Njoftim për Seancë Online me dt 23.02.2021 në ora 12:00

Me dt : 23.02.2021 ne orën  12:00  përmes  platformës  ZOOM nga OSHP do  të  mbahet seanca online për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.99-115/21

 

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  "Union”

Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  “Solution D”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK  -SHSKUK

 

Ekspert  shqyrtues -   Visar Basha  & Elvir Azizi

 

 Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë  autorizimin për përfaqësim në seancë (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Seanca do të mbahet permes platforms ZOOM, për tu qasur në seance online klikoni në linkun e mëposhtëm :

 

  https://us02web.zoom.us/j/83752514799?pwd=L3hncUluZXBqd0h0UlVMeFEyOG9QZz09

 Ju lutem që të instaloni platformën ZOOM në pajisjet tuaja dhe ti testoni ato me heret ne menyrë  që të  jeni te saktë  gjatë  kyqjes ne séance, të  keni kujdes të qaseni ne orën  si  ne  ftesë.

 

Ekspertet   duhet   të  jenë  të  pranishem gjatë  sencave .


Ka livestream