Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2019 142 (16,55 %)
  2020 716 (83,45 %)

Përshkrimi i raportit