Lista e Zeze sipas Operatoreve Ekonomik

Nr. Operatori ekonomik Totali Aprovim Refuzim
1 Alfa Group shpk 1 1 0
2 Fadi Com shpk 1 1 0
3 Lirigzoni SH.P.K 1 1 0
4 Arfa Group SH.P.K 1 1 0
5 Ledi Ing SH.P.K 1 1 0
6 Artius Group SH.P.K 1 1 0
7 N.T.P Office Printy 1 1 0
8 Avduli SH.P.K 1 1 0
9 Sallahu SH.P.K 1 1 0
10 N.N.P Elektro 1 0 1
11 Ballkan Petrol shpk 1 0 1
12 Grami shpk 2 0 2
13 PM Group 1 0 1
14 Xoni shpk 1 0 1
15 Tosi V shpk 1 0 1