Top 10

Autoritetet kontraktuese Numri i Ankesave
  Korporata Energjetike e Kosovës 275
  Komuna Prizren 188
  Ministria e Infrastrukturës 181
  Komuna Prishtinë 176
  Komuna Gjakovë 116
  Ministria e Shëndetësisë 107
  Policia e Kosovës 97
  SHSKUK 96
  Komuna Suharekë 75
  Universiteti i Prishtinës 75

Përshkrimi i raportit

Top 10

Operatori Ekonomik Numri i Ankesave
  PBC SH.P.K. 36
  Alfa I SH.P.K. 34
  El Bau SH.P.K. 29
  N.T.P Vlora 28
  DWH Kosova SH.P.K. 27
  BM Group SH.P.K. 27
  Joos & Krasniqi Baze SH.P.K. 25
  Rojet e Nderit SH.P.K. 24
  Telekomi i Kosovës 24
  Pro Medical SH.P.K. 23

Përshkrimi i raportit

Top 10

Autoriteti kontraktues Vlera e parashikuar e kontratës
  Ministria e Infrastrukturës 503 015 073
  Korporata Energjetike e Kosovës 240 919 622
  Agjencia Qendrore e Prokurimit 214 620 515
  Ministria e Shëndetësisë 198 513 437
  SHSKUK 150 077 594
  Komuna Prishtinë 78 205 583
  KMDK SH.A 63 846 770
  Komuna Prizren 63 083 858
  Komuna Ferizaj 61 653 007
  Ministria e Arsimit 55 659 442

Përshkrimi i raportit

Top 10

Total Aktivitete të Prokurimit Shuma e Vlerës të parashikuar të kontratave Mesatarja e Vleres të parashikuar të kontratave
2 671 2 439 067 389,11 913 166,38 2 439 067 389