Njoftim, lidhur me aplikimin e platformës ZOOM

NJOFTIM

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP)  ju  njofton  se nga muaji janari  i vitit  2021 Organi Shqyrtues i Prokurimit  do te mbaj seancat për shqyrtim lidhur me ankesat e operatoreve ekonomik LIVE përmes platformës elektronike ZOOM

Lidhur me ditën , datën dhe orën e mbajtës së seancave palët do të njoftohet përmes web faqes së OSHP-së,  tek rubrika e Njoftimeve si dhe do të ju dërgohet ftesë  për mbajtjen e seancave.

 

Realizimi u mundësua nga USAID Transparent Effective and Accountability Municipalities

PRISHTINË

DATË :27.12.2020