Njoftim për Seancë Online me dt 22.01.2021 në ora 10:30

Me dt : 22.01.2021 ne orën  10:30    përmes  platforms   ZOOM   nga  OSHP  do  të  mbahet seanca online për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.1183/20

 

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  “MARISA”SHPK & “COMPANY MURSSELI”SHPK -Gjakovë

 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK-  KK Gjakovë

 

Ekspert  shqyrtues -   Visar Basha

 

 Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë  autorizimin për përfaqësim në seancë (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Seanca do të mbahet permes platforms ZOOM, për tu qasur në seance online klikoni në linkun e mëposhtëm :

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81603684302?pwd=NUZaeG9oTEYrc1htdm9XTm1IbWhjQT09

 

 

Ju lutem që të instaloni platformën ZOOM në pajisjet tuaja dhe ti testoni ato me heret ne menyrë  që të  jeni te saktë  gjatë  kyqjes ne séance, të  keni kujdes të qaseni ne orën  si  ne  ftesë.

Ekspertet   duhet   të  jenë  të  pranishem gjatë  sencave .


Ka livestream