Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
162/22 Furnizim me barna dhe reagensa Kuvendi Komunal Podujevë Ntsh Atom Med 25/05/2022 Në proces
Numri Prokurimit 615-22-3418-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me barna dhe reagensa
Autoriteti kontraktues Kuvendi Komunal Podujevë
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 700000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 25/05/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 25/05/2022
Ankesa 162-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me barna dhe reagensa
Tagat Furnizim, Barna, Reagensa
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
162-22Ankesa.pdf Ankesë 25/05/2022
161/22 Furnizim me pajisje të VTC-së dhe Smartboard për nevoja të FSK-së e ndarë në dy pjesë Pjesa1. Furnizim me pajisje të VTC-së për nevoja të FSK-së dhe Pjesa2. Furnizim me Smartboard për nevoja të FSK-së Ministria e Mbrojtjes N.T. Info Com 25/05/2022 Në proces
Numri Prokurimit 217-22-2319-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pajisje të VTC-së dhe Smartboard për nevoja të FSK-së e ndarë në dy pjesë Pjesa1. Furnizim me pajisje të VTC-së për nevoja të FSK-së dhe Pjesa2. Furnizim me Smartboard për nevoja të FSK-së
Autoriteti kontraktues Ministria e Mbrojtjes
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 66000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 22500.00
Data e pranimit të ankesës 25/05/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 22500.00
Depozita për ankesë 235
Çmimi i ofertës së OE ankues 23490
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 25/05/2022
Ankesa 161-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pajisje të VTC-së dhe Smartboard për nevoja të FSK-së e ndarë në dy pjesë :Pjesa2. Furnizim me Smartboard për nevoja të FSK-së
Tagat Pajisje, ndarë, FSK-së, Furnizim, VTC, Nevojat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
161-22Ankesa.pdf Ankesë 25/05/2022
160/22 Ekzaminimi i materialeve ndërtimore (mostrave) Komuna Pejë ACT - Ing SH.P.K. 24/05/2022 Në proces
Numri Prokurimit 635-22-3298-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ekzaminimi i materialeve ndërtimore (mostrave)
Autoriteti kontraktues Komuna Pejë
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 78215.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 59430.00
Data e pranimit të ankesës 24/05/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 59430.00
Depozita për ankesë 671
Çmimi i ofertës së OE ankues 67100
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 24/05/2022
Ankesa 160-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ekzaminimi i materialeve ndërtimore (mostrave)
Tagat Mostrave, Materialeve, Ekzaminimin, Ndërtimore
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
160-22Ankesa.pdf Ankesë 24/05/2022
159/22 Servisimi i aparateve kundër zjarrit Universiteti "Ukshin Hoti" ProGlobal SH.P.K. 23/05/2022 Në proces
Numri Prokurimit 10208-22-1649-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Servisimi i aparateve kundër zjarrit
Autoriteti kontraktues Universiteti "Ukshin Hoti"
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 12000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 23/05/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 6025.08
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/05/2022
Ankesa 159-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Servisimi i aparateve kundër zjarrit
Tagat Kundër , Servisimi, Zjarrit, Aparateve
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
159-22Ankesa.pdf Ankesë 23/05/2022
158/22 Organizimi i manifestimit Java e Remzi Ademajt në Prizren Kuvendi Komunal i Prizrenit Sfinga SH.P.K. 23/05/2022 Në proces
Numri Prokurimit 622-22-3092-2-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Organizimi i manifestimit Java e Remzi Ademajt në Prizren
Autoriteti kontraktues Kuvendi Komunal i Prizrenit
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 9900.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 8835.00
Data e pranimit të ankesës 23/05/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 8835.00
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 8888.88
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/05/2022
Ankesa 158-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Organizimi i manifestimit Java e Remzi Ademajt në Prizren
Tagat Ademajt, Manifestimit, Java , Prizren, Organizimi, Remzi
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
158-22Ankesa.pdf Ankesë 23/05/2022
157/22 Blerja e shërbimeve të konsulences individuale për nevojat e Komunës së Vushtrrisë Kuvendi Komunal Vushtrri Fatlum Istrefi 23/05/2022 Përfunduar
Numri Prokurimit VU644-22-3356-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Blerja e shërbimeve të konsulences individuale për nevojat e Komunës së Vushtrrisë
Autoriteti kontraktues Kuvendi Komunal Vushtrri
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 23/05/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/05/2022
Ankesa 157-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Blerja e shërbimeve të konsulences individuale për nevojat e Komunës së Vushtrrisë
Tagat Vushtrrisë, Konsulences, Nevojat, Shërbimeve , Individuale, Blerja , Komunës
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së 157/22
Vendimet e PSH-së 157-22vendim.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 25/05/2022
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
157-22vendim.pdf Raport i PSH 25/05/2022
157-22Ankesa.pdf Ankesë 23/05/2022
156/22 Riparimi i rrugëve të asfaltuara në qytet dhe fshatra Kuvendi Komunal Podujevë NPSH Bageri 23/05/2022 Në proces
Numri Prokurimit 615-22-307-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Riparimi i rrugëve të asfaltuara në qytet dhe fshatra
Autoriteti kontraktues Kuvendi Komunal Podujevë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 150000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 87.78
Data e pranimit të ankesës 23/05/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 87.78
Depozita për ankesë 1500
Çmimi i ofertës së OE ankues 24.82
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 23/05/2022
Ankesa 156-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Riparimi i rrugëve të asfaltuara në qytet dhe fshatra
Tagat Rrugëve, Qytetin, Fshatrat, Riparimi, asfaltuara
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
156-22Ankesa.pdf Ankesë 23/05/2022
155/22 Punimi i projektit kryesor dhe mbikëqyrjes profesionale për objektin e Gjykatës Themelore të Gjilan dega në Viti Këshilli Gjyqësor i Kosovës Tulla Studio SH.P.K. 20/05/2022 Në proces
Numri Prokurimit 328-22-1679-4-2-3
Titulli i aktivitetit të prokurimit Punimi i projektit kryesor dhe mbikëqyrjes profesionale për objektin e Gjykatës Themelore të Gjilan dega në Viti
Autoriteti kontraktues Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 25000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 20/05/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 250
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 20/05/2022
Ankesa 155-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Punimi i projektit kryesor dhe mbikëqyrjes profesionale për objektin e Gjykatës Themelore të Gjilan dega në Viti
Tagat Mbikëqyrjes, Kryesor, Objektin, Viti, Themelore, Projektit, Punimi, Profesionale
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
155-22Ankesa.pdf Ankesë 20/05/2022
154/22 Pajimet dhe sinjalizimi trafikut rrugor Komuna Gjakovë NSHT Viktory Com 20/05/2022 Në proces
Numri Prokurimit 632-21-8848-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Pajimet dhe sinjalizimi trafikut rrugor
Autoriteti kontraktues Komuna Gjakovë
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 200000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 3990.09
Data e pranimit të ankesës 20/05/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 3990.09
Depozita për ankesë 2000
Çmimi i ofertës së OE ankues 1431.78
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 20/05/2022
Ankesa 154-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Pajimet dhe sinjalizimi trafikut rrugor
Tagat Rrugore, Trafikut, Sinjalizimi , pajimet
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
154-22Ankesa.pdf Ankesë 20/05/2022
153/22 Ndërtimi i shkollës në fshatin Obrançë Kuvendi Komunal Podujevë Arad 94 SH.P.K. 20/05/2022 Në proces
Numri Prokurimit 615-22-363-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i shkollës në fshatin Obrançë
Autoriteti kontraktues Kuvendi Komunal Podujevë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 400000.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 495208.73
Data e pranimit të ankesës 20/05/2022
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 495208.73
Depozita për ankesë 4977.15
Çmimi i ofertës së OE ankues 497715
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 20/05/2022
Ankesa 153-22Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i shkollës në fshatin Obrançë
Tagat Obrançë, Shkollës, Fshatin, Ndërtimi
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
153-22Ankesa.pdf Ankesë 20/05/2022

Janë Shfaqur 1 deri 10 nga 4012 Ankesa