Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
116/20 Furnizim me ushqim për PK-në RT, RV Policia e Kosovës Hotel Galla shpk 18/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 241-19-5204-1-1-5
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me ushqim për PK-në RT, RV
Autoriteti kontraktues Policia e Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 1140016,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 944150,00
Data e pranimit të ankesës 18/02/2020
Depozita për ankesë 500
Çmimi i ofertës së OE ankues 987487
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2020
Ankesa 116-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me ushqim për PK-në RT, RV
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
116-20ankesa.pdf Ankesë 19/02/2020
115/20 Sigurimi fizik I objekteve të UUHP-së RT Universiteti i Prizrenit Security Code shpk 18/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 10208-19-6675-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Sigurimi fizik I objekteve të UUHP-së RT
Autoriteti kontraktues Universiteti i Prizrenit
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 280000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 237921,00
Data e pranimit të ankesës 18/02/2020
Depozita për ankesë 2800
Çmimi i ofertës së OE ankues 263676
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2020
Ankesa 115-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Sigurimi fizik I objekteve të UUHP-së RT
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
115-20ankesa.pdf Ankesë 19/02/2020
114/20 Shërbimet e konsulencës në fushën e kulturës - Ritender Komuna Prishtinë Alba group shpk 18/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 616-19-130-2-2-2
Titulli i aktivitetit të prokurimit Shërbimet e konsulencës në fushën e kulturës - Ritender
Autoriteti kontraktues Komuna Prishtinë
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 45000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 18/02/2020
Depozita për ankesë 450
Çmimi i ofertës së OE ankues 44
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2020
Ankesa 114-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Shërbimet e konsulencës në fushën e kulturës - Ritender
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
114-20ankesa.pdf Ankesë 19/02/2020
113/20 Revitalizimi I laboratorëve në FSHMN Universiteti i Prishtinës NTP KGT 18/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 242-19-6150-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Revitalizimi I laboratorëve në FSHMN
Autoriteti kontraktues Universiteti i Prishtinës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 1986370,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 18/02/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2020
Ankesa 113-20 ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Revitalizimi I laboratorëve në FSHMN
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
113-20 ankesa.pdf Ankesë 19/02/2020
112/20 Digjitalizimi I stacionit të autobusëve në Komunën e Gjilanit Komuna Gjilan Nas Systems shpk 18/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 651-19-7027-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Digjitalizimi I stacionit të autobusëve në Komunën e Gjilanit
Autoriteti kontraktues Komuna Gjilan
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 70000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 54796,00
Data e pranimit të ankesës 18/02/2020
Depozita për ankesë 688
Çmimi i ofertës së OE ankues 68757
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2020
Ankesa 112-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Digjitalizimi I stacionit të autobusëve në Komunën e Gjilanit
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
112-20ankesa.pdf Ankesë 19/02/2020
111/20 Ndërtimi I rrugës Junik Gjeravicë Komuna Junik Arfa Group SH.P.K 18/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 636-19-5225-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi I rrugës Junik Gjeravicë
Autoriteti kontraktues Komuna Junik
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 4856000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 18/02/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 3943579
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2020
Ankesa 111-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi I rrugës Junik Gjeravicë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
111-20ankesa.pdf Ankesë 19/02/2020
110/20 Ndërtimi I qendrës rinore në Deçan Komuna Deçan Engineering group sh.p.k 18/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 631-19-6725-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi I qendrës rinore në Deçan
Autoriteti kontraktues Komuna Deçan
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 656955,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 452456,00
Data e pranimit të ankesës 18/02/2020
Depozita për ankesë 4337
Çmimi i ofertës së OE ankues 433793
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2020
Ankesa 110-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi I qendrës rinore në Deçan
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
110-20ankesa.pdf Ankesë 19/02/2020
109/20 Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e sistemit të kanalizimit dhe ujësjellësit në KK Prizren Komuna Prizren ALFA I 18/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 622-19-4853-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e sistemit të kanalizimit dhe ujësjellësit në KK Prizren
Autoriteti kontraktues Komuna Prizren
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 1500000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1499707,00
Data e pranimit të ankesës 18/02/2020
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 1084375
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2020
Ankesa 109-20ankesa.PDF
Teksti kryesor i ankesës Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e sistemit të kanalizimit dhe ujësjellësit në KK Prizren
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
109-20ankesa.PDF Ankesë 18/02/2020
108/20 Servisimi dhe mirëmbajtja e gjeneratorëve për SKGJK dhe Gjykata KGJK AS Tech shpk 18/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 328-19-7946-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Servisimi dhe mirëmbajtja e gjeneratorëve për SKGJK dhe Gjykata
Autoriteti kontraktues KGJK
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 60000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 18/02/2020
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 11488
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2020
Ankesa 108-20ankesa.PDF
Teksti kryesor i ankesës Servisimi dhe mirëmbajtja e gjeneratorëve për SKGJK dhe Gjykata
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
108-20ankesa.PDF Ankesë 18/02/2020
107/20 Furnizim me pjesë dhe material të ndërtimtarisë RT Ministria e Administratës Publike Liria shpk 18/02/2020 Në proces
Numri Prokurimit 202-19-7519-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pjesë dhe material të ndërtimtarisë RT
Autoriteti kontraktues Ministria e Administratës Publike
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 180000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 167000,00
Data e pranimit të ankesës 18/02/2020
Depozita për ankesë 1492
Çmimi i ofertës së OE ankues 149275
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/02/2020
Ankesa 107-20ankesa.PDF
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pjesë dhe material të ndërtimtarisë RT
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
107-20ankesa.PDF Ankesë 18/02/2020

Janë Shfaqur 1 deri 10 nga 330 Ankesa