RaportetRAPORTET

 


Përshkrimi Data Shkarko
Vendimi per miratimin e planit te integritetit te OSHP-se 29/01/2024 SHKARKO PDF
Plani per integritet 2024-2026 Organi Shqyrtues i Prokurimit 29/01/2024 SHKARKO PDF
Pasqyrat financiare 2022 09/11/2023 SHKARKO PDF
Raporti vjetor 2022 09/11/2023 SHKARKO PDF
Raporti vjetor i punës 2021 28/02/2022 SHKARKO PDF
Raporti vjetor 2020 05/03/2021 SHKARKO PDF
Raporti Vjetor i Punës OSHP 2019 01/03/2020 SHKARKO PDF
Raporti Financiar i Organit Shqyrtues të Prokurimit 2016 07/12/2019 SHKARKO PDF
Raporti Vjetor dhe Financiar i Punës 2017 07/12/2019 SHKARKO PDF
Raporti Vjetor dhe Financiar i Punës 2018 25/11/2019 SHKARKO PDF