Njoftim per Seance Online me dt 20.01.2021 ne ora 11.30

Me dt : 20.01.2021 ne oren 11:30  përmes platforms  ZOOM  nga OSHP do të mbahet seanca online për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.1168/20

 

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  “G & A CONSULTING”shpk -Prishtinë

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK-  KK Ferizaj

 

Eksperti  shqyrtues/ teknik -  Daut Retkoceri

 

 Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë  autorizimin për përfaqësim në seancë (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Seanca do të mbahet permes platforms ZOOM, për tu qasur në seance online klikoni në linkun e mëposhtëm :

 

 

 https://us02web.zoom.us/j/88325517373?pwd=Y2dNK2tOa1VYcnNCckM3RHc1MmZodz09

 

 

Ju lutem që të instaloni platformën ZOOM në pajisjet tuaja dhe ti testoni ato me heret ne menyrë  që të  jeni te saktë  gjatë  kyqjes ne séance, të  keni kujdes të qaseni ne orën  si  ne  ftesë.

Ekspertet   duhet   të  jenë  të  pranishem gjatë  sencave .


Ka livestream