Top 10

Autoritetet kontraktuese Numri i Ankesave
  Korporata Energjetike e Kosovës 122
  Komuna Prizren 116
  Komuna Prishtinë 89
  SHSKUK 62
  Komuna Gjakovë 54
  Ministria e Infrastrukturës 53
  Komuna Suharekë 48
  Komuna Ferizaj 43
  Universiteti i Prishtinës 42
  Ministria e Shëndetësisë 34

Përshkrimi i raportit

Top 10

Operatori Ekonomik Numri i Ankesave
  Alfa I SH.P.K. 17
  Inter Lab SH.P.K. 15
  PBC SH.P.K. 15
  Rojet e Nderit SH.P.K. 14
  AS Tech shpk 13
  Aritech SH.P.K. 12
  BM Group SH.P.K. 12
  Construmax SH.P.K. 12
  Ejona SH.P.K. 12
  K.S. Besa Security SH.P.K. 12

Përshkrimi i raportit

Top 10

Autoriteti kontraktues Vlera e parashikuar e kontratës
  Ministria e Infrastrukturës 181 959 176
  SHSKUK 113 460 554
  Ministria e Shëndetësisë 107 283 113
  Korporata Energjetike e Kosovës 97 971 159
  Agjencia Qendrore e Prokurimit 72 377 060
  KMDK SH.A 63 846 770
  Komuna Prishtinë 53 068 338
  Komuna Prizren 50 932 418
  Komuna Ferizaj 47 279 237
  Universiteti i Prishtinës 38 878 094

Përshkrimi i raportit

Top 10

Total Aktivitete të Prokurimit Shuma e Vlerës të parashikuar të kontratave Mesatarja e Vleres të parashikuar të kontratave
1 297 1 192 037 272,23 919 072,68 1 192 037 272