Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
18/21 astrimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të jashtme dhe të brendshme të UP-së Universiteti i Prishtinës Selmans Network shpk 08/01/2021 Në proces
Numri Prokurimit 242-19-5702-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit astrimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të jashtme dhe të brendshme të UP-së
Autoriteti kontraktues Universiteti i Prishtinës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 2520000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 2462400,00
Data e pranimit të ankesës 08/01/2021
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 2343600
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 08/01/2021
Ankesa Ankesa18-21.pdf
Teksti kryesor i ankesës Pastrimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të jashtme dhe të brendshme të UP-së
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa18-21.pdf Ankesë 08/01/2021
17/21 Prezantimi i grave në mediat e shkruara 2016- 2019 Zyra e Kryeministrit OJQ Ekovizioni 06/01/2021 Në proces
Numri Prokurimit ZK104-20-7220-2-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Prezantimi i grave në mediat e shkruara 2016- 2019
Autoriteti kontraktues Zyra e Kryeministrit
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 9000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 06/01/2021
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 8968
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 06/01/2021
Ankesa Ankesa17-21.pdf
Teksti kryesor i ankesës Prezantimi i grave në mediat e shkruara 2016- 2019
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa17-21.pdf Ankesë 06/01/2021
16/21 Ndërtimi i shtëpisë së kulturës Ukë Bytyqi - Faza e dytë Komuna Suharekë Ada Consulting Group SH.P.K. 06/01/2021 Në proces
Numri Prokurimit 624-20-4571-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i shtëpisë së kulturës Ukë Bytyqi - Faza e dytë
Autoriteti kontraktues Komuna Suharekë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 2600000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 2490528,88
Data e pranimit të ankesës 06/01/2021
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 2205818
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 06/01/2021
Ankesa Ankesa16-21.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i shtëpisë së kulturës Ukë Bytyqi - Faza e dytë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa16-21.pdf Ankesë 06/01/2021
15/21 Furnizimi dhe Instalimi i NS GIS, AIS, Transformatorëve Energjetik dhe LP KOSTT sh.a Elb Ndertuesi SH.P.K. 06/01/2021 Në proces
Numri Prokurimit KOSTT-20-4505-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizimi dhe Instalimi i NS GIS, AIS, Transformatorëve Energjetik dhe LP
Autoriteti kontraktues KOSTT sh.a
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 16990000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1666590,40
Data e pranimit të ankesës 06/01/2021
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 1142661
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 06/01/2021
Ankesa Ankesa15-21.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizimi dhe Instalimi i NS GIS, AIS, Transformatorëve Energjetik dhe LP Lot 5
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa15-21.pdf Ankesë 06/01/2021
14/21 Ndërtimi i rrugës Serbicë e poshtme - Serbicë e epërme në Prizren Komuna Prizren Gurebardhi SH.P.K. 05/01/2021 Në proces
Numri Prokurimit 622-20-3121-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i rrugës Serbicë e poshtme - Serbicë e epërme në Prizren
Autoriteti kontraktues Komuna Prizren
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 715000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 425051,44
Data e pranimit të ankesës 05/01/2021
Depozita për ankesë 3661
Çmimi i ofertës së OE ankues 366127
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 05/01/2021
Ankesa Ankesa14-21.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i rrugës Serbicë e poshtme - Serbicë e epërme në Prizren
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa14-21.pdf Ankesë 05/01/2021
13/21 Renovimi dhe mirëmbajtja e lapidarëve dhe varrezave të dëshmorëve - Faza e tretë - përfundimtare Komuna Suharekë Eko Term SH.P.K. 05/01/2021 Në proces
Numri Prokurimit 624-20-5546-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Renovimi dhe mirëmbajtja e lapidarëve dhe varrezave të dëshmorëve - Faza e tretë - përfundimtare
Autoriteti kontraktues Komuna Suharekë
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 170000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 167823,50
Data e pranimit të ankesës 05/01/2021
Depozita për ankesë 960
Çmimi i ofertës së OE ankues 95450
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 05/01/2021
Ankesa Ankesa13-21.pdf
Teksti kryesor i ankesës Renovimi dhe mirëmbajtja e lapidarëve dhe varrezave të dëshmorëve - Faza e tretë - përfundimtare
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa13-21.pdf Ankesë 05/01/2021
12/21 Instalimi i ndriçimit publik dhe riparimi i ndriçimit publik ekzistues në Komunën e Prizrenit Komuna Prizren BM Group SH.P.K. 05/01/2021 Në proces
Numri Prokurimit 622-20-2058-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Instalimi i ndriçimit publik dhe riparimi i ndriçimit publik ekzistues në Komunën e Prizrenit
Autoriteti kontraktues Komuna Prizren
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 1500000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1393023,00
Data e pranimit të ankesës 05/01/2021
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 1170518
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 05/01/2021
Ankesa Ankesa12-21.pdf
Teksti kryesor i ankesës Instalimi i ndriçimit publik dhe riparimi i ndriçimit publik ekzistues në Komunën e Prizrenit
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa12-21.pdf Ankesë 05/01/2021
11/21 Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve - Ritender Ministria e Punëve të Brendshme NPG Malsija 05/01/2021 Në proces
Numri Prokurimit 214-18-9663-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve - Ritender
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 1685009,25
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1447714,00
Data e pranimit të ankesës 05/01/2021
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 1391484
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 05/01/2021
Ankesa Ankesa11-21.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve - Ritender
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa11-21.pdf Ankesë 05/01/2021
10/21 Mirëmbajtja e pikave të antenave Policia e Kosovës 2-Tech SH.P.K. 05/01/2021 Në proces
Numri Prokurimit 214-20-4618-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja e pikave të antenave
Autoriteti kontraktues Policia e Kosovës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 115200,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 113182,92
Data e pranimit të ankesës 05/01/2021
Depozita për ankesë 761
Çmimi i ofertës së OE ankues 76140
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 05/01/2021
Ankesa Ankesa10-21.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja e pikave të antenave
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa10-21.pdf Ankesë 05/01/2021
09/21 Furnizim me inventarë medicinal për nevojat e SHSKUK-së SHSKUK Dolsan Medikal Ekipmanlar Imalat Insaat Gida Pazarlama Sanayi Ve Ticaret LTD ST 05/01/2021 Në proces
Numri Prokurimit 00220-20-6663-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me inventarë medicinal për nevojat e SHSKUK-së
Autoriteti kontraktues SHSKUK
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 1420000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 879200,00
Data e pranimit të ankesës 05/01/2021
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 861998
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 05/01/2021
Ankesa Ankesa09-21.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me inventarë medicinal për nevojat e SHSKUK-së
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa09-21.pdf Ankesë 05/01/2021

Janë Shfaqur 1 deri 10 nga 1418 Ankesa