Përqindja e ankesave nëpër vite

Viti Numri i Ankesave
  2021 1855 (57,82 %)
  2019 157 (4,89 %)
  2020 1196 (37,28 %)

Përshkrimi i raportit