Njoftim për seancë online me dt 19.02.2021 në ora 14:00

Me dt : 19.02.2021 ne orën 14:00 përmes platformës ZOOM nga OSHP do të mbahet seanca online për shqyrtim kryesor te ankeses nr.105-117/21

 

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  “Security code” shpk

Përfaqësuesi i autorizuar i OE:   “Besa Segurity” shpk

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK-  UP

 

Ekspert shqyrtues -   Sahit Beqiri

 

 Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë autorizimin për përfaqësim në seancë (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Seanca do të mbahet permes platforms ZOOM, për tu qasur në seance online klikoni në linkun e mëposhtëm :

 

https://us02web.zoom.us/j/89836766375?pwd=cmpYbXlWbGt5V0VNc1hZOGF3bnBWUT09

 

 Ju lutem që të instaloni platformën ZOOM në pajisjet tuaja dhe ti testoni ato me heret ne menyrë që të  jeni te saktë gjatë kyqjes ne séance, të keni kujdes të qaseni ne orën si ne ftesë.

 

Ekspertet   duhet   të jenë të pranishem gjatë sencave .


Ka livestream