistuese N.P.L Pallati i Rinisë sh.a Matrix IM SH.P.K 10/09/2021 Në proces
Numri Prokurimit PR 2019-21-5251-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit RI-Tender Furnizimi dhe instalimi i sistemit të vëzhgimit, si dhe demolimi dhe zhvendosja e kamerave ekzistuese
Autoriteti kontraktues N.P.L Pallati i Rinisë sh.a
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 25000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 10/09/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 250
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 10/09/2021
Ankesa 670-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës RI-Tender Furnizimi dhe instalimi i sistemit të vëzhgimit, si dhe demolimi dhe zhvendosja e kamerave ekzistuese
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
670-21Ankesa.pdf Ankesë 10/09/2021
669/21 Servisimi, rimbushja dhe furnizimi me aparate kundër zjarrit në objektet e PK-së Policia e Kosovës ProGlobal SH.P.K. 10/09/2021 Në proces
Numri Prokurimit 214-21-4130-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Servisimi, rimbushja dhe furnizimi me aparate kundër zjarrit në objektet e PK-së
Autoriteti kontraktues Policia e Kosovës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 55874,20
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 10/09/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 398
Çmimi i ofertës së OE ankues 39804
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 10/09/2021
Ankesa 669-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Servisimi, rimbushja dhe furnizimi me aparate kundër zjarrit në objektet e PK-së
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
669-21Ankesa.pdf Ankesë 10/09/2021
668/21 Furnizim me peshore për matjet boshtore të automjeteve Ministria e Infrastrukturës Vellezerit Mustafa SH.P.K. 09/09/2021 Në proces
Numri Prokurimit 205-21-2285-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me peshore për matjet boshtore të automjeteve
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 250000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 146320,00
Data e pranimit të ankesës 09/09/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 123484,64
Depozita për ankesë 1232
Çmimi i ofertës së OE ankues 121240
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 09/09/2021
Ankesa 668-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me peshore për matjet boshtore të automjeteve
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
668-21Ankesa.pdf Ankesë 09/09/2021
667/21 Furnizim me peshore për matjet boshtore të automjeteve Ministria e Infrastrukturës Profitech SH.P.K. 09/09/2021 Në proces
Numri Prokurimit 205-21-2285-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me peshore për matjet boshtore të automjeteve
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 250000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 146320,00
Data e pranimit të ankesës 09/09/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 123484,64
Depozita për ankesë 864
Çmimi i ofertës së OE ankues 86426
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 09/09/2021
Ankesa 667-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me peshore për matjet boshtore të automjeteve
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
667-21Ankesa.pdf Ankesë 09/09/2021
666/21 Sistemi për transmetimin dhe arkivimin e imazheve radiologjike Sistemi I informacionit Radiologjik (PACS & RIS) Ministria e Punëve të Brendshme Arianit R Bytyqi 09/09/2021 Në proces
Numri Prokurimit 202-19-5431-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Sistemi për transmetimin dhe arkivimin e imazheve radiologjike Sistemi I informacionit Radiologjik (PACS & RIS)
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 1500000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 09/09/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 1322308
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 09/09/2021
Ankesa 666-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Sistemi për transmetimin dhe arkivimin e imazheve radiologjike Sistemi I informacionit Radiologjik (PACS & RIS)
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
666-21Ankesa.pdf Ankesë 09/09/2021
665/21 Zgjerimi i linjës së ndriçimit publik në Komunën e Gjakovës - Kontratë dy vjeçare Komuna Gjakovë Multi Business Group SH.P.K. 08/09/2021 Në proces
Numri Prokurimit 632-21-2626-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Zgjerimi i linjës së ndriçimit publik në Komunën e Gjakovës - Kontratë dy vjeçare
Autoriteti kontraktues Komuna Gjakovë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 750000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 547543,00
Data e pranimit të ankesës 08/09/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 547543,00
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 741450
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 08/09/2021
Ankesa 665-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Zgjerimi i linjës së ndriçimit publik në Komunën e Gjakovës - Kontratë dy vjeçare
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
665-21Ankesa.pdf Ankesë 08/09/2021
664/21 Furnizimi dhe montimi i serave Komuna Podujevë PMC SH.P.K. 08/09/2021 Në proces
Numri Prokurimit 615-21-4673-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizimi dhe montimi i serave
Autoriteti kontraktues Komuna Podujevë
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 169000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 164250,00
Data e pranimit të ankesës 08/09/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 164250,00
Depozita për ankesë 1985
Çmimi i ofertës së OE ankues 198525
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 08/09/2021
Ankesa 664-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizimi dhe montimi i serave
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
664-21Ankesa.pdf Ankesë 08/09/2021

Janë Shfaqur 1 deri 10 nga 3460 Ankesa