Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2021 1119 (45,27 %)
  2019 157 (6,35 %)
  2020 1196 (48,38 %)

Përshkrimi i raportit