Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2019 142 (33,81 %)
  2020 278 (66,19 %)

Përshkrimi i raportit