Top 10

Autoritetet kontraktuese Numri i Ankesave
  Korporata Energjetike e Kosovës 186
  Komuna Prizren 151
  Komuna Prishtinë 140
  Ministria e Infrastrukturës 114
  SHSKUK 80
  Komuna Gjakovë 79
  Policia e Kosovës 63
  Komuna Suharekë 62
  Universiteti i Prishtinës 60
  Ministria e Shëndetësisë 58

Përshkrimi i raportit

Top 10

Operatori Ekonomik Numri i Ankesave
  Alfa I SH.P.K. 30
  PBC SH.P.K. 23
  Sallahu SH.P.K. 21
  El Bau SH.P.K. 20
  BM Group SH.P.K. 19
  AS Tech shpk 18
  Inter Lab SH.P.K. 18
  Rojet e Nderit SH.P.K. 18
  Aritech SH.P.K. 17
  Ejona SH.P.K. 17

Përshkrimi i raportit

Top 10

Autoriteti kontraktues Vlera e parashikuar e kontratës
  Ministria e Infrastrukturës 364 527 241
  Agjencia Qendrore e Prokurimit 180 191 260
  Ministria e Shëndetësisë 133 528 913
  SHSKUK 130 387 771
  Korporata Energjetike e Kosovës 122 208 219
  Komuna Prishtinë 71 392 583
  KMDK SH.A 63 846 770
  Komuna Prizren 55 650 058
  Ministria e Arsimit 53 944 500
  Komuna Ferizaj 49 638 460

Përshkrimi i raportit

Top 10

Total Aktivitete të Prokurimit Shuma e Vlerës të parashikuar të kontratave Mesatarja e Vleres të parashikuar të kontratave
1 855 1 776 633 368,09 957 753,84 1 776 633 368