Top 10

Autoritetet kontraktuese Numri i Ankesave
  Korporata Energjetike e Kosovës 68
  Komuna Prizren 43
  Ministria e Infrastrukturës 42
  SHSKUK 33
  Komuna Prishtinë 29
  Universiteti i Prishtinës 23
  Komuna Ferizaj 20
  Policia e Kosovës 20
  Komuna Gjakovë 19
  Komuna Malishevë 19

Përshkrimi i raportit

Top 10

Operatori Ekonomik Numri i Ankesave
  Alfa I shpk 13
  Inter Lab shpk 9
  AS Tech shpk 8
  PBC SH.P.K 8
  Rojet e Nderit shpk 7
  Medical Group shpk 6
  N.T.P Vlora 6
  Premium Bakery shpk 6
  Telekomi i Kosoves 6
  NTSH Ekoinvest 5

Përshkrimi i raportit

Top 10

Autoriteti kontraktues Vlera e parashikuar e kontratës
  Ministria e Infrastrukturës 189 113 684
  Korporata Energjetike e Kosovës 74 223 203
  SHSKUK 73 191 237
  Agjencia Qendrore e Prokurimit 72 009 830
  Ministria e Shëndetësisë 62 728 002
  KMDK SH.A 58 176 920
  Komuna Ferizaj 38 316 579
  Komuna Suharekë 27 468 715
  Komuna Prizren 25 792 200
  Komuna Junik 19 909 600

Përshkrimi i raportit

Top 10

Total Aktivitete të Prokurimit Shuma e Vlerës të parashikuar të kontratave Mesatarja e Vleres të parashikuar të kontratave
610 810 728 218,53 1 329 062,65 810 728 219