Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2021 940 (16.48 %)
  2013 1 (0.02 %)
  2022 1280 (22.44 %)
  2019 905 (15.87 %)
  2020 1196 (20.97 %)
  2023 762 (13.36 %)
  2017 156 (2.73 %)
  2018 464 (8.13 %)

Përshkrimi i raportit