Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2021 212 (13,68 %)
  2019 142 (9,16 %)
  2020 1196 (77,16 %)

Përshkrimi i raportit