Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
738/23 Furnizim me material higjenik Komuna Podujevë Beni Dona Plast shpk 28/09/2023 Në proces
Numri Prokurimit 615-23-6339-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me material higjenik
Autoriteti kontraktues Komuna Podujevë
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 28/09/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 28/09/2023
Ankesa Ankese 738-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me material higjenik
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankese 738-23.pdf Ankesë 28/09/2023
737/23 Avancimi dhe Mirëmbajtja e Sistemit Elektronik për Menaxhimin e Rasteve në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave Këshilli Prokurorial i Kosovës Global CT Digital Kosovo Sh.p.k 28/09/2023 Në proces
Numri Prokurimit 250-23-7630-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Avancimi dhe Mirëmbajtja e Sistemit Elektronik për Menaxhimin e Rasteve në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave
Autoriteti kontraktues Këshilli Prokurorial i Kosovës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 28/09/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 28/09/2023
Ankesa Ankese 737-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Avancimi dhe Mirëmbajtja e Sistemit Elektronik për Menaxhimin e Rasteve në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankese 737-23.Pdf Ankesë 28/09/2023
736/23 Zhvillimi i dokumentacionit teknik- projektit ideor dhe të hollësishëm të arkitekturës dhe të inxhinierisë për ndërtimin e ‘Teatrit të Operës dhe Baletit të Kosovës’ në Prishtinë, në Republikën e Kosovës Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit BIG Partners Ltd 28/09/2023 Në proces
Numri Prokurimit 207-22-11955-4-1-2
Titulli i aktivitetit të prokurimit Zhvillimi i dokumentacionit teknik- projektit ideor dhe të hollësishëm të arkitekturës dhe të inxhinierisë për ndërtimin e ‘Teatrit të Operës dhe Baletit të Kosovës’ në Prishtinë, në Republikën e Kosovës
Autoriteti kontraktues Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 28/09/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 28/09/2023
Ankesa Ankese 736-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Zhvillimi i dokumentacionit teknik- projektit ideor dhe të hollësishëm të arkitekturës dhe të inxhinierisë për ndërtimin e ‘Teatrit të Operës dhe Baletit të Kosovës’ në Prishtinë, në Republikën e Kosovës
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankese 736-23.pdf Ankesë 28/09/2023
735/23 Furnizim me kontejnerë te mbeturinave KRM Pastrimi sh.a N.P.T Haxhijaha SH.P.K. 27/09/2023 Në proces
Numri Prokurimit Vete Financim-23-9486-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me kontejnerë te mbeturinave
Autoriteti kontraktues KRM Pastrimi sh.a
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 27/09/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 27/09/2023
Ankesa Ankese 735-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me kontejnerë te mbeturinave
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankese 735-23.Pdf Ankesë 27/09/2023
734/23 Furnizimi me rezervuar të naftës për ndërtesat Qeveritare Ministria e Punëve të Brendshme Omega - I Sh.p.k 27/09/2023 Në proces
Numri Prokurimit 214-23-8083-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizimi me rezervuar të naftës për ndërtesat Qeveritare
Autoriteti kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 27/09/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 27/09/2023
Ankesa Ankese 734-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizimi me rezervuar të naftës për ndërtesat Qeveritare
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankese 734-23.Pdf Ankesë 27/09/2023
733/23 Furnizim me pelet Komuna Prishtinë Gëzime S. Gashi B.I 27/09/2023 Në proces
Numri Prokurimit 616-23-6338-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pelet
Autoriteti kontraktues Komuna Prishtinë
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 27/09/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 27/09/2023
Ankesa Ankese 733-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pelet
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankese 733-23.pdf Ankesë 27/09/2023
732/23 Vendosja e kamerave ne Kryeqytet Komuna Prishtinë Profesional Alarm LLC 26/09/2023 Në proces
Numri Prokurimit 616-23-8456-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Vendosja e kamerave ne Kryeqytet
Autoriteti kontraktues Komuna Prishtinë
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 26/09/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 26/09/2023
Ankesa Ankese 732-23.Pdf
Teksti kryesor i ankesës Vendosja e kamerave ne Kryeqytet
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankese 732-23.Pdf Ankesë 26/09/2023
731/23 Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbëruara (oborreve) të Nënstacioneve 400, 220 dhe 110 kV KOSTT sh.a N.N.SH. Ndërtimtari 25/09/2023 Në proces
Numri Prokurimit KOSTT-23-8255-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbëruara (oborreve) të Nënstacioneve 400, 220 dhe 110 kV
Autoriteti kontraktues KOSTT sh.a
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 25/09/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 25/09/2023
Ankesa Ankesa 731-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbëruara (oborreve) të Nënstacioneve 400, 220 dhe 110 kV
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Mendimi i Ekspertit (Tagat)
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Vendimi i panelit shqyrues (Tagat)
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
Ankesa 731-23.pdf Ankesë 25/09/2023
730/23 Projektimi i rezeruarit te ri te mazutit 2000m3 Korporata Energjetike e Kosovës Studio Hapsira Sh.p.k 25/09/2023 Në proces
Numri Prokurimit KEK-22-11994-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Projektimi i rezeruarit te ri te mazutit 2000m3
Autoriteti kontraktues Korporata Energjetike e Kosovës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 0.00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0.00
Data e pranimit të ankesës 25/09/2023
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 25/09/2023
Ankesa Ankesa 730-23.pdf
Teksti kryesor i ankesës Projektimi i rezeruarit te ri te mazutit 2000m3
Tagat
Numri i pjesëve(llotave)
Çmimi i njësisë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje