Njoftimet për SeancëTitulli Data Linku
Njoftim për seancë me dt 29.09.2022 në ora 10:30 28/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 29.09.2022 në ora 09:00 28/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 23.09.2022 në ora 14:00 20/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 23.09.2022 në ora 10:00 20/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 21.09.2022 në ora 10:00 20/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 21.09.2022 në ora 11:00 20/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 21.09.2022 në ora 13:30 20/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 23.09.2022 në ora 11:00 20/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 22.09.2022 në ora 11:00 20/09/2022 Linku