Tabela e kërkesave per diskualifikim te OE-ve (Lista e Zezë)

Lista aktive
Nr Titulli i aktivitetit të prokurimit Autoriteti kontraktues Operatori Ekonomik Data nga Data deri Aktiviteti i prokurimit Vendimi i Panelit Shqyrtues
1 Furnizim me Gjenerator për Komunën e Junikut Ri tender Komuna Junik AS Tech shpk 15/02/2021 14/08/2021
2 Drenazhimi, Kanalizimi, Ujësjellësi në Fakultetin Filologjik FSHMN, Filozofik lot 1 dhe 2 Universiteti i Prishtinës Basri Sopjani B.I ( NTP Aragonit -2) 15/02/2021 15/08/2021
3 Drenazhimi, Kanalizimi, Ujësjellësi në Fakultetin Filologjik FSHMN, Filozofik lot 1 dhe 2 Universiteti i Prishtinës Brother's Group shpk 15/02/2021 15/08/2021
4 Drenazhimi, Kanalizimi, Ujësjellësi në Fakultetin Filologjik FSHMN, Filozofik lot 1 dhe 2 Universiteti i Prishtinës YBA shpk 15/02/2021 15/08/2021
5 Furnizim me material medicinal nga LE për nevojat e SHSKUK-së SHSKUK Inter Lab SH.P.K. 01/02/2021 31/01/2022