Njoftim për seancë me dt 08.08.2022 në ora 11:00Me dt : 08.08.2022 në ora 11:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor te ankesës  218/22.

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “UNI- CARE” shpk

 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK:   Spitali i Përgjithshëm  “PEJË”

 

 

Eksperti shqyrtues  z. Sahit Beqiri

 

Ju përkujtojmë qe përfaqësuesit e palëve (AK dhe OE) duhet te kenë me vete autorizimin për përfaqësim ne seance (edhe ne rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Titulli Data Linku
Njoftimet për Seancë 21/07/2022 Linku


Ka livestream