Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2021 940 (18.29 %)
  2013 1 (0.02 %)
  2022 1280 (24.91 %)
  2019 905 (17.61 %)
  2020 1196 (23.27 %)
  2023 197 (3.83 %)
  2017 156 (3.04 %)
  2018 464 (9.03 %)

Përshkrimi i raportit