Tabela e kërkesave per diskualifikim te OE-ve (Lista e Zezë)

Lista aktive
Nr Titulli i aktivitetit të prokurimit Autoriteti kontraktues Operatori Ekonomik Data nga Data deri Aktiviteti i prokurimit Vendimi i Panelit Shqyrtues
1 Furnizim me pajisje te IT-së Dogana e Kosovës Trio Tek shpk 28/07/2023 28/01/2024
2 Furnizim me profila të hekurit dhe xham ma pajisje përcjellëse Ndërrmarrja Publike Banesore sh.a Dona Impex SH.P.K. 27/07/2023 26/01/2024
3 Furnizim me CD-ja Rentgen Spitali Isa Grezda Gjakovë Europrint Group SH.P.K. 21/07/2023 20/10/2023
4 Furnizim me material zyrtarë NH Ibër Lepenc Sh.A. N.T. Abetarja 08/05/2023 08/05/2024
5 Furnizim me lëndë djegëse (Dru ahu ose Bungu) Komuna Dragash Bedi-com 08/05/2023 08/11/2023
6 Furnizim me lëndë djegëse (Dru ahu ose Bungu) Komuna Dragash Nazi Travel NTSH 08/05/2023 08/11/2023
7 Furnizim me lëndë djegëse (Dru ahu ose Bungu) Komuna Dragash ACVILLA 08/05/2023 08/11/2023
8 Furnizim me pajisje mjekësore Komuna Prishtinë Matkospharm SH.P.K. 02/05/2023 01/05/2024
9 Furnizim me material medicional nga Lista Esenciale SHSKUK Matkos Group SH.P.K. - -
10 Furnizim me material medicional nga Lista Esenciale SHSKUK Matkos Group SH.P.K. - -