Njoftimet për SeancëTitulli Data Linku
Njoftim per seance online me dt 08.03.2021 ne ora 13:30 05/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 08.03.2021 ne ora 13:00 05/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 08.03.2021 ne ora 12:30 05/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 08.03.2021 ne ora 12:00 05/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 08.03.2021 ne ora 11:30 05/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 08.03.2021 ne ora 11:00 05/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 08.03.2021 ne ora 10:30 05/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 08.03.2021 ne ora 10:00 05/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 05.03.2021 ne ora 15:30 04/03/2021 Linku