Top 10

Autoritetet kontraktuese Numri i Ankesave
  Korporata Energjetike e Kosovës 103
  Komuna Prizren 89
  Komuna Prishtinë 66
  Ministria e Infrastrukturës 50
  SHSKUK 45
  Komuna Suharekë 37
  Komuna Gjakovë 34
  Universiteti i Prishtinës 32
  Komuna Klinë 30
  Komuna Ferizaj 28

Përshkrimi i raportit

Top 10

Operatori Ekonomik Numri i Ankesave
  Alfa I shpk 14
  AS Tech shpk 13
  Inter Lab SH.P.K. 13
  PBC SH.P.K 12
  Rojet e Nderit SH.P.K. 12
  Aritech SH.P.K. 10
  BM Group shpk 9
  El Bau SH.P.K. 9
  NNP Wenda 9
  Ballkan Petrol SH.P.K. 8

Përshkrimi i raportit

Top 10

Autoriteti kontraktues Vlera e parashikuar e kontratës
  Ministria e Infrastrukturës 180 959 176
  SHSKUK 100 608 066
  Korporata Energjetike e Kosovës 89 387 089
  Ministria e Shëndetësisë 78 857 500
  Agjencia Qendrore e Prokurimit 72 377 060
  KMDK SH.A 63 795 920
  Komuna Prizren 44 833 000
  Komuna Ferizaj 44 118 636
  Komuna Prishtinë 43 028 248
  Universiteti i Prishtinës 31 897 424

Përshkrimi i raportit

Top 10

Total Aktivitete të Prokurimit Shuma e Vlerës të parashikuar të kontratave Mesatarja e Vleres të parashikuar të kontratave
1 072 1 015 201 053,70 947 015,91 1 015 201 054