Tabela e kërkesave per diskualifikim te OE-ve (Lista e Zezë)

Lista aktive
Nr Titulli i aktivitetit të prokurimit Autoriteti kontraktues Operatori Ekonomik Data nga Data deri Aktiviteti i prokurimit Vendimi i Panelit Shqyrtues
1 Furnizim me material medicinal nga LE për nevojat e SHSKUK-së SHSKUK Inter Lab SH.P.K. 01/02/2021 31/01/2022