Njoftim per seance online me dt 08.03.2021 ne ora 10:30

 

              Ju njoftojm se per shkaqe shëndetësore të njërit nga anëtaret e Panelit anulohet seanca dëgjimore për shqyrtim kryesor e paraparë të mbahet në ZOOM me datën 08.03.2021.

 

Faleminderit për mirëkuptim!

 

 

 

Me dt : 08.03.2021 ne orën 10:30  përmes  platformës  ZOOM nga OSHP do të mbahet seanca online për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.149-155/21

 

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  Ndërmarrja Tregtare Grafike “Blendi” O.P.

 

Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  N .T. "Agimi- De" & Hajrie Selmanaj B.I

 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK-  KOMUNA E GJAKOVËS

 

 

 

Ekspert  shqyrtues -   Hysni Muhadri

 

 Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë  autorizimin për përfaqësim në seancë (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Seanca do të mbahet permes platforms ZOOM, për tu qasur në seance online klikoni në linkun e mëposhtëm :

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89560031019?pwd=alB3bUUzSTQ0ZHA3WFk1dzlRbDladz09

 

   

Ju lutem që të instaloni platformën ZOOM në pajisjet tuaja dhe ti testoni ato me heret ne menyrë  që të  jeni te saktë  gjatë  kyqjes ne séance, të  keni kujdes të qaseni ne orën  si  ne  ftesë.

 

 

Ekspertet   duhet   të  jenë  të  pranishem gjatë  sencave .


Ka livestream