Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2021 940 (21.06 %)
  2013 1 (0.02 %)
  2022 801 (17.95 %)
  2019 905 (20.28 %)
  2020 1196 (26.8 %)
  2017 156 (3.5 %)
  2018 464 (10.4 %)

Përshkrimi i raportit