Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2019 142 (33,1 %)
  2020 287 (66,9 %)

Përshkrimi i raportit