Lista e Zeze sipas Operatoreve Ekonomik

Nr. Operatori ekonomik Totali Aprovim Refuzim
1 Inter Lab SH.P.K. 1 1 0
2 Vlera SH.P.K. 1 0 1
3 Alfa Group shpk 1 1 0
4 Fadi Com shpk 1 1 0
5 Commando shpk 1 0 1
6 Lirigzoni SH.P.K 1 1 0
7 Arfa Group SH.P.K 1 1 0
8 Ledi Ing SH.P.K 1 1 0
9 Artius Group SH.P.K 1 1 0
10 N.T.P Office Printy 1 1 0
11 RSM Company SH.P.K 1 0 1
12 Avduli SH.P.K 1 1 0
13 Sallahu SH.P.K. 2 1 1
14 D&T Group SH.P.K. 2 0 2
15 AS Tech shpk 1 1 0
16 N.T.P Vlora 1 1 0
17 N.N.P Elektro 1 0 1
18 Ballkan Petrol SH.P.K. 1 0 1
19 Grami SH.P.K. 2 0 2
20 PM Group 1 0 1
21 Xoni shpk 1 0 1
22 SFK shpk 1 1 0
23 Mediatech & Print SH.P.K. 1 0 1
24 NTSH Koslabor 1 0 1
25 Tosi V shpk 1 0 1
26 Eing Com shpk 1 0 1
27 DSH AMTelecommunication 1 1 0
28 Basri Sopjani B.I ( NTP Aragonit -2) 1 1 0
29 Qëndrim Gashi B. I 1 0 1
30 Letra Com Shpk 1 0 1
31 Bageri 1 0 1
32 Osa Termosistem shpk 1 1 0
33 2-Tech SH.P.K. 1 1 0
34 Delta Security SH.P.K. 1 1 0
35 N.T.P. Bletaria Egzoni 1 0 1
36 First Solution SH.A. 1 0 1
37 R & Rukolli shpk 1 1 0
38 Cleantech Group shpk 1 1 0
39 Engineering Viti 1 1 0
40 DITrade SH.P.K. 1 1 0
41 Bereqeti Ing SH.P.K. 1 1 0
42 € Euro Group SH.P.K. 1 1 0
43 YBA shpk 1 1 0
44 Brother's Group shpk 1 1 0