Njoftim për seancë me dt 29.07.2022 në ora 14:00Me dt : 29.07.2022  në ora 14:00  pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor të ankesës  nr.210/22.

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “Kujtim Leka B.I.

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK KK Drenas (Gllogoc)

 

Eksperti shqyrtues  z Ilir Halili.

 

Ju përkujtojmë që përfaqësuesit e palëve duhet të kenë me vete autorizimin për përfaqësim në seance (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Titulli Data Linku
Njoftimet për Seancë 21/07/2022 Linku


Ka livestream