Mundesi punesimiTitulli Data Linku
Njoftimi lidhur me aprovimin e ankesës për pozitën Zyrtar i lartë Ekzekutiv 18/03/2020 Linku

Përshkrimi Data Shkarko
Aplikacioni_per_Praktikant_2022 16/08/2022 SHKARKO PDF
Konkurs për Praktikant në OSHP viti 2022 16/08/2022 SHKARKO PDF
Aplikacioni per Ekspert Profesional të Prokurimit dhe Ekspert Teknik 2022 10/08/2022 SHKARKO PDF
Konkurs për ekspert të jashtëm të profesional të prokurimit dhe ekspert teknik 2022 10/08/2022 SHKARKO PDF
Aplikacioni për praktikant 15/11/2021 SHKARKO PDF
Konkurs për praktikant me pagesë Nr 02/2021 15/11/2021 SHKARKO PDF
Njoftim mbi kandidatin e suksesshëm- Zyrtar i Lart Ligjor 27/04/2021 SHKARKO PDF
Kërkesa pë punësim 30/03/2021 SHKARKO PDF
Konkurs- Zyrtar i Lart Ligjor 30/03/2021 SHKARKO PDF
Konkurs za Pripravnika sa isplatom 28/01/2021 SHKARKO PDF
Konkurs për Praktikant me Pagesë 28/01/2021 SHKARKO PDF
Aplikacioni për Praktikant 28/01/2021 SHKARKO PDF
Njoftim për vazhdim të konkursit të dt 08.06.2020 18/06/2020 SHKARKO PDF
APLIKACIONI PËR EKSPERTË PROFESIONAL TË PROKURIMIT DHE EKSPERT TË JASHTËM TEKNIK NË OSHP 10/06/2020 SHKARKO PDF
Konkurs për ekspert të jashtëm të profesional të prokurimit dhe ekspert teknik 08/06/2020 SHKARKO PDF
Njoftim lidhur me rektrutimin e tre bursistëve nga marrëveshja Kosovë - BE, YCS 31/01/2020 SHKARKO PDF
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm për pozitën- Zyrtar për Teknologji 31/01/2020 SHKARKO PDF
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm për pozitën- Përkthyes/e nga gjuha Shqipe në atë Serbe dhe anasjelltas 31/01/2020 SHKARKO PDF
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm për pozitën- Asistente Ekzekutive e Paneleve Shqyrtuese 31/01/2020 SHKARKO PDF
Njoftim për Kandidatin e Suksessh për pozitën- Zyrtar i Lartë Ligjor 31/01/2020 SHKARKO PDF
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm për pozitën- Zyrtar i Lartë Ekzekutiv 31/01/2020 SHKARKO PDF
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm- Ekspert Shqyrtues 31/01/2020 SHKARKO PDF
Njoftim për pezullim të konkurseve të publikuara me datë 11.09.2019 26/11/2019 SHKARKO PDF
Konkurs për 11 pozita- 2019 26/11/2019 SHKARKO PDF