Top 10 ...

Autoritetet kontraktuese Numri i Ankesave
  Korporata Energjetike e Kosovës 39
  Ministria e Infrastrukturës 35
  Komuna Prizren 29
  Komuna Prishtinë 21
  SHSKUK 19
  Komuna Malishevë 16
  Policia e Kosovës 15
  Universiteti i Prishtinës 15
  Komuna Suharekë 14
  Komuna Klinë 11

Përshkrimi i raportit

Top 10 ...

Operatori Ekonomik Numri i Ankesave
  Alfa I shpk 7
  PBC SH.P.K 6
  Aritech shpk 5
  AS Tech shpk 5
  BM Group shpk 5
  Fehmi S Raçi B.I 5
  Inter Lab shpk 5
  Mobelland shpk 5
  Victoria Invest SH.P.K 5
  Erik SH.P.K 4

Përshkrimi i raportit

Top 10 ...

Autoriteti kontraktues Vlera e parashikuar e kontratës
  Ministria e Infrastrukturës 186 313 684
  Korporata Energjetike e Kosovës 66 778 955
  Agjencia Qendrore e Prokurimit 42 594 818
  SHSKUK 42 286 724
  Komuna Suharekë 23 131 833
  Ministria e Mbrojtjes 19 838 000
  Komuna Prizren 16 000 200
  Komuna Junik 14 568 000
  Universiteti i Prishtinës 12 255 524
  Komuna Rahovec 11 325 266

Përshkrimi i raportit

Top 10 ...

Total Aktivitete të Prokurimit Shuma e Vlerës të parashikuar të kontratave Mesatarja e Vleres të parashikuar të kontratave
386 525 025 270,53 1 360 169,09 525 025 271