Njoftimet për SeancëTitulli Data Linku
Njoftim per seance online me dt 05.03.2021 ne ora 14:30 04/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 05.03.2021 ne ora 14:00 04/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 03.03.2021 ne ora 13:00 02/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 03.03.2021 ne ora 12:30 02/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 03.03.2021 ne ora 12:00 02/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 03.03.2021 ne ora 11:30 02/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 03.03.2021 ne ora 11:00 02/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 03.03.2021 ne ora 09:30 02/03/2021 Linku
Njoftim per seance online me dt 03.03.2021 ne ora 09:00 02/03/2021 Linku