Rregulloret e punesRREGULLORET E PUNES

 

 

 


Përshkrimi Data Shkarko
Rregullore nr. 01-2024 per ndryshimin dhe plotesimin e rregullores nr. 01-2023 per organizimin dhe sistematizimin e vendeve te punes ne OSHP 12/02/2024 SHKARKO PDF
Te nderuar, Organi Shqyrtues i Prokurimit ju njofton se projekt RREGULLORJA Nr. /2023 E PUNËS SË ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT është publikuar në web faqen e OSHP-së. Afati për dërgim te komenteve është 30 ditë. Ju lutem komentet e juaja dërgoni në E-mail adresën: florije.H.rexhepi@rks-gov.net . Me respekt ! Organi Shqyrtues i Prokurimit 10/01/2024 SHKARKO PDF
Rregullorja 01/23 per organizim dhe sistematizim te vendeve te punes ne OSHP 09/11/2023 SHKARKO PDF
Rregullore nr. 01.2020 09/08/2023 SHKARKO PDF
Regullore e Punës 2020 03/03/2020 SHKARKO PDF
REGULATION NO. 01/2015 ON INTERNAL ORGANIZATION AND SYSTEMATIZATION OF JOBS IN THE PROCUREMENT REVIEW BODY 05/03/2021 SHKARKO PDF
REGULATION NO.01/2017 OF THE WORK OF PUBLIC PROCUREMENT REVIEW BODY OF KOSOVA 05/03/2021 SHKARKO PDF
Vendimi mbi Aprovimin e Rregullores së Punës 2020 03/03/2020 SHKARKO PDF
Rregullorja e Punës së Organit Shqyrtues të Prokurimit - 2020 03/03/2020 SHKARKO PDF
Rregullorja e Punës së Organit Shqyrtues të Prokurimit 2015 07/12/2019 SHKARKO PDF
Rregullorja Nr. 01/2015 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në OSHP 07/12/2019 SHKARKO PDF
DRAFT RREGULLORJA Nr. .../2016 E PUNËS SË ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT PUBLIK TË KOSOVËS 07/12/2019 SHKARKO PDF
Rregullorja Nr. 01/2017 e Punës së Organit Shqyrtues të Prokurimit 07/12/2019 SHKARKO PDF
Vendim- mbi aprovimin e rregullores Nr.01/2017 e punës së Organit Shqyrtues të Prokurimit 07/12/2019 SHKARKO PDF
DRAFT RREGULLORJA Nr. .../2018 E PUNËS SË ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT PUBLIK TË KOSOVËS 25/11/2019 SHKARKO PDF
Plani Strategjik i OSHP-së për vitet 2018-2020 25/11/2019 SHKARKO PDF