Njoftim për Seancë Online me dt 14.01.20201

Me dt : 14.01.2021 ne oren 11:00  përmes platforms ZOOM  nga OSHP do të mbahet seanca online për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.1103/20

 

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  Profesional Alarm LLC

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK-  Pallati I Rinise sh.a

 

Eksperti shqyrtues- Zenel Hisenaj

 

 Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë  autorizimin për përfaqësim në seancë (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Seanca do të mbahet permes platforms ZOOM, për tu qasur në seance online klikoni në linkun e mëposhtëm :

 

https://us02web.zoom.us/j/83371606192?pwd=SHdTdGQrMmtKelVaci9ueWJXZkJBZz09

 

 

Ju lutem që të instaloni platformën ZOOM në pajisjet tuaja


Ka livestream