Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2019 142 (11,93 %)
  2020 1048 (88,07 %)

Përshkrimi i raportit