Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2021 793 (22,56 %)
  2013 1 (0,03 %)
  2019 905 (25,75 %)
  2020 1196 (34,03 %)
  2017 156 (4,44 %)
  2018 464 (13,2 %)

Përshkrimi i raportit