Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2021 940 (23.47 %)
  2013 1 (0.02 %)
  2022 343 (8.56 %)
  2019 905 (22.6 %)
  2020 1196 (29.86 %)
  2017 156 (3.9 %)
  2018 464 (11.59 %)

Përshkrimi i raportit