RaportetRAPORTET

 


Përshkrimi Data Shkarko
Raporti vjetor i punës 2021 28/02/2022 SHKARKO PDF
Raporti vjetor 2020 05/03/2021 SHKARKO PDF
Raporti Vjetor i Punës OSHP 2019 01/03/2020 SHKARKO PDF
Raporti Financiar i Organit Shqyrtues të Prokurimit 2016 07/12/2019 SHKARKO PDF
Raporti Vjetor dhe Financiar i Punës 2017 07/12/2019 SHKARKO PDF
Raporti Vjetor dhe Financiar i Punës 2018 25/11/2019 SHKARKO PDF