Numri i ankesave, ne baze te llojit te dokumentit

Tipi i dokumentit Numri i Ankesave
  Njoftim 2

Përshkrimi i raportit

Numri i ankesave, ne baze te llojit te dokumentit