Tabela e kërkesave per diskualifikim te OE-ve (Lista e Zezë)

Lista aktive
Nr Titulli i aktivitetit të prokurimit Autoriteti kontraktues Operatori Ekonomik Data nga Data deri Aktiviteti i prokurimit Vendimi i Panelit Shqyrtues
1 Furnizim me pajisje te teknologjise (kompjutera, llap top, video projektore) dhe pajisje tjera - Projektore Komuna Suharekë AMEBA Sh.p.k 25/10/2022 25/04/2023
2 Sherbimet e transportit sipas vitit kalendarik 2022 Lot pjese 7 Komuna Suharekë Lirim Kicaj B.I 24/10/2022 24/04/2023
3 Renovimi i shkollave ne Komunen e Pejes Lot 1, Renovimi i SHFMU Rilindja - Lutugllave Komuna Pejë ADI TE CONSTRUCTION SH.P.K. 12/10/2022 11/04/2023
4 Furnizim me uniforma operacionale Policia e Kosovës BE NEW L.L.C. 11/10/2022 10/07/2023
5 Furnizim me uniforma operacionale Policia e Kosovës Sabit Makiqi 11/10/2022 10/07/2023
6 Furnizim me uniforma operacionale Policia e Kosovës Exim Jatex SH.P.K. 11/10/2022 10/07/2023
7 Furnizim me material medicional nga Lista Esenciale SHSKUK Matkos Group SH.P.K. - -
8 Furnizim me material medicional nga Lista Esenciale SHSKUK Matkos Group SH.P.K. - -
9 Kërkesë për përkrahje me licensë softuerike (Sofos FWNG) sipas për kërkesave dhe nevojave të AK ATK NTSH Lablea Team - -
10 Asfaltimi i rrugëve lokale në Fshatra sipas Lot 1 dhe Lot 2 Komuna Vushtrri Rahovica Comerce shpk - -