Njoftim për seancë me dt 08.08.2022 në ora 14:00Me dt : 08.08.2022 në ora 14:00 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor të ankesës 217-224/22.

 ​

 

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i OE: “A&V Collection”

 

Perfaqsuesi i autorizuar i OE : “Sodex Gruop”shpk

 

Përfaqësuesi i autorizuar i AK:   “Policia e Kosovës”

 

 

Eksperti shqyrtues  z. Muhamet Kurtishaj

 

Ju përkujtojmë që përfaqësuesit e palëve (AK dhe OE) duhet të kenë me vete autorizimin për përfaqësim në seance (edhe në rast kur përfaqëson pronari i kompanisë-OE).

Titulli Data Linku
Njoftimet për Seancë 21/07/2022 Linku


Ka livestream