Tabela e kërkesave per diskualifikim te OE-ve (Lista e Zezë)

Lista aktive
Nr Titulli i aktivitetit të prokurimit Autoriteti kontraktues Operatori Ekonomik Data nga Data deri Aktiviteti i prokurimit Vendimi i Panelit Shqyrtues
1 Sigurimi Fizik I Objekteve të Universitetit Universiteti "Ukshin Hoti" Delta Security SH.P.K. 18/12/2020 17/03/2021
2 Sigurimi Fizik I Objekteve të Universitetit Universiteti "Ukshin Hoti" SFK shpk 18/12/2020 17/03/2021
3 Renovimi rehabilitimi I objekteve të banimit kolektiv në qytetin e Prizrenit Komuna Prizren € Euro Group SH.P.K. 18/12/2020 17/06/2021
4 Furnizim me material ndërtimor për familjet në nevojë Komuna Skenderaj DITrade SH.P.K. 18/12/2020 17/06/2021
5 Furnizim me material ndërtimor për familjet në nevojë Komuna Skenderaj Bereqeti Ing SH.P.K. 18/12/2020 17/06/2021
6 Furnizim me pajisje për Njësinë Ekonomike Shërbimi Korrektues i Kosovës- SHKK Osa Termosistem shpk 18/12/2020 17/03/2021
7 Ndërtimi I shtëpisë së kulturës, faza e dytë Komuna Hani i Elezit Engineering Viti 18/12/2020 17/03/2021
8 Furnizim me maska higjienike dhe dezinfektues alkool 70 % Korporata Energjetike e Kosovës Cleantech Group shpk 09/12/2020 08/06/2021
9 Asfaltimi i rrugës në Izbicë, Rezallë Komuna Skenderaj R & Rukolli shpk 09/12/2020 08/06/2021
10 Furnizimi, montimi dhe funksionalizimi i pajisjeve dhe materialeve përcjellëse të sistemit të vijueshmërisë në punë për stafin e universitetit Universiteti "Ukshin Hoti" DSH AMTelecommunication 03/09/2020 02/03/2021