Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
376/21 Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e rrugëve lokale me infrastrukturë Komuna Vushtrri El Bau SH.P.K. 05/05/2021 Në proces
Numri Prokurimit VU644-20-6595-5-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e rrugëve lokale me infrastrukturë
Autoriteti kontraktues Komuna Vushtrri
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 297645,29
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 292,05
Data e pranimit të ankesës 05/05/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 292,05
Depozita për ankesë 2976
Çmimi i ofertës së OE ankues 297675
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 05/05/2021
Ankesa 376-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e rrugëve lokale me infrastrukturë
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
376-21Ankesa.pdf Ankesë 05/05/2021
375/21 Furnizim me elektroda Korporata Energjetike e Kosovës Comet SH.P.K. 05/05/2021 Në proces
Numri Prokurimit KEK-21-649-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me elektroda
Autoriteti kontraktues Korporata Energjetike e Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 12490,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 11875,99
Data e pranimit të ankesës 05/05/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 11875,99
Depozita për ankesë 109
Çmimi i ofertës së OE ankues 10900
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 05/05/2021
Ankesa 375-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me elektroda
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
375-21Ankesa.pdf Ankesë 05/05/2021
374/21 Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve në rrugët Nacionale dhe Rajonale në Republikën e Kosovës Lot 2 dhe Lot 3 Ministria e Infrastrukturës TSR SH.P.K. 05/05/2021 Në proces
Numri Prokurimit 205-17-3491-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve në rrugët Nacionale dhe Rajonale në Republikën e Kosovës Lot 2 dhe Lot 3
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 2200000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 05/05/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 3,58
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 05/05/2021
Ankesa 374-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve në rrugët Nacionale dhe Rajonale në Republikën e Kosovës Lot 2 dhe Lot 3
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
374-21Ankesa.pdf Ankesë 05/05/2021
373/21 Furnizim me pajisje telekomunikuese Agjencioni Veterinarisë dhe Ushqimit Mediatech & Print SH.P.K. 05/05/2021 Në proces
Numri Prokurimit 40800-21-858-1-3-6
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me pajisje telekomunikuese
Autoriteti kontraktues Agjencioni Veterinarisë dhe Ushqimit
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 9900,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 5403,00
Data e pranimit të ankesës 05/05/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 5403,00
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 4564
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 05/05/2021
Ankesa 373-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me pajisje telekomunikuese
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
373-21Ankesa.pdf Ankesë 05/05/2021
372/21 Ndërtimi i objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse të NP TERMOKOS Sh.a. Termokos STN Beton SH.P.K. 05/05/2021 Në proces
Numri Prokurimit NP Termoskos.sha-20-7632-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse të NP TERMOKOS Sh.a.
Autoriteti kontraktues Termokos
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 2200000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 05/05/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 2197776,35
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 2082930
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 05/05/2021
Ankesa 372-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse të NP TERMOKOS Sh.a.
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
372-21Ankesa.pdf Ankesë 05/05/2021
371/21 Sigurimi fizik i objekteve për nevojat e MTI-së Ministria e Tregtisë dhe Industrisë International Security Association SH.P.K. 30/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 204-21-720-2-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Sigurimi fizik i objekteve për nevojat e MTI-së
Autoriteti kontraktues Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 88970,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 74198,40
Data e pranimit të ankesës 30/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 74198,40
Depozita për ankesë 685
Çmimi i ofertës së OE ankues 68534
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 30/04/2021
Ankesa 371-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Sigurimi fizik i objekteve për nevojat e MTI-së
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
371-21Ankesa.pdf Ankesë 30/04/2021
370/21 Ndërtimi i Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Gjakovës Universiteti i Gjakovës EUROBESI SH.P.K 30/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 97800-20-5047-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Gjakovës
Autoriteti kontraktues Universiteti i Gjakovës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 2248850,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1790297,61
Data e pranimit të ankesës 30/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1597917,58
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 1750030
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 30/04/2021
Ankesa 370-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Gjakovës
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
370-21Ankesa.pdf Ankesë 30/04/2021
369/21 Ndërtimi i objektit të drejtorisë në Shkabaj NH Ibër Lepenc Sh.A. BM Group SH.P.K. 30/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit IL-20-8375-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i objektit të drejtorisë në Shkabaj
Autoriteti kontraktues NH Ibër Lepenc Sh.A.
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 2537000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1942392,24
Data e pranimit të ankesës 30/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1942392,24
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 1772051
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 30/04/2021
Ankesa 369-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i objektit të drejtorisë në Shkabaj
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
369-21Ankesa.pdf Ankesë 30/04/2021
368/21 Furnizim me mjete veshmbathje, mjete higjenike, pajisje tjera teknike dhe artikuj ushqimorë për shtëpinë rezidenciale në Prizren Komuna Prizren Infinitt SH.P.K. 30/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 622-21-825-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me mjete veshmbathje, mjete higjenike, pajisje tjera teknike dhe artikuj ushqimorë për shtëpinë rezidenciale në Prizren
Autoriteti kontraktues Komuna Prizren
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 60000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 3200,00
Data e pranimit të ankesës 30/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 3200,00
Depozita për ankesë 100
Çmimi i ofertës së OE ankues 4382
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 30/04/2021
Ankesa 368-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me mjete veshmbathje, mjete higjenike, pajisje tjera teknike dhe artikuj ushqimorë për shtëpinë rezidenciale në Prizren - Lot 3
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
368-21Ankesa.pdf Ankesë 30/04/2021
367/21 Ndërtimi i Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Gjakovës Universiteti i Gjakovës 100% Design SH.P.K. 30/04/2021 Në proces
Numri Prokurimit 97800-20-5047-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Gjakovës
Autoriteti kontraktues Universiteti i Gjakovës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 2248850,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1790297,61
Data e pranimit të ankesës 30/04/2021
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1597917,58
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 1594982
Statusi i ankesës Në proces
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 30/04/2021
Ankesa 367-21Ankesa.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Gjakovës
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE
Raporti i ekspertit
Përgjigja e AK Nuk ka përgjigje
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së
Vendimet e PSH-së
Data e njoftimit të PSH-së
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
367-21Ankesa.pdf Ankesë 30/04/2021

Janë Shfaqur 11 deri 20 nga 2475 Ankesa