Top 10

Autoritetet kontraktuese Numri i Ankesave
  Korporata Energjetike e Kosovës 248
  Komuna Prizren 177
  Komuna Prishtinë 170
  Ministria e Infrastrukturës 159
  Komuna Gjakovë 107
  Ministria e Shëndetësisë 99
  SHSKUK 91
  Policia e Kosovës 86
  Komuna Suharekë 71
  Universiteti i Prishtinës 70

Përshkrimi i raportit

Top 10

Operatori Ekonomik Numri i Ankesave
  Alfa I SH.P.K. 33
  PBC SH.P.K. 31
  El Bau SH.P.K. 29
  BM Group SH.P.K. 26
  N.T.P Vlora 26
  DWH Kosova SH.P.K. 25
  Sallahu SH.P.K. 23
  Joos & Krasniqi Baze SH.P.K. 22
  Rojet e Nderit SH.P.K. 22
  Botek shpk 21

Përshkrimi i raportit

Top 10

Autoriteti kontraktues Vlera e parashikuar e kontratës
  Ministria e Infrastrukturës 476 902 648
  Agjencia Qendrore e Prokurimit 214 475 835
  Korporata Energjetike e Kosovës 203 766 830
  Ministria e Shëndetësisë 191 241 112
  SHSKUK 144 983 391
  Komuna Prishtinë 77 170 583
  KMDK SH.A 63 846 770
  Komuna Prizren 62 528 858
  Ministria e Arsimit 55 310 766
  Komuna Ferizaj 53 201 525

Përshkrimi i raportit

Top 10

Total Aktivitete të Prokurimit Shuma e Vlerës të parashikuar të kontratave Mesatarja e Vleres të parashikuar të kontratave
2 430 2 273 651 545,66 935 659,07 2 273 651 546