Top 10

Autoritetet kontraktuese Numri i Ankesave
  Korporata Energjetike e Kosovës 416
  Komuna Prishtinë 280
  Ministria e Infrastrukturës 260
  Komuna Prizren 257
  Policia e Kosovës 191
  Komuna Gjakovë 171
  Ministria e Shëndetësisë 155
  Ministria e Punëve të Brendshme 124
  Komuna Ferizaj 112
  Komuna Suharekë 110

Përshkrimi i raportit

Top 10

Operatori Ekonomik Numri i Ankesave
  DWH Kosova Sh.p.k. 51
  PBC SH.P.K. 47
  Pro Medical SH.P.K. 45
  AS Tech Sh.p.k 42
  El Bau SH.P.K. 39
  Alfa I 38
  Rojet e Nderit SH.P.K. 36
  Ejona Sh.p.k 35
  Telekomi i Kosovës 33
  Botek SH.P.K. 32

Përshkrimi i raportit

Top 10

Autoriteti kontraktues Vlera e parashikuar e kontratës
  Ministria e Infrastrukturës 504 814 873
  Korporata Energjetike e Kosovës 272 105 466
  Agjencia Qendrore e Prokurimit 218 317 195
  Ministria e Shëndetësisë 204 185 396
  SHSKUK 155 284 798
  Komuna Prishtinë 75 255 583
  Policia e Kosovës 74 123 512
  Komuna Ferizaj 66 234 946
  Ministria e Punëve të Brendshme 65 738 197
  KMDK SH.A 63 846 770

Përshkrimi i raportit

Top 10

Total Aktivitete të Prokurimit Shuma e Vlerës të parashikuar të kontratave Mesatarja e Vleres të parashikuar të kontratave
4 767 2 658 637 195.07 557 717.05 2 658 637 195