Nr i Protokolit Aktiviteti i prokurimit Autoriteti kontraktues OE Ankues Data e pranimit të ankesës Statusi
333/19 Rregullimi ishtratit të lumit Iber në Mitrovicë-bashkëfinancim me MMPH Komuna Mitrovicë Bajraktari sh.p.k 21/06/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 642-19-3831-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Rregullimi ishtratit të lumit Iber në Mitrovicë-bashkëfinancim me MMPH
Autoriteti kontraktues Komuna Mitrovicë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 1850000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 21/06/2019
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 21/06/2019
Ankesa 333,19 ankese.pdf
Teksti kryesor i ankesës Rregullimi ishtratit të lumit Iber në Mitrovicë-bashkëfinancim me MMPH
Ekspertët shqyrtues Visar Bibaj
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 05/07/2019
Raporti i ekspertit 333-19 eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 333/19
Vendimet e PSH-së 333-19 vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 09/08/2019
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
333-19 vend.pdf Raport i PSH 09/08/2019
333-19 eks.pdf Raport i ekspertit 05/07/2019
333,19 ankese.pdf Ankesë 21/06/2019
332/19 Furnizim me paisje të TI-së Rt, lot-1 Agjencia Qendrore e Prokurimit PBC SH.P.K. 21/06/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit UA/2016-18-3785-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me paisje të TI-së Rt, lot-1
Autoriteti kontraktues Agjencia Qendrore e Prokurimit
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 9000000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 21/06/2019
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 21/06/2019
Ankesa 332,19 ankese.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me paisje të TI-së Rt
Ekspertët shqyrtues Ilir Halili
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë Zenel Hisenaj
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 05/07/2019
Raporti i ekspertit 330 331 332 341-19 eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Pajtohem
Vendimi i PSH-së 332/19
Vendimet e PSH-së 330-331-332-341-19vendim.PDF
Data e njoftimit të PSH-së 26/08/2019
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
330-331-332-341-19vendim.PDF Raport i PSH 26/08/2019
330 331 332 341-19 eks.pdf Raport i ekspertit 05/07/2019
332,19 ankese.pdf Ankesë 21/06/2019
331/19 Furnizim me paisje të TI-së Rt, lot-1 Agjencia Qendrore e Prokurimit Novus SH.P.K. 21/06/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit UA/2016-18-3785-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me paisje të TI-së Rt, lot-1
Autoriteti kontraktues Agjencia Qendrore e Prokurimit
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 9000000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 21/06/2019
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 21/06/2019
Ankesa 331,19 ankese.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me paisje të TI-së Rt, lot-1
Ekspertët shqyrtues Ilir Halili
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë Zenel Hisenaj
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 05/07/2019
Raporti i ekspertit 330 331 332 341-19 eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Pajtohem
Vendimi i PSH-së 331/19
Vendimet e PSH-së 330-331-332-341-19vendim.PDF
Data e njoftimit të PSH-së 26/08/2019
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
330-331-332-341-19vendim.PDF Raport i PSH 26/08/2019
330 331 332 341-19 eks.pdf Raport i ekspertit 05/07/2019
331,19 ankese.pdf Ankesë 21/06/2019
330/19 Furnizim me paisje të TI-së Rt, lot-1 Agjencia Qendrore e Prokurimit Infosoft Systems SH.P.K. 21/06/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit UA/2016-18-3785-1-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me paisje të TI-së Rt, lot-1
Autoriteti kontraktues Agjencia Qendrore e Prokurimit
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 9000000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 21/06/2019
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 21/06/2019
Ankesa 330,19 ankese.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me paisje të TI-së Rt, lot-1
Ekspertët shqyrtues Ilir Halili
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 05/07/2019
Raporti i ekspertit 330 331 332 341-19 eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 330/19
Vendimet e PSH-së 330-331-332-341-19vendim.PDF
Data e njoftimit të PSH-së 26/08/2019
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
330-331-332-341-19vendim.PDF Raport i PSH 26/08/2019
330 331 332 341-19 eks.pdf Raport i ekspertit 05/07/2019
330,19 ankese.pdf Ankesë 21/06/2019
329/19 Pastrimi I shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemali, Asim Vokshi, Dardani, Naim F. Pjeter B., Shkolla e Gjelbërt dhe Mehmet Xhevori. Komuna Prishtinë Ambienti SH.P.K 20/06/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 616-19-3237-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Pastrimi I shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemali, Asim Vokshi, Dardani, Naim F. Pjeter B., Shkolla e Gjelbërt dhe Mehmet Xhevori.
Autoriteti kontraktues Komuna Prishtinë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 390000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 332731,00
Data e pranimit të ankesës 20/06/2019
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 621720
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 20/06/2019
Ankesa 329,19 ankese.pdf
Teksti kryesor i ankesës Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemali, Asim Vokshi, Dardani, Naim F. Pjeter B., Shkolla e Gjelbërt dhe Mehmet Xhevori.
Ekspertët shqyrtues
Ekspertët profesionalë Ilaz Papaj
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 02/07/2019
Raporti i ekspertit 329 -19 eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Pajtohem
Vendimi i PSH-së 329/19
Vendimet e PSH-së 329-19 vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 25/07/2019
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
329-19 vend.pdf Raport i PSH 25/07/2019
329 -19 eks.pdf Raport i ekspertit 02/07/2019
329,19 ankese.pdf Ankesë 20/06/2019
328/19 Ndërtimi I urës në rrugën R- 115 ( Doganaj-Brezovicë) Ministria e Infrastrukturës Company Murseli SH.P.K. 20/06/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 205-19-1430-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi I urës në rrugën R- 115 ( Doganaj-Brezovicë)
Autoriteti kontraktues Ministria e Infrastrukturës
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 670000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 533714,00
Data e pranimit të ankesës 20/06/2019
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 621720
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 20/06/2019
Ankesa 328,19 ankese.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i urës në rrugën R- 115 ( Doganaj-Brezovicë)
Ekspertët shqyrtues Visar Bibaj
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 04/07/2019
Raporti i ekspertit 328-19 eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Pajtohem
Vendimi i PSH-së 328/19
Vendimet e PSH-së 328-19 vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 13/08/2019
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
328-19 vend.pdf Raport i PSH 13/08/2019
328-19 eks.pdf Raport i ekspertit 04/07/2019
328,19 ankese.pdf Ankesë 20/06/2019
327/19 Ndërtimi i objekteve shkollore Zaskok Ferizaj, Doganaj Kaqanik dhe Talinoc Ferizaj, Grupi 3-Ndërtimi i shkolles së mesme të ulët në Talinoc i Muhaxhereve, faza e I-rë Ferizaj Ministria e Arsimit Infinit Engineering shpk 19/06/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 208-19-019-511
Titulli i aktivitetit të prokurimit Ndërtimi i objekteve shkollore Zaskok Ferizaj, Doganaj Kaqanik dhe Talinoc Ferizaj, Grupi 3-Ndërtimi i shkolles së mesme të ulët në Talinoc i Muhaxhereve, faza e I-rë Ferizaj
Autoriteti kontraktues Ministria e Arsimit
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 4300000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1241424,00
Data e pranimit të ankesës 19/06/2019
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 1241424,00
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 1159614
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 19/06/2019
Ankesa 327-19 ank.pdf
Teksti kryesor i ankesës Ndërtimi i objekteve shkollore Zaskok Ferizaj, Doganaj Kaqanik dhe Talinoc Ferizaj, Grupi 3-Ndërtimi i shkolles së mesme të ulët në Talinoc i Muhaxhereve, faza e I-rë Ferizaj
Ekspertët shqyrtues Ilir Halili
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 17/04/2021
Raporti i ekspertit 327-19 eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 327/19
Vendimet e PSH-së 327-19vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 06/08/2019
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
327-19 eks.pdf Raport i ekspertit 17/04/2021
327-19vend.pdf Raport i PSH 06/08/2019
327-19 ank.pdf Ankesë 19/06/2019
326/19 Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica në Mitrovicë-bashkëfinancim me MMPH Komuna Mitrovicë Bajraktari sh.p.k 18/06/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 642-19-3830-5-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica në Mitrovicë-bashkëfinancim me MMPH
Autoriteti kontraktues Komuna Mitrovicë
Kategoria e tenderit Punë
Vlera e parashikuar e kontratës 6100000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 18/06/2019
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 5000
Çmimi i ofertës së OE ankues 0
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/06/2019
Ankesa 326-19 ank.pdf
Teksti kryesor i ankesës Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica në Mitrovicë-bashkëfinancim me MMPH
Ekspertët shqyrtues Hysni Muhadri
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 04/07/2019
Raporti i ekspertit 326-19 eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 326/19
Vendimet e PSH-së 326-19 vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 09/08/2019
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
326-19 vend.pdf Raport i PSH 09/08/2019
326-19 eks.pdf Raport i ekspertit 04/07/2019
326-19 ank.pdf Ankesë 18/06/2019
325/19 Furnizim me paisje të IT-së për nevojat e ZRRE-se Policia e Kosovës Infosoft Systems SH.P.K. 18/06/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit UA/2016-19-2561-1-2-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Furnizim me paisje të IT-së për nevojat e ZRRE-se
Autoriteti kontraktues Policia e Kosovës
Kategoria e tenderit Furnizim
Vlera e parashikuar e kontratës 42000,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 0,00
Data e pranimit të ankesës 18/06/2019
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 348
Çmimi i ofertës së OE ankues 34813
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/06/2019
Ankesa 325-19 ank.pdf
Teksti kryesor i ankesës Furnizim me paisje të IT-së për nevojat e ZRRE-se
Ekspertët shqyrtues Ilir Halili
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë Zenel Hisenaj
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 28/06/2019
Raporti i ekspertit 325-19 eks.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Pajtohem
Vendimi i PSH-së 325/19
Vendimet e PSH-së 325-19vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 06/08/2019
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
325-19vend.pdf Raport i PSH 06/08/2019
325-19 eks.pdf Raport i ekspertit 28/06/2019
325-19 ank.pdf Ankesë 18/06/2019
324/19 Shërbimet e sigurimit të automjeteve të PK-së Policia e Kosovës Sigal Uniqa Group Austria SH.A. 18/06/2019 Përfunduar
Numri Prokurimit 214-19-1219-2-1-1
Titulli i aktivitetit të prokurimit Shërbimet e sigurimit të automjeteve të PK-së
Autoriteti kontraktues Policia e Kosovës
Kategoria e tenderit Shërbim
Vlera e parashikuar e kontratës 322028,00
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar 210640,00
Data e pranimit të ankesës 18/06/2019
Çmimi i ofertës së OE të rekomanduar
Depozita për ankesë 1863
Çmimi i ofertës së OE ankues 186358
Statusi i ankesës Përfunduar
Data e njoftimit të AK-së me ankesën 18/06/2019
Ankesa 324-19 an.pdf
Teksti kryesor i ankesës Shërbimet e sigurimit të automjeteve të PK-së
Ekspertët shqyrtues Visar. Basha
Ekspertët profesionalë
Ekspertët teknikë
Data e njoftimit me ekspertizë për AK dhe OE 21/06/2019
Raporti i ekspertit 324,19 eksp.pdf
Përgjigja e AK Nuk pajtohem
Përgjigja e OE Nuk ka përgjigje
Vendimi i PSH-së 324/19
Vendimet e PSH-së 324-19 vend.pdf
Data e njoftimit të PSH-së 04/07/2019
Alternate Text

NUK KA VIDEO PËR KËTË SEANCË

Teksti i mbajtjes së seancës

Data e mbajtjes së seancës

Nuk ka të dhëna nga gjykata për këtë lëndë

Emri i dokumentit Tipi i dokumentit Data
324-19 vend.pdf Raport i PSH 04/07/2019
324,19 eksp.pdf Raport i ekspertit 21/06/2019
324-19 an.pdf Ankesë 18/06/2019

Janë Shfaqur 2141 deri 2150 nga 2475 Ankesa