Lista e Zeze sipas Operatoreve Ekonomik

Nr. Operatori ekonomik Totali Aprovim Refuzim
1 Vlera shpk 1 0 1
2 Alfa Group shpk 1 1 0
3 Fadi Com shpk 1 1 0
4 Commando shpk 1 0 1
5 Lirigzoni SH.P.K 1 1 0
6 Arfa Group SH.P.K 1 1 0
7 Ledi Ing SH.P.K 1 1 0
8 Artius Group SH.P.K 1 1 0
9 N.T.P Office Printy 1 1 0
10 Avduli SH.P.K 1 1 0
11 Sallahu SH.P.K 1 1 0
12 D&T Group 2 0 2
13 N.T.P Vlora 1 1 0
14 N.N.P Elektro 1 0 1
15 Ballkan Petrol SH.P.K. 1 0 1
16 Grami shpk 2 0 2
17 PM Group 1 0 1
18 Xoni shpk 1 0 1
19 Mediatech & Print SH.P.K. 1 0 1
20 NTSH Koslabor 1 0 1
21 Tosi V shpk 1 0 1
22 Eing Com shpk 1 0 1
23 DSH AMTelecommunication 1 1 0
24 Qëndrim Gashi B. I 1 0 1
25 Letra Com Shpk 1 0 1
26 Bageri 1 0 1