Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
646/20 Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK lot 23 SHSKUK Santefarm shpk 09/09/2020 Në proces
Numri Prokurimit 00220-20-2858-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK lot 23
Autoriteti kontraktues SHSKUK
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 1959645,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 598752,00
Data e pranimit të ankesës 09/09/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 584496
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 09/09/2020
Ankesa 646-20 ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK lot 23
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
646-20 ankesa.pdf Ankesë 15/09/2020
645/20 Ri-shpallje-Mirëmbajtja e autorrugëve Pjesa e I-rë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve urbane Komuna Gjakovë D&T Group 08/09/2020 Në proces
Numri Prokurimit 632-19-7809-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ri-shpallje-Mirëmbajtja e autorrugëve Pjesa e I-rë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve urbane
Autoriteti kontraktues Komuna Gjakovë
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 240000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 44,00
Data e pranimit të ankesës 08/09/2020
Depozita për ankesë 2400
Çmimi i ofertës së OE ankues 38
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 08/09/2020
Ankesa 645-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ri-shpallje-Mirëmbajtja e autorrugëve Pjesa e I-rë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve urbane
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
645-20ankesa.pdf Ankesë 15/09/2020
644/20 Furnizimi dhe instalimi I softuerit , sistemi ERP NH Ibër Lepenci sha Goldberg Industries LLC 08/09/2020 Përfunduar
Numri Prokurimit IL-20-4215-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizimi dhe instalimi I softuerit , sistemi ERP
Autoriteti kontraktues NH Ibër Lepenci sha
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 49000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 08/09/2020
Depozita për ankesë 490
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 08/09/2020
Ankesa 644-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizimi dhe instalimi I softuerit , sistemi ERP
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 644/20
Vendimet e PSH-së 644-20 vendim.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 10/09/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
644-20ankesa.pdf Ankesë 15/09/2020
644-20 vendim.pdf Raport i PSH 15/09/2020
643/20 Ndërtimi I rrugës Drelaj-Liqenat në Rugovë Komuna Pejë Mirusha Company Shpk 08/09/2020 Përfunduar
Numri Prokurimit 635-20-2895-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi I rrugës Drelaj-Liqenat në Rugovë
Autoriteti kontraktues Komuna Pejë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 792901,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 548958,00
Data e pranimit të ankesës 08/09/2020
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 679324
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 08/09/2020
Ankesa 643-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi I rrugës Drelaj-Liqenat në Rugovë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 643/20
Vendimet e PSH-së 643-20 vendim.pdf
643-20 vendimm.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 14/09/2020
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
643-20ankesa.pdf Ankesë 15/09/2020
643-20 vendim.pdf Raport i PSH 15/09/2020
643-20 vendimm.pdf Raport i PSH 15/09/2020
642/20 Ndërtimi I tregut dhe parkut në Zhegër Komuna Gjilan Bejta Comerce sha 07/09/2020 Në proces
Numri Prokurimit 651-20-3398-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi I tregut dhe parkut në Zhegër
Autoriteti kontraktues Komuna Gjilan
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 152053,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 137099,00
Data e pranimit të ankesës 07/09/2020
Depozita për ankesë 1102
Çmimi i ofertës së OE ankues 110020
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 07/09/2020
Ankesa 642-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi I tregut dhe parkut në Zhegër
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
642-20ankesa.pdf Ankesë 15/09/2020
641/20 Furnizim me kemikale -Klor I gaztë dhe klor I lëngët KRU Gjakova sh.a Seykos shpk 07/09/2020 Në proces
Numri Prokurimit KRURGJA-20-3633-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me kemikale -Klor I gaztë dhe klor I lëngët
Autoriteti kontraktues KRU Gjakova sh.a
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 87000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 83700,00
Data e pranimit të ankesës 07/09/2020
Depozita për ankesë 837
Çmimi i ofertës së OE ankues 83778
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 07/09/2020
Ankesa 641-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me kemikale -Klor I gaztë dhe klor I lëngët
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
641-20ankesa.pdf Ankesë 15/09/2020
640/20 Furnizim me pajisje të instrumentit GPS dhe Total Station Komuna Gjakovë DWH Kosova SH.P.K 07/09/2020 Në proces
Numri Prokurimit 632-20-3153-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pajisje të instrumentit GPS dhe Total Station
Autoriteti kontraktues Komuna Gjakovë
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 20000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 07/09/2020
Depozita për ankesë 0
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 07/09/2020
Ankesa 640-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pajisje të instrumentit GPS dhe Total Station
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
640-20ankesa.pdf Ankesë 15/09/2020
639/20 Hartimi-përpilimi I projekteve ideore dhe zbatuese Komuna Deçan Al Enginieering shpk 07/09/2020 Në proces
Numri Prokurimit 631-20-1872-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Hartimi-përpilimi I projekteve ideore dhe zbatuese
Autoriteti kontraktues Komuna Deçan
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 120000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1,00
Data e pranimit të ankesës 07/09/2020
Depozita për ankesë 1200
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 07/09/2020
Ankesa 639-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Hartimi-përpilimi I projekteve ideore dhe zbatuese
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
639-20ankesa.pdf Ankesë 15/09/2020
638/20 Ri-shpallje-Mirëmbajtja e autorrugëve Pjesa e I-rë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve urbane Komuna Gjakovë Sh Drini Company shpk 07/09/2020 Në proces
Numri Prokurimit 632-19-7809-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ri-shpallje-Mirëmbajtja e autorrugëve Pjesa e I-rë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve urbane
Autoriteti kontraktues Komuna Gjakovë
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 240000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 44,00
Data e pranimit të ankesës 07/09/2020
Depozita për ankesë 2400
Çmimi i ofertës së OE ankues 54
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 07/09/2020
Ankesa 638-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ri-shpallje-Mirëmbajtja e autorrugëve Pjesa e I-rë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve urbane
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
638-20ankesa.pdf Ankesë 15/09/2020
637/20 Ndërtimi I kiosqeve në sheshin Adem Jashari Komuna Vushtrri Emsa NNSH 07/09/2020 Në proces
Numri Prokurimit 644-20-771-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi I kiosqeve në sheshin Adem Jashari
Autoriteti kontraktues Komuna Vushtrri
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 20000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 13932,00
Data e pranimit të ankesës 07/09/2020
Depozita për ankesë 142
Çmimi i ofertës së OE ankues 14264
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 07/09/2020
Ankesa 637-20ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi I kiosqeve në sheshin Adem Jashari
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
637-20ankesa.pdf Ankesë 15/09/2020

Janë Shfaqur 1 deri 10 nga 861 Ankesa