Njoftim për seancë me dt 30.09.2022 në ora 10:30Me dt : 30.09.2022 në ora 10:30 pranë zyrave të OSHP-së do të mbahet seanca për shqyrtim kryesor të ankesës  377/22.

 ​

Ftohen të marrin pjesë në seancë:

Përfaqësuesi i autorizuar i OE:  “Botek shpk”  - Prishtinë

Përfaqësuesi i autorizuar i AK:   “Policia e Kosovës” 

Eksperti shqyrtues  z. Zenel Hisenaj

 

Ju përkujtojmë që përfaqësuesit e palëve (AK dhe OE) duhet të kenë me vete autorizimin për përfaqësim në seancë.

Palët e ftuara me ftesë të rregullte në rast të mospjesëmarrjes duhet me shkrim ta arsyetojnë mos praninë e tyre në seancë.

 

Titulli Data Linku
Njoftimet për Seancë 21/07/2022 Linku


Ka livestream