Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
320/21 Mirëmbajtja e Sofwareve Web-aplikacioneve të MTI-së Ministria e Tregtisë dhe Industrisë DataProgNet SH.P.K. 16/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 204-20-7814-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja e Sofwareve Web-aplikacioneve të MTI-së
Autoriteti kontraktues Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 14000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 12000,00
Data e pranimit të ankesës 16/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 9984,00
Depozita për ankesë 120
Çmimi i ofertës së OE ankues 12050
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 16/04/2021
Ankesa 320-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja e Sofwareve Web-aplikacioneve të MTI-së
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
320-21Ankesa.pdf Ankesë 16/04/2021
319/21 Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatrat Terstenik I dhe II, Verboc dhe Shtutic, Baic, Krajkovë, Damanek dhe Shtrubullovë – Projekt dy vjeçar Komuna Gllogoc NT Fer Petroll 14/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 611-21-235-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatrat Terstenik I dhe II, Verboc dhe Shtutic, Baic, Krajkovë, Damanek dhe Shtrubullovë – Projekt dy vjeçar
Autoriteti kontraktues Komuna Gllogoc
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 70000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 14/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 177
Çmimi i ofertës së OE ankues 17710
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 14/04/2021
Ankesa 319-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatrat Terstenik I dhe II, Verboc dhe Shtutic, Baic, Krajkovë, Damanek dhe Shtrubullovë – Projekt dy vjeçar
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
319-21Ankesa.pdf Ankesë 14/04/2021
318/21 Punë në rregullimin e tregut të ri të gjelbërt në Klinë Komuna Klinë Shqipëroni Group SH.P.K. 14/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 634-21-1076-2-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Punë në rregullimin e tregut të ri të gjelbërt në Klinë
Autoriteti kontraktues Komuna Klinë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 9990,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 6833,97
Data e pranimit të ankesës 14/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 6833,97
Depozita për ankesë 81
Çmimi i ofertës së OE ankues 8192
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 14/04/2021
Ankesa 318-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Punë në rregullimin e tregut të ri të gjelbërt në Klinë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
318-21Ankesa.pdf Ankesë 14/04/2021
317/21 Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet Komuna Gjakovë Joos & Krasniqi Baze SH.P.K. 14/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 632-20-7438-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet
Autoriteti kontraktues Komuna Gjakovë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 152667,69
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 127015,72
Data e pranimit të ankesës 14/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 127015,72
Depozita për ankesë 1324
Çmimi i ofertës së OE ankues 132478
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 14/04/2021
Ankesa 317-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i Parkingjeve në Qytet
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
317-21Ankesa.pdf Ankesë 14/04/2021
316/21 Vendosja e kamerave dhe mirëmbajtja e tyre ne Prizren Komuna Prizren IT Market SH.P.K. 13/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 622-20-2166-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Vendosja e kamerave dhe mirëmbajtja e tyre ne Prizren
Autoriteti kontraktues Komuna Prizren
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 290000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 13/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 114
Çmimi i ofertës së OE ankues 11490
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 13/04/2021
Ankesa 316-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Vendosja e kamerave dhe mirëmbajtja e tyre në Qytetin e Prizrenit
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
316-21Ankesa.pdf Ankesë 13/04/2021
315/21 Hartimi i projekteve të infrastrukturës Rrugë, kanalizim dhe shërbime gjeodezike Komuna Gjilan Infra Plus SH.P.K. 12/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 651-20-7907-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Hartimi i projekteve të infrastrukturës Rrugë, kanalizim dhe shërbime gjeodezike
Autoriteti kontraktues Komuna Gjilan
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 384000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 2682,38
Data e pranimit të ankesës 12/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 2682,38
Depozita për ankesë 3840
Çmimi i ofertës së OE ankues 1,02
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 12/04/2021
Ankesa 315-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Hartimi i projekteve të infrastrukturës Rrugë, kanalizim dhe shërbime gjeodezike
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
315-21Ankesa.pdf Ankesë 12/04/2021
314/21 Hartimi i projekteve për ndërtim të lartë Komuna Prishtinë Sib Bka SH.P.K. 12/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 616-20-8590-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Hartimi i projekteve për ndërtim të lartë
Autoriteti kontraktues Komuna Prishtinë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 100000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,97
Data e pranimit të ankesës 12/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,97
Depozita për ankesë 1000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0,99
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 12/04/2021
Ankesa 314-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Hartimi i projekteve për ndërtim të lartë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
314-21Ankesa.pdf Ankesë 12/04/2021
313/21 Mirëmbajtja, servisimi dhe kalibrimi i peshores Dogana e Kosovës Vellezerit Mustafa SH.P.K. 12/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 201 13300-21-936-2-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja, servisimi dhe kalibrimi i peshores
Autoriteti kontraktues Dogana e Kosovës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 1950,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1911,60
Data e pranimit të ankesës 12/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1911,60
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 1500
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 12/04/2021
Ankesa 313-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja, servisimi dhe kalibrimi i peshores
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
313-21Ankesa.pdf Ankesë 12/04/2021
312/21 Furnizimi dhë montimi i ujëmatësve të profileve të ndryshme nga 1 2 deri ne 2 KRU "Prishtina" X SH.P.K. 12/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 70433736-20-6504-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizimi dhë montimi i ujëmatësve të profileve të ndryshme nga 1 2 deri ne 2
Autoriteti kontraktues KRU "Prishtina"
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 160000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 12/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 157797,59
Depozita për ankesë 1375
Çmimi i ofertës së OE ankues 137517
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 12/04/2021
Ankesa 312-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizimi dhë montimi i ujëmatësve të profileve të ndryshme nga 1 2 deri ne 2
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
312-21Ankesa.pdf Ankesë 12/04/2021
311/21 FazaII - Ujësjellësi Shipol - Brus, Mitrovicë Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Alfa I SH.P.K. 12/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 210-21-190-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit FazaII - Ujësjellësi Shipol - Brus, Mitrovicë
Autoriteti kontraktues Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 4434000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 4407567,27
Data e pranimit të ankesës 12/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 4407567,27
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 12/04/2021
Ankesa 311-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës FazaII - Ujësjellësi Shipol - Brus, Mitrovicë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
311-21Ankesa.pdf Ankesë 12/04/2021

Janë Shfaqur 1 deri 10 nga 2141 Ankesa