Njoftimet për SeancëTitulli Data Linku
Njoftim për seancë me dt 22.09.2022 në ora 13:30 20/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 22.09.2022 në ora 10:00 20/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 15.09.2022 në ora 09:00 13/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 19.09.2022 në ora 14:00 13/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 14.09.2022 në ora 09:00 12/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 12.09.2022 në ora 10:30 09/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 09.09.2022 në ora 14:00 07/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 09.09.2022 në ora 11:00 07/09/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 25.08.2022 në ora 11:00 23/08/2022 Linku