Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2013 1 (0.02 %)
  2017 156 (2.45 %)
  2018 464 (7.27 %)
  2019 905 (14.18 %)
  2020 1196 (18.75 %)
  2021 940 (14.73 %)
  2022 1280 (20.06 %)
  2023 1089 (17.07 %)
  2024 349 (5.47 %)

Përshkrimi i raportit