Top 10 ...

Autoritetet kontraktuese Numri i Ankesave
  Korporata Energjetike e Kosovës 32
  Ministria e Infrastrukturës 28
  Komuna Prizren 21
  Komuna Prishtinë 18
  Komuna Malishevë 16
  Policia e Kosovës 13
  Universiteti i Prishtinës 11
  SHSKUK 10
  Komuna Gjakovë 9
  Komuna Suharekë 9

Përshkrimi i raportit

Top 10 ...

Operatori Ekonomik Numri i Ankesave
  BM Group shpk 5
  PBC SH.P.K 5
  AS Tech shpk 4
  Fehmi S Raçi B.I 4
  Inter Lab shpk 4
  Mobelland shpk 4
  Studio Hapësira shpk 4
  2 A Group Sh.P.K 3
  Area Shpk 3
  Aritech shpk 3

Përshkrimi i raportit

Top 10 ...

Autoriteti kontraktues Vlera e parashikuar e kontratës
  Ministria e Infrastrukturës 174 413 684
  Korporata Energjetike e Kosovës 59 721 217
  Agjencia Qendrore e Prokurimit 42 552 818
  SHSKUK 19 622 717
  Ministria e Mbrojtjes 19 342 000
  Komuna Junik 14 568 000
  Komuna Prizren 12 495 000
  Komuna Suharekë 11 006 051
  Komuna Rahovec 9 864 448
  Komuna Prishtinë 7 541 144

Përshkrimi i raportit

Top 10 ...

Total Aktivitete të Prokurimit Shuma e Vlerës të parashikuar të kontratave Mesatarja e Vleres të parashikuar të kontratave
293 437 331 985,53 1 492 600,63 437 331 986