Top 10

Autoritetet kontraktuese Numri i Ankesave
  Korporata Energjetike e Kosovës 456
  Komuna Prishtinë 321
  Komuna Prizren 285
  Ministria e Infrastrukturës 273
  Policia e Kosovës 216
  Komuna Gjakovë 189
  Ministria e Shëndetësisë 174
  Ministria e Punëve të Brendshme 143
  Komuna Ferizaj 127
  Qendra Klinike Universitare e Kosovës 127

Përshkrimi i raportit

Top 10

Operatori Ekonomik Numri i Ankesave
  DWH Kosova Sh.p.k. 57
  Pro Medical SH.P.K. 54
  AS Tech Sh.p.k 51
  PBC SH.P.K. 50
  Alfa I 40
  Ejona Sh.p.k 40
  El Bau SH.P.K. 40
  Rojet e Nderit SH.P.K. 39
  Infinitt SH.P.K. 38
  Sallahu SH.P.K. 36

Përshkrimi i raportit

Top 10

Autoriteti kontraktues Vlera e parashikuar e kontratës
  Ministria e Infrastrukturës 504 814 873
  Korporata Energjetike e Kosovës 272 105 466
  Agjencia Qendrore e Prokurimit 218 317 195
  Ministria e Shëndetësisë 204 185 396
  SHSKUK 155 284 798
  Komuna Prishtinë 75 255 583
  Policia e Kosovës 74 123 512
  Komuna Ferizaj 66 234 946
  Ministria e Punëve të Brendshme 65 738 197
  KMDK SH.A 63 846 770

Përshkrimi i raportit

Top 10

Total Aktivitete të Prokurimit Shuma e Vlerës të parashikuar të kontratave Mesatarja e Vleres të parashikuar të kontratave
5 443 2 658 637 195.07 488 450.71 2 658 637 195