Top 10

Autoritetet kontraktuese Numri i Ankesave
  Korporata Energjetike e Kosovës 380
  Ministria e Infrastrukturës 260
  Komuna Prizren 229
  Komuna Prishtinë 227
  Policia e Kosovës 163
  Komuna Gjakovë 154
  Ministria e Shëndetësisë 144
  Ministria e Punëve të Brendshme 107
  SHSKUK 106
  Komuna Ferizaj 101

Përshkrimi i raportit

Top 10

Operatori Ekonomik Numri i Ankesave
  PBC SH.P.K. 45
  DWH Kosova Sh.p.k. 43
  El Bau SH.P.K. 38
  Pro Medical SH.P.K. 37
  Alfa I SH.P.K. 36
  Rojet e Nderit SH.P.K. 35
  AS Tech SH.P.K. 33
  Telekomi i Kosovës 33
  BM Group SH.P.K. 31
  Ejona SH.P.K. 31

Përshkrimi i raportit

Top 10

Autoriteti kontraktues Vlera e parashikuar e kontratës
  Ministria e Infrastrukturës 504 814 873
  Korporata Energjetike e Kosovës 272 105 466
  Agjencia Qendrore e Prokurimit 218 317 195
  Ministria e Shëndetësisë 204 185 396
  SHSKUK 155 284 798
  Komuna Prishtinë 75 255 583
  Policia e Kosovës 74 123 512
  Komuna Ferizaj 66 234 946
  Ministria e Punëve të Brendshme 65 738 197
  KMDK SH.A 63 846 770

Përshkrimi i raportit

Top 10

Total Aktivitete të Prokurimit Shuma e Vlerës të parashikuar të kontratave Mesatarja e Vleres të parashikuar të kontratave
4 202 2 658 637 195.07 632 707.57 2 658 637 195