Njoftimet për SeancëTitulli Data Linku
Njoftim për seancë me dt 04.10.2022 në ora 10:00 29/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 03.10.2022 në ora 13:15 29/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 03.10.2022 në ora 09:00 29/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 03.10.2022 në ora 10:00 28/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 30.09.2022 në ora 14:45 28/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 30.09.2022 në ora 11:15 28/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 30.09.2022 në ora 14:00 28/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 30.09.2022 në ora 09:00 28/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 30.09.2022 në ora 10:30 28/09/2022 Linku