Top 10

Autoritetet kontraktuese Numri i Ankesave
  Korporata Energjetike e Kosovës 78
  Komuna Prizren 57
  Komuna Prishtinë 45
  Ministria e Infrastrukturës 45
  SHSKUK 39
  Komuna Suharekë 27
  Komuna Gjakovë 26
  Universiteti i Prishtinës 25
  Policia e Kosovës 23
  Komuna Ferizaj 22

Përshkrimi i raportit

Top 10

Operatori Ekonomik Numri i Ankesave
  Alfa I shpk 14
  AS Tech shpk 10
  Inter Lab shpk 10
  PBC SH.P.K 9
  Rojet e Nderit shpk 9
  Aritech shpk 7
  Medical Group shpk 7
  N.T.P Vlora 7
  NNP Wenda 7
  NPN Renelual Tahiri shpk 6

Përshkrimi i raportit

Top 10

Autoriteti kontraktues Vlera e parashikuar e kontratës
  Ministria e Infrastrukturës 192 213 684
  SHSKUK 89 220 628
  Korporata Energjetike e Kosovës 76 180 389
  Ministria e Shëndetësisë 72 697 954
  Agjencia Qendrore e Prokurimit 72 009 830
  KMDK SH.A 61 922 920
  Komuna Ferizaj 40 726 579
  Komuna Prizren 30 682 200
  Komuna Suharekë 28 564 118
  Universiteti i Prishtinës 21 813 857

Përshkrimi i raportit

Top 10

Total Aktivitete të Prokurimit Shuma e Vlerës të parashikuar të kontratave Mesatarja e Vleres të parashikuar të kontratave
788 886 431 810,69 1 124 913,47 886 431 811