Njoftim per seance online me dt 05.03.2021 ne ora 15:30

Me dt : 05.03.2021 ne orën  15:00  përmes  platformës   ZOOM   nga  OSHP  do  të  mbahet seanca online për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.140/21

 

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  “N.P.SH. "AFA-ING"

 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK-  N.P.L." PALLATI I RINISË " SH.A.

 

 

Ekspert  shqyrtues -   Zenel Hisenaj

 

 Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë  autorizimin për përfaqësim në seancë (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Seanca do të mbahet permes platforms ZOOM, për tu qasur në seance online klikoni në linkun e mëposhtëm :

 

 

 https://us02web.zoom.us/j/86025756577?pwd=RHQvVlBaUVJ2ajBjcTh1RGsybS9CUT09

 

Ju lutem që të instaloni platformën ZOOM në pajisjet tuaja dhe ti testoni ato me heret ne menyrë  që të  jeni te saktë  gjatë  kyqjes ne séance, të  keni kujdes të qaseni ne orën  si  ne  ftesë.

 

Ekspertet   duhet   të  jenë  të  pranishem gjatë  sencave .


Ka livestream