Njoftimet për SeancëTitulli Data Linku
Njoftim për seancë me dt 12.08.2022 në ora 11:00 10/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 10.08.2022 në ora 14:30 08/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 10.08.2022 në ora 13:30 08/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 08.08.2022 në ora 14:00 04/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 08.08.2022 në ora 11:00 04/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 04.08.2022 në ora 11:00 02/08/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 01.08.2022 në ora 15:00 29/07/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 01.08.2022 në ora 14:00 29/07/2022 Linku
Njoftim për seancë me dt 29.07.2022 në ora 14:00 27/07/2022 Linku