Njoftimet për SeancëTitulli Data Linku
Njoftim për seancë me dt 22.08.2022 në ora 10:30 19/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 19.08.2022 në ora 11:30 17/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 18.08.2022 në ora 13:30 16/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 18.08.2022 në ora 11:00 16/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 18.08.2022 në ora 14:30 16/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 17.08.2022 në ora 15:00 16/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 15.08.2022 në ora 09:00 11/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 12.08.2022 në ora 15:00 11/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 17.08.2022 në ora 14:00 10/08/2022 Linku