Njoftim për Seancë Online me dt 21.01.2021 në ora 11:00

Me dt : 21.01.2021 ne orën  11:00    përmes  platforms   ZOOM   nga  OSHP  do  të  mbahet seanca online për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.1144/20

 

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  “A&V Cllection”shpk -Prishtinë

 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK-  Ministria e Mbrojtjes

 

Ekspert  shqyrtues -   Muhamet Kurtishaj

 

 Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë  autorizimin për përfaqësim në seancë (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Seanca do të mbahet permes platforms ZOOM, për tu qasur në seance online klikoni në linkun e mëposhtëm :

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89451866393?pwd=VzVFYlFrYjJHOUM1Mk9mSGtMdUZmQT09

 

 

Ju lutem që të instaloni platformën ZOOM në pajisjet tuaja dhe ti testoni ato me heret ne menyrë  që të  jeni te saktë  gjatë  kyqjes ne séance, të  keni kujdes të qaseni ne orën  si  ne  ftesë.

Ekspertet   duhet   të  jenë  të  pranishem gjatë  sencave .

 


Ka livestream