Njoftim per seance online me dt 08.03.2021 ne ora 14:00

 

    Ju njoftojm se per shkaqe shëndetësore të njërit nga anëtaret e Panelit anulohet seanca dëgjimore për shqyrtim kryesore e paraparë të mbahet në ZOOM me datën 08.03.2021.

 

Faleminderit për mirëkuptim!

 

 

Me dt : 08.03.2021 ne orën  14:00  përmes  platformës  ZOOM nga OSHP do të  mbahet seanca online për shqyrtim kryesor te ankeses  nr.158-164/21

 

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  “Trasing Group” shpk

 

Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  NPN “Renelual Tahiri”

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK-  KK Prizren

 

Ekspert  shqyrtues -   Visar Bibaj

 

 Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve duhet te kenë  autorizimin për përfaqësim në seancë (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

 

Seanca do të mbahet permes platforms ZOOM, për tu qasur në seance online klikoni në linkun e mëposhtëm :

 

 

    https://us02web.zoom.us/j/88433641102?pwd=Snd1c3ZrRXJoWTVmcUNNNjB4dG84UT09

 

Ju lutem që të instaloni platformën ZOOM në pajisjet tuaja dhe ti testoni ato me heret ne menyrë  që të  jeni te saktë  gjatë  kyqjes ne séance, të  keni kujdes të qaseni ne orën  si  ne  ftesë.

 

Ekspertet   duhet   të  jenë  të  pranishem gjatë  sencave .


Ka livestream