Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
172/23 Blerja e aparateve biokimike dhe hematologjike për Qendren Kryesore të Mjekësisë Familjare- Lipjan Komuna Lipjan Agani L.t.d SH.P.K. 30/03/2023 Në proces
Numri Prokurimit 613-23-1636-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Blerja e aparateve biokimike dhe hematologjike për Qendren Kryesore të Mjekësisë Familjare- Lipjan
Autoriteti kontraktues Komuna Lipjan
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 30/03/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 30/03/2023
Ankesa Ankim 172-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Blerja e aparateve biokimike dhe hematologjike për Qendren Kryesore të Mjekësisë Familjare- Lipjan
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankim 172-23.Pdf Ankesë 30/03/2023
171/23 Ekzekutimi i Punëve - Ndërtimi i Fazës së Katërt “Beteja e Koshares”, Koshare-Gjakovë Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës Limit Project Sh.p.k 30/03/2023 Në proces
Numri Prokurimit 253-22-9179-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ekzekutimi i Punëve - Ndërtimi i Fazës së Katërt “Beteja e Koshares”, Koshare-Gjakovë
Autoriteti kontraktues Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 30/03/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 30/03/2023
Ankesa Ankim 171-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Ekzekutimi i Punëve - Ndërtimi i Fazës së Katërt “Beteja e Koshares”, Koshare-Gjakovë
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankim 171-23.Pdf Ankesë 30/03/2023
170/23 Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve Ministria e Punëve të Brendshme G.S.G Sh.p.k 30/03/2023 Në proces
Numri Prokurimit 214-22-12927-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 30/03/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 30/03/2023
Ankesa Ankim 170-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankim 170-23.Pdf Ankesë 30/03/2023
169/23 Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve Ministria e Punëve të Brendshme Ego Elsa SH.P.K. 29/03/2023 Në proces
Numri Prokurimit 214-22-12927-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 29/03/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 29/03/2023
Ankesa Ankesa 169-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa 169-23.pdf Ankesë 29/03/2023
168/23 Shërbime inxhinierike profesionale Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Consult Engineering Sh.p.k. 29/03/2023 Në proces
Numri Prokurimit 210-23-788-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Shërbime inxhinierike profesionale
Autoriteti kontraktues Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 29/03/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 29/03/2023
Ankesa Ankesa 168-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Shërbime inxhinierike profesionale
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa 168-23.pdf Ankesë 29/03/2023
167/23 Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve Ministria e Punëve të Brendshme TSR Sh.p.k. 28/03/2023 Në proces
Numri Prokurimit 214-22-12927-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 28/03/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 28/03/2023
Ankesa Ankesa 167-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me targa për regjistrimin e automjeteve
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa 167-23.pdf Ankesë 28/03/2023
166/23 Demontimi, modernizimi dhe instalimi i pompës furnizuese ne bllokun A3 Korporata Energjetike e Kosovës B&D Engineering Sh.p.k. 27/03/2023 Në proces
Numri Prokurimit KEK-22-13147-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Demontimi, modernizimi dhe instalimi i pompës furnizuese ne bllokun A3
Autoriteti kontraktues Korporata Energjetike e Kosovës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 27/03/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 27/03/2023
Ankesa Ankim 166-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Demontimi, modernizimi dhe instalimi i pompës furnizuese ne bllokun A3
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankim 166-23.Pdf Ankesë 27/03/2023
165/23 Furnizimi i GPS dore, shirit metra dhe laser metra Agjencia Kosovare e Privatizimit Geo Prim Sh.p.k 27/03/2023 Në proces
Numri Prokurimit 239-23-717-1-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizimi i GPS dore, shirit metra dhe laser metra
Autoriteti kontraktues Agjencia Kosovare e Privatizimit
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 27/03/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 27/03/2023
Ankesa Ankese 165-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizimi i GPS dore, shirit metra dhe laser metra
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankese 165-23.Pdf Ankesë 27/03/2023
164/23 Subvencionimi i fermerëve kultivues të grurit me impute bujqësore- pleh artificial azotik Komuna Ferizaj Agrium Sh.p.k. 27/03/2023 Në proces
Numri Prokurimit 656-23-981-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Subvencionimi i fermerëve kultivues të grurit me impute bujqësore- pleh artificial azotik
Autoriteti kontraktues Komuna Ferizaj
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 27/03/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 27/03/2023
Ankesa Ankese 164-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Subvencionimi i fermerëve kultivues të grurit me impute bujqësore- pleh artificial azotik
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankese 164-23.pdf Ankesë 27/03/2023
163/23 Mirëmbajtja dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit QENDRA KRYESORE E MJEKSISE FAMILJARE Albkos Safety Sh.p.k. 27/03/2023 Në proces