Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2019 142 (21,1 %)
  2020 531 (78,9 %)

Përshkrimi i raportit