Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2019 142 (43,43 %)
  2020 185 (56,57 %)

Përshkrimi i raportit