Top 10

Autoritetet kontraktuese Numri i Ankesave
  Korporata Energjetike e Kosovës 310
  Ministria e Infrastrukturës 204
  Komuna Prizren 192
  Komuna Prishtinë 180
  Komuna Gjakovë 125
  Ministria e Shëndetësisë 121
  Policia e Kosovës 117
  SHSKUK 102
  Qendra Klinike Universitare e Kosovës 84
  Universiteti i Prishtinës 81

Përshkrimi i raportit

Top 10

Operatori Ekonomik Numri i Ankesave
  PBC SH.P.K. 39
  Alfa I SH.P.K. 36
  El Bau SH.P.K. 31
  DWH Kosova SH.P.K. 30
  BM Group SH.P.K. 30
  Pro Medical SH.P.K. 30
  N.T.P Vlora 29
  Telekomi i Kosovës 29
  Rojet e Nderit SH.P.K. 28
  Ejona SH.P.K. 27

Përshkrimi i raportit

Top 10

Autoriteti kontraktues Vlera e parashikuar e kontratës
  Ministria e Infrastrukturës 503 562 073
  Korporata Energjetike e Kosovës 268 649 072
  Agjencia Qendrore e Prokurimit 214 973 195
  Ministria e Shëndetësisë 202 755 937
  SHSKUK 151 914 504
  Komuna Prishtinë 78 205 583
  Policia e Kosovës 71 559 719
  Komuna Ferizaj 66 044 946
  KMDK SH.A 63 846 770
  Komuna Prizren 63 083 858

Përshkrimi i raportit

Top 10

Total Aktivitete të Prokurimit Shuma e Vlerës të parashikuar të kontratave Mesatarja e Vleres të parashikuar të kontratave
3 107 2 565 866 039.91 825 833.94 2 565 866 040