Tabela me të dhenat e ankesave

Nr. Autoriteti kontraktues Aprovim i ankesës Aprovim i pjesërishëm Rivlerësimi Vërtetim i vendimit të AK Flakje Riternderim Refuzim - e pabazuar Zgjatje e afatit për ofertim Urdhëresë për zbatim të vendimit Anulim i anulimit të aktivitetit Anulim i AP Ndryshime ne D.Tenderit Gjobë Anulim I njoftimit për kontratë
1 Korporata Energjetike e Kosovës 16 83 87 32 6 1 6 0 1 1 5 2 0 26
2 Agjencia Qendrore e Prokurimit 5 16 21 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 13
3 Komuna Malishevë 5 8 21 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10
4 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 1 6 10 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
5 Qendra Klinike Universitare e Kosovës 9 20 18 8 1 1 2 0 0 0 0 3 0 5
6 Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Universiteti i Mitrovicës "Isa Boletini" 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
8 Komuna Prizren 24 56 74 17 8 7 2 2 2 2 0 2 0 10
9 Policia e Kosovës 8 22 27 13 3 0 1 0 3 2 1 2 0 9
10 Komuna Rahovec 6 6 11 5 0 2 0 0 2 1 1 0 0 5
11 Komuna Vushtrri 10 14 22 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
12 Spitali Regjional "Daut Mustafa"- Prizren 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Komuna Suharekë 5 29 35 9 2 0 1 0 1 1 3 0 0 6
14 Komuna Prishtinë 14 60 69 14 7 1 3 0 1 0 1 4 1 24
15 Zyra Kombëtare e Auditimit 0 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 SHSKUK 5 33 24 14 3 2 2 0 1 0 1 1 0 0
17 Kuvendi i Republikës së Kosovës 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 Ministria e Drejtësisë 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KRU "Prishtina" 2 7 10 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
20 Ministria e Mbrojtjes 7 13 19 5 0 0 1 0 1 3 0 0 0 6
21 RTK 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Ministria e Shëndetësisë 5 27 17 11 9 7 1 0 0 1 0 0 1 4
23 Ministria e Infrastrukturës 7 50 53 35 8 0 1 0 0 6 2 0 0 13
24 Komisioni Qëndror Zgjedhorë 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Spitali i Përgjithshëm Gjakovë 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
26 Ministria e Rinisë dhe Sportit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ministria e Arsimit 11 19 19 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7
28 Komuna Junik 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Komuna Fushë Kosovë 1 6 7 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
30 KMDK SH.A 2 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
31 Komuna Mamushë 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
32 N.P.L Pallati i Rinisë sh.a 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 KRM Pastrimi sh.a 2 5 7 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 4
34 Komuna Klinë 8 17 37 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 12
35 Universiteti i Prishtinës 7 20 23 4 4 2 0 0 0 2 4 5 0 2
36 Komuna Skenderaj 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
37 Komuna Gjakovë 12 34 48 3 5 3 0 0 1 0 1 6 0 9
38 Akademia e Kosovës për Siguri Publike 1 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
39 Komuna Deçan 1 7 6 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
40 SKGJK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Instituti I Ombuspersonit 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Komuna Lipjan 6 23 23 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 7
43 Trepça 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Komuna Ferizaj 9 21 29 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6
45 Qendra e Studentëve 1 12 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
46 AKKVP 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
47 Komuna Istog 2 10 11 5 3 0 1 0 0 2 0 0 0 5
48 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 8 13 17 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 5
49 MMPH 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
50 Këshilli Gjyqësor i Kosovës 6 4 10 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
51 Ministria e Punëve të Brendshme 2 17 12 2 5 0 0 0 1 0 1 2 0 4
52 Komuna Gjilan 7 20 26 1 4 1 3 0 0 1 0 1 0 5
53 KOSTT sh.a 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Spitali i Përgjithshëm Pejë 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ASHNA 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
56 Universiteti "Kadri Zeka" 2 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
57 Universiteti "Ukshin Hoti" 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
58 Komuna Kamenicë 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
59 Ministria e Zhvillimit Rajonal 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Komuna Drenas 3 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
61 ATK 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
62 Komuna Graqanicë 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Universiteti i Gjakovës 3 5 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 MBPZHR 1 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 Agjencia e Menaxhimit Emergjent 0 5 3 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2
66 Ministria e Zhvillimit Ekonomik 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
67 KPMM 3 6 4 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0
68 Spitali Shtime 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
69 Telekomi i Kosovës sha 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 KOSTT 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
71 NH Iber Iepenc sha 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
72 KK Dragash 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
73 Shërbimi Korrektues i Kosovës- SHKK 6 8 10 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5
74 Komuna Viti 3 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
75 Komuna Podujevë 0 8 3 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
76 Biblioteka Kombëtare 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
77 KRM Ambienti sha Pejë 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Komuna Kaçanik 4 10 13 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
79 KGJK 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
80 NPK Trafiku Urban SH.A. 1 3 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2
81 KRU Gjakova sh.a 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ministria e Administratës Publike 2 2 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
83 Universiteti i Prizrenit 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84 KRU Hidromorava SH.A. 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
85 KRM Ekoregjioni sha 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 NP Termokos sha 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
87 Kompania Regjionale e mbeturinave " Uniteti" - Mitrovice 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Agjencia Kosovare e Privatizimit 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
89 Qendra Multifunksionale SH A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Termokos 2 11 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Spitali i Përgjithshëm Gjilan 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Komuna Dragash 2 8 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
93 Dogana e Kosovës 3 5 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
94 Komuna Partesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
95 NH Ibër Lepenc Sh.A. 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 KRU Hidrodrini sha 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 NP Banesore sha 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Posta e Kosovës 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
99 Komuna Obiliq 1 11 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
100 Këshilli Prokurorial i Kosovës 1 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
101 Komuna Leposaviq 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 QKMF Prishtinë 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Komuna Hani i Elezit 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 NPL Prishtina Parking 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 ASHAK 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
106 IKSHPK 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Hortikultura sha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 UHZ 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Spormarketing sha 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Komuna Pejë 7 21 17 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
111 Univeristeti "Haxhi Zeka" Pejë 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
112 Spitali Ferizaj 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Komuna Kllokot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 KUR Mitrovica sha 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 KRM Uniteti sha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ministria e Financave 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
117 AMKMK 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
118 QKKTGJ 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
119 Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Instituti i Mjeksisë së Punës së Kosovës 3 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
121 Komuna Gllogoc 1 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
122 Ministria për Kthim dhe Komunitete 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
123 Gjykata Kushtetuese e Kosovës 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Komuna Shtërpcë 0 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
125 Komuna Shtime 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
126 KK Mitrovica e Veriut 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 KK Graçanicë 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
128 KRM Çabrati Gjakovë 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 2 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
130 Operimi me Trena i Hekurudhave të Kosovës - Trainkos SH.A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Komuna Novobërdë 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
132 Kuvendi Komunal Mitrovicë 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Agjencioni Veterinarisë dhe Ushqimit 2 6 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Zyra e Kryeministrit 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 NPL Pastrimi sha 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 CDI 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
138 Ministria e Punëve të Jashtme 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
139 KK Mitrovica e Jugut 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Ngrohtorja e Qytetit Gjakova SH.A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Agjencia e Statistikave të Kosovës 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Trepça -Ndërrmarrje Në Administrim Të AKP 2 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 Komuna Zveçan 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
144 KRU Hidroregjioni sh.a 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
145 Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
147 Agjencia e Kosovës për Produkte dhe paisje medicinale-AKPPM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
148 Kuvendi i Kosovës 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
149 Agjencia e Sherbimeve të Navigacionit Ajror 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
150 Spitali Rajonal Pejë 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Komuna Mitrovicë 2 9 0 5 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
152 Agjenicia Katasrale e Kosovës 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
153 Hidroregjioni Jugor sha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
154 Prokuroria e Shtetit 2 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
155 Kuvendi Komunal i Prizrenit 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
156 Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Stacioni i Autobusëve 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
158 Spitali Isa Grezda Gjakovë 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
159 Kuvendi Komunal Viti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Kuvendi Komunal Rahovec 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
161 Administrata Tatimore e Kosovës 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
162 Kuvendi Komunal Prishtinë 4 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
163 Kuvendi Komunal Gjilan 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
164 Komuna Ranillugë 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
165 Kuvendi Komunal Ferizaj 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
166 Kuvendi Komunal Kaçanik 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
167 Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
168 Spitali i Përgjithshem Mitrovicë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
169 Kuvendi Komunal Junik 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170 Kuvendi Komunal Podujevë 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Kuvendi Komunal Lipjan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
172 Ndërrmarrja Publike Banesore sh.a 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
173 Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
174 Kuvendi Komunal Obiliq 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
175 MAP 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Inspektorati Policor i Kososves 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
177 Ministria e Integrimit Evropian 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Agjencia Pyjore e Kosoves 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 Instituti Kombetar i Shendetesise Publike 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 KK Prizren 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
181 Ndërmarrja publike banesore 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
182 Spitali Sheik Zayed 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0