Njoftim për Seancë Online me dt 23.02.2021 në ora 11:00

Me dt : 23.02.2021 ne orën  11:00  përmes  platformës  ZOOM nga OSHP do  të  mbahet seanca online për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.118/21

 

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  "Bajram Ha Gashi B.I(BG-ING)

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK-  KK Suharekë

 

Ekspert  shqyrtues -   Dior Halili

 

 Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë  autorizimin për përfaqësim në seancë (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Seanca do të mbahet permes platforms ZOOM, për tu qasur në seance online klikoni në linkun e mëposhtëm :

 

  https://us02web.zoom.us/j/87238923446?pwd=QTBIT2JSZlVwTGRKYmtsY3pQKzdYZz09

 Ju lutem që të instaloni platformën ZOOM në pajisjet tuaja dhe ti testoni ato me heret ne menyrë  që të  jeni te saktë  gjatë  kyqjes ne séance, të  keni kujdes të qaseni ne orën  si  ne  ftesë.

 

Ekspertet   duhet   të  jenë  të  pranishem gjatë  sencave .


Ka livestream