Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
823/21 Ritenderim - Furnizim me Cystoscopy Spitali Ferizaj Leomed SH.P.K. 26/11/2021 Në proces
Numri Prokurimit 220-21-6685-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ritenderim - Furnizim me Cystoscopy
Autoriteti kontraktues Spitali Ferizaj
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 23580,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 22920,00
Data e pranimit të ankesës 26/11/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 22920,00
Depozita për ankesë 233
Çmimi i ofertës së OE ankues 23380
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 26/11/2021
Ankesa 823-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ritenderim - Furnizim me Cystoscopy
Tagat ritenderim, Cystoscopy, Furnizim
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendomi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
823-21Ankesa.pdf Ankesë 26/11/2021
822/21 Mirëmbajtja e Platformës së E-Prokurimit për nevojat e KRPP-së -Ritender Agjencia Qendrore e Prokurimit Computer&Copier System SH.P.K. 26/11/2021 Në proces
Numri Prokurimit UA/2016-21-8388-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja e Platformës së E-Prokurimit për nevojat e KRPP-së -Ritender
Autoriteti kontraktues Agjencia Qendrore e Prokurimit
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 300000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 26/11/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 3000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 26/11/2021
Ankesa 822-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja e Platformës së E-Prokurimit për nevojat e KRPP-së -Ritender
Tagat KRPP-së, Mirëmbajtja, Nevojat, Platformës, Ritender, E-Prokurim
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendomi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
822-21Ankesa.pdf Ankesë 26/11/2021
821/21 Shërbime postare Diplomatike - Ri tender Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës AL Dushi SH.P.K. 24/11/2021 Në proces
Numri Prokurimit 216-21-5975-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Shërbime postare Diplomatike - Ri tender
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 90000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 235,00
Data e pranimit të ankesës 24/11/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 235,00
Depozita për ankesë 111
Çmimi i ofertës së OE ankues 262
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 24/11/2021
Ankesa 821-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Shërbime postare Diplomatike - Ri tender
Tagat Shërbime, Postare, ri tender, Diplomatike
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendomi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
821-21Ankesa.pdf Ankesë 24/11/2021
820/21 Shërbimet e pastrimit mirëmbajtjes së hapësirave të hapura publike në Komunën e Vitisë - Ritender Kuvendi Komunal Viti El Bau SH.P.K. 24/11/2021 Në proces
Numri Prokurimit 657-21-8891-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Shërbimet e pastrimit mirëmbajtjes së hapësirave të hapura publike në Komunën e Vitisë - Ritender
Autoriteti kontraktues Kuvendi Komunal Viti
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 440000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 24/11/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 4400
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 24/11/2021
Ankesa 820-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Shërbimet e pastrimit mirëmbajtjes së hapësirave të hapura publike në Komunën e Vitisë - Ritender
Tagat Komunën, Publike, Shërbimet, Hapësirave, Vitisë, Mirëmbajtjes, Ritender, Pastrimit
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendomi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
820-21Ankesa.pdf Ankesë 24/11/2021
819/21 Ekzekutimi i punëve në projektin “Lapidari i Ylfete Humollit - Faza e II-të ” AMKMK NNT Burimi 24/11/2021 Në proces
Numri Prokurimit 253-21-5828-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ekzekutimi i punëve në projektin “Lapidari i Ylfete Humollit - Faza e II-të ”
Autoriteti kontraktues AMKMK
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 30000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 28887,00
Data e pranimit të ankesës 24/11/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 28887,00
Depozita për ankesë 268
Çmimi i ofertës së OE ankues 26824
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 24/11/2021
Ankesa 819-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ekzekutimi i punëve në projektin lapidari i "Ylfete Humollit" - Faza e II-të
Tagat Ylfete Humolli, Punëve, Faza e, Projektin, Ekzekutimi, Lapidari
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendomi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
819-21Ankesa.pdf Ankesë 24/11/2021
818/21 Ndërtimi i rrethojës së Memorialit të Dëshmorëve në Nekoc AMKMK NTP Beli 24/11/2021 Në proces
Numri Prokurimit 253-21-7851-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i rrethojës së Memorialit të Dëshmorëve në Nekoc
Autoriteti kontraktues AMKMK
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 13115,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 10825,00
Data e pranimit të ankesës 24/11/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 10825,00
Depozita për ankesë 120
Çmimi i ofertës së OE ankues 12000
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 24/11/2021
Ankesa 818-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i rrethojës së Memorialit të Dëshmorëve në Nekoc
Tagat Nekoc, Memorialit, Ndërtimi, Dëshmorëve, Rrethojës
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendomi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
818-21Ankesa.pdf Ankesë 24/11/2021
817/21 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve lokale Komuna Vushtrri N.T.SH. Ramadani 23/11/2021 Në proces
Numri Prokurimit VU644-21-6039-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja dimërore e rrugëve lokale
Autoriteti kontraktues Komuna Vushtrri
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 102211,96
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 70418,00
Data e pranimit të ankesës 23/11/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 70418,00
Depozita për ankesë 736
Çmimi i ofertës së OE ankues 73650
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/11/2021
Ankesa 817-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja dimërore e rrugëve lokale
Tagat lokale, Dimërore, Mirëmbajtja, Rrugëve
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendomi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
817-21Ankesa.pdf Ankesë 23/11/2021
816/21 Blerja e mobileve dhe pajisjeve për shkolla dhe qerdhe - për vitin 2021-2022 Komuna Suharekë Graniti SH.P.K. 23/11/2021 Në proces
Numri Prokurimit 624-21-6928-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Blerja e mobileve dhe pajisjeve për shkolla dhe qerdhe - për vitin 2021-2022
Autoriteti kontraktues Komuna Suharekë
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 75000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 62065,00
Data e pranimit të ankesës 23/11/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 62065,00
Depozita për ankesë 810
Çmimi i ofertës së OE ankues 81068
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/11/2021
Ankesa 816-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Blerja e mobileve dhe pajisjeve për shkolla dhe qerdhe - për vitin 2021-2022
Tagat pajisjeve, Shkolla dhe, Blerja , Vitin, Mobileve
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendomi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
816-21Ankesa.pdf Ankesë 23/11/2021
815/21 Mirëmbajtja dhe mbjellja e drunjëve dekorativ në Komunën e Prizrenit Kuvendi Komunal i Prizrenit Arbor Group SH.P.K. 22/11/2021 Në proces
Numri Prokurimit 622-21-5823-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja dhe mbjellja e drunjëve dekorativ në Komunën e Prizrenit
Autoriteti kontraktues Kuvendi Komunal i Prizrenit
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 210000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 510,94
Data e pranimit të ankesës 22/11/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 510,94
Depozita për ankesë 2100
Çmimi i ofertës së OE ankues 1014
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 22/11/2021
Ankesa 815-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja dhe mbjellja e drunjëve dekorativ në Komunën e Prizrenit
Tagat Komunën, Drunjëve, Prizrenit, Mbjellja, Dekorativ, Mirëmbajtja
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendomi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
815-21Ankesa.pdf Ankesë 22/11/2021
814/21 Furnizim me pajisje të TI-së për nevojat e Agjencive të Pavarura Lot 2 Agjencia Qendrore e Prokurimit N.T.SH. Computertrade 22/11/2021 Në proces
Numri Prokurimit UA/2016-21-6919-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pajisje të TI-së për nevojat e Agjencive të Pavarura Lot 2
Autoriteti kontraktues Agjencia Qendrore e Prokurimit
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 10680,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 22/11/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 10080
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 22/11/2021
Ankesa 814-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pajisje të TI-së për nevojat e Agjencive të Pavarura Lot 2
Tagat Furnizim, Pavarura, Agjencive, TI-së, Lot 2, Pajisje, Nevojat
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendomi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
814-21Ankesa.pdf Ankesë 22/11/2021

Janë Shfaqur 1 deri 10 nga 3610 Ankesa