Lista e Zeze sipas Operatoreve Ekonomik

Nr. Operatori ekonomik Totali Aprovim Refuzim
1 Inter Lab SH.P.K. 1 1 0
2 Vlera SH.P.K. 1 0 1
3 Alfa Group shpk 1 1 0
4 Fadi Com shpk 1 1 0
5 Commando SH.P.K. 1 0 1
6 Lirigzoni SH.P.K 1 1 0
7 Arfa Group SH.P.K 1 1 0
8 Ledi Ing SH.P.K 1 1 0
9 Artius Group SH.P.K 1 1 0
10 N.T.P Office Printy 1 1 0
11 RSM Company SH.P.K 1 0 1
12 Avduli SH.P.K 1 1 0
13 Sallahu SH.P.K. 2 1 1
14 D&T Group SH.P.K. 2 0 2
15 AS Tech SH.P.K. 1 1 0
16 N.T.P Vlora 1 1 0
17 N.N.P Elektro 1 0 1
18 Ballkan Petrol SH.P.K. 1 0 1
19 Grami SH.P.K. 2 0 2
20 Rahovica Comerce shpk 1 0 1
21 PMN SH.P.K. 1 1 0
22 Bajram Ha Gashi B.I 1 1 0
23 PM Group 1 0 1
24 Xoni SH.P.K. 1 0 1
25 SFK shpk 1 1 0
26 Mediatech & Print SH.P.K. 2 1 1
27 NTSH Koslabor 1 0 1
28 Europrinty SH.P.K. 1 1 0
29 Tosi V shpk 2 1 1
30 Eing Com SH.P.K. 1 0 1
31 DSH AMTelecommunication 1 1 0
32 Sabit Makiqi 1 1 0
33 Basri Sopjani B.I ( NTP Aragonit -2) 1 1 0
34 Qëndrim Gashi B. I 1 0 1
35 Letra Com Shpk 1 0 1
36 Bageri 1 0 1
37 Osa Termosistem shpk 1 1 0
38 2-Tech SH.P.K. 1 1 0
39 Delta Security SH.P.K. 1 1 0
40 Megrant Ing SH.P.K. 1 1 0
41 N.T.P. Bletaria Egzoni 1 0 1
42 First Solution SH.A. 1 0 1
43 R & Rukolli shpk 1 1 0
44 Cleantech Group shpk 1 1 0
45 BE NEW L.L.C. 1 1 0
46 Engineering Viti 1 1 0
47 DITrade SH.P.K. 1 1 0
48 Bereqeti Ing SH.P.K. 1 1 0
49 € Euro Group SH.P.K. 1 1 0
50 YBA shpk 1 1 0
51 Brother's Group shpk 1 1 0
52 ADI TE CONSTRUCTION SH.P.K. 1 1 0
53 NTSH Lablea Team 1 0 1
54 Shala Building SH.P.K. 1 1 0
55 Ero Project sh.p.k 1 1 0
56 Exim Jatex SH.P.K. 1 1 0
57 Matkos Group SH.P.K. 2 0 2
58 Lirim Kicaj B.I 1 1 0
59 VISCO Sh.p.k. 1 1 0
60 EBA Office Sh.p.k 1 1 0
61 AMEBA Sh.p.k 1 1 0