Tabela e kërkesave per diskualifikim te OE-ve (Lista e Zezë)

Lista aktive
Nr Titulli i aktivitetit të prokurimit Autoriteti kontraktues Operatori Ekonomik Data nga Data deri Aktiviteti i prokurimit Vendimi i Panelit Shqyrtues
1 Ndërtimi i shkollës së mesme të ulët në Talinoc të Muhaxherëve - Faza e I-rë në Ferizaj Ministria e Arsimit Avduli SH.P.K 23/09/2019 11/03/2020
2 Shtypja e materialeve zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e RKS 2019 Komisioni Qëndror Zgjedhorë N.T.P Office Printy 19/11/2019 18/05/2020
3 Furinizim me pajisje policore, pjesa 1, 3, 4 - Ri-vlerësim Policia e Kosovës Artius Group SH.P.K 19/11/2019 18/05/2020
4 Sanimi i rrëshqitëzes në rrugën Hani i Elezit Ministria e Infrastrukturës Ledi Ing SH.P.K 19/11/2019 18/05/2020
5 Sanimi i rrëshqitzës në rrugën Hani i Elezit Ministria e Infrastrukturës Arfa Group SH.P.K 19/11/2019 18/05/2020
6 Rekonstruimi i rrugës regjionale R115, pjesa Prizren-Prevallë km 0 = km 16 Ministria e Infrastrukturës Lirigzoni SH.P.K 19/11/2019 18/05/2020
7 Furnizim me Pemë dhe Perime Agjencia Qendrore e Prokurimit Fadi Com shpk 03/12/2019 25/05/2020
8 Furnizime me Pemë dhe Perime Agjencia Qendrore e Prokurimit Alfa Group shpk 03/12/2019 25/05/2020